fbpx Kryteria awansu/zatrudnienia | Wydział Chemii

Kryteria awansu/zatrudnienia | Wydział Chemii

Rekomendacja Rady Wydziału ws. awansu/zatrudniania nauczycieli akademickich na Wydziale Chemii

Zatrudnianie oraz awans pracowników  odbywają się zgodnie z obowiązującymi zapisami Statutu Uniwersytetu Gdańskiego - od §76 - (http://arch.ug.edu.pl/pl/administracja/_upload/akty_normatywne/3162/files/Statut_UGTJ_30_03_2017.pdf).

Na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 12 kwietnia 2017 roku zaakceptowano rekomendacje jakie powinni spełniać kandydaci ubiegający się o awans lub zatrudnienie na Wydziale Chemii.

 

Rekomendacje Rady Wydziału Chemii ws. awansu/zatrudniania nauczycieli akademickich.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 27 kwietnia 2017 roku, 8:58