Pełnomocnicy dziekana | Wydział Chemii

Pełnomocnicy dziekana

Pełnomocnik ds. BiHP
Dr inż. Waldemar Nowicki

Pełnomocnik ds. Nowych Kierunków
Prof. dr hab. Piotr Rekowski

Pełnomocnik ds. Staży i Praktyk
Dr hab. Ewa Siedlecka, prof. UG – kierunek Ochrona środowiska
Dr hab. Aleksandra Dąbrowska, prof. UG – kierunek Chemia
Dr Joanna Nadolna – kierunek Biznes chemiczny
Dr Bożena Karawajczyk – praktyki w ramach Modułu kształcenia nauczycieli

Pełnomocnik ds. Współpracy z Pracodawcami
Dr inż. Krzysztof. Żamojć

Pełnomocnik ds. Wymiany Zagranicznej Studentów
Dr Grzegorz Romanowski

Pełnomocnik ds. Wymiany Zagranicznej Studentów Przyjeżdzających
Dr hab. Dagmara Strumińska-Parulska, prof. UG

Pełnomocnik ds. Współpracy ze Szkołami
Dr Bożena Karawajczyk

Pełnomocnik ds Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych
Dr hab. Dagmara Jacewicz, prof. UG

Pełnomocnik ds. Współpracy Polsko-Koreańskiej
Prof. dr hab. Adam Liwo

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Sławomir Lach
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 21 listopada 2017 roku, 0:59