fbpx konkurs | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

konkurs

Konkursy

ikonka konkurs

Stypendium naukowe dla doktoranta (4 lata) na Wydziale Chemii w nowym zespole badawczym zajmującym się modelowaniem oddziaływań międzymolekularnych glikozaminoglikanów w ramach projektu NCN (grant SONATA BIS) „Modelowanie molekularne tworzenia struktury białkowej przez glikozaminoglikany oraz ich wpływ na biologicznie istotne oddziaływania białko-ligand "

Więcej informacji w załączonym pliku.

ikonka konkurs

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania m.in. w ramach konkursu SONATA BIS 8.

Na liście znajduje się projekt dr Sergeya Samsonova pt. „Modelowanie molekularne tworzenia struktury białkowej przez glikozaminoglikany oraz ich wpływ na biologicznie istotne oddziaływania białko-ligand”, kwota finansowania 2 477 304,00 zł;

Serdecznie gratulujemy.

ikonka konkurs

logo

Kolejna szansa na stypendium i promocję swoich badań!

ikonka konkurs

Trwa nabór wniosków do Narodowego Centrum Nauki w ramach skierowanego do doktorantów konkursu ETIUDA 7.

Więcej informacji w załączonym pliku.

 

ikonka konkurs

Na Wydziale Chemii UG ogłoszony został konkurs na projekty Badań Młodych Naukowców w 2019 roku, służący rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (zgodnie z uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego nr 2l/14 z  17 grudnia 2014 roku).

ikonka konkurs

Prezydium Oddziału PAN w Gdańsku ogłosiło kolejną edycję corocznego Konkursu o Nagrodę Oddziału POLSKIEJ AKADEMII NAUK w Gdańsku dla młodych naukowców, tj. na najlepszą publikację naukową z 2018 r., której wiodącym autorem jest pracownik lub doktorant instytucji naukowej zlokalizowanej na terenie województw pomorskich.


Nagroda przyznawana jest równorzędnie w pięciu dziedzinach naukowych, tj. pięciu Laureatom, za ich oryginalne prace twórcze lub monografie.

ikonka konkurs

Roczne stypendium naukowe w ramach grantu OPUS 11 (chemiczna synteza koniugatów peptydowych)

 

OFERTA STYPENDIALNA

Nazwa stanowiska: stypendysta w ramach projektu „Projektowanie i chemiczna synteza koniugatów peptydowych o aktywności przeciwdrobnoustrojowej - atrakcyjny sposób poprawy właściwości farmakologicznych antybiotyków”

 

Liczba stypendiów: 1

ikonka konkurs

Koordynator opiekujący się umową międzyinstytucjonalną z ESCUELA POLITECNICA (Ekwador)  w ramach współpracy z krajami partnerskimi KA 107 (Erasmus +) ogłasza nabór na wyjazd Staff Mobility for Teaching (STA)W ramach wyjazdu pracownik powinien wygłosić cykl wykładów (min. 8 godzin) w języku angielskim z dziedziny fotokatalizy. Wszystkie szczegółowe informacje oraz wzory wymaganych dokumentów w załącznikach ogłoszenia.

ikonka konkurs

Pani Agnieszka Piotrowska-Kirschling otrzymała Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2018/2019.

Serdecznie gratulujemy.

ikonka konkurs

Komitet Chemii Analitycznej PAN ogłosił dwa konkursy:

1. Nagroda Naukowa Komitetu Chemii Analitycznej PAN za wybitne osiągnięcie w zakresie chemii analitycznej (edycja 2019). Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną do dnia 30.01.2019. Szczegółowe informacje dotyczące wniosków zawarte są w Regulaminie Konkursu na stronie KChA PAN.