fbpx Wybory 2020-2024 | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Wybory 2020-2024

Wybory 2020-2024

 

Uchwała nr 2/2020 WKW w sprawie ustalenia Kalendarza Wyborczego na Wydziale Chemii UG

Uchwała nr 3/2020 WKW w sprawie ustalenia Nowego Kalendarza Wyborczego na Wydziale Chemii UG

Nowy kalendarz wyborczy

Nowy harmonogram wyborczy

Instrukcja głosowania do Rady Przedstawicieli Społeczności Akademickiej Wydziału Chemii UG na kadencję 2020 2024

Instrukcja głosowania przedstawicieli RPSA Wydziału Chemii UG - udzielenie rekomendacji kandydatom na Dziekana Wydziału Chemii na kadencję 2020 2024

 


Proponowani Kandydaci na Dziekana Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2020-2024

 

Dr hab. Beata Grobelna, profesor uczelni

Dr hab. Zbigniew Kaczyński, profesor uczelni

 


Komunikaty

Komunikat 1: Komunikat wyborczy dla nauczycieli akademickich ze stopniem naukowym doktora lub tytułem zawodowym magistra

Komunikat 2: Komunikat wyborczy dla przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Komunikat 3: Proponowani Kandydaci w wyborach do Rady Przedstawicieli Społeczności Akademickiej w grupie nauczycieli akademickich ze stopniem naukowym doktora lub tytułem zawodowym magistra

Komunikat 4: Proponowani Kandydaci w wyborach do Rady Przedstawicieli Społeczności Akademickiej grupie pracowników zatrudnionych na Wydziale Chemii UG, niebędących nauczycielami akademickimi

Komunikat 5: Proponowany skład komisji skrutacyjnej w grupie nauczycieli akademickich ze stopniem naukowym doktora lub tytułem zawodowym magistra (dotyczy wyborów do Rady Przedstawicieli Społeczności Akademickiej)

Komunikat 6: Proponowany skład komisji skrutacyjnej w grupie pracowników zatrudnionych na Wydziale Chemii UG, niebędących nauczycielami akademickimi (dotyczy wyborów do Rady Przedstawicieli Społeczności Akademickiej)

Komunikat 7: Wyniki wyborów przedstawicieli pracowników posiadających stopień naukowy doktora lub tytuł zawodowy magistra do Rady Przedstawicieli Społeczności Akademickiej Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Komunikat 8: Wyniki wyborów do Rady Przedstawicieli Społeczności Akademickiej Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Komunikat 9: Proponowani Kandydaci na Dziekana Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2020-2024

 


Ogłoszenia


Ogłoszenie wyborcze 1: Ogłoszenie wyborcze dla nauczycieli akademickich ze stopniem naukowym doktora lub tytułem zawodowym magistra 

Ogłoszenie wyborcze 2: Ogłoszenie wyborcze dla przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Ogłoszenie wyborcze 3: Ogłoszenie wyborcze dla przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (25 maj 2020 rok)

Ogłoszenie wyborcze 4: Ogłoszenie wyborcze dla członków RPSA Wydziału Chemii (udzielenie rekomendacji kandydatom na Dziekana Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2020-2024)

 


Protokoły

 

Protokół 1: Protokół z przeprowadzonych wyborów do Rady Przedstawicieli Społeczności Akademickiej Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, z grupy pracowników posiadających stopień naukowy doktora lub tytuł zawodowy magistra

Protokół 2: Protokół z przeprowadzonych wyborów do Rady Przedstawicieli Społeczności Akademickiej Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Protokół 3: Protokół z wyborów uzupełniających do Rady Przedstawicieli Społeczności Akademickiej Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Protokół 4: Udzielenie rekomendacji kandydatom na Dziekana Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2020-2024

 

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 9 czerwca 2020 roku, 11:03