Historia Wydziału Chemii

Wydział Chemii, dawniej mieszczący się w budynku, który powstał w 1908 roku (historia starego budynku Wydziału Chemii), swymi początkami sięga września 1945 roku. Utworzono wówczas dwuletnie Pedagogium, które 24 września 1946 roku przekształcono w trzyletnią Państwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną (PWSP), a 1952 roku w Wyższą Szkołę Pedagogiczną.

Kierunek chemii na Wydziale Przyrodniczym PWSP powstał w roku akademickim 1950/51, a Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii utworzono w roku akademickim 1951/52. We władzach tego wydziału o trzech kierunkach kształcenia znaczącą rolę odegrali chemicy. Jego dziekanami byli: Zofia Matysik (1953-1956), Janusz Sokołowski (1956-1958), Franciszek Puchaczewski (1960-1964), Gotfryd Kupryszewski (1964-1968) i Edmund Kwiatkowski (1968-1970).

Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii WSP 21 kwietnia 1967 roku uzyskała prawo nadawania stopnia doktora nauk chemicznych. 20 marca 1970 roku na bazie WSP i WSE utworzony został Uniwersytet Gdański, którego twórcą i rektorem przez pierwsze cztery kadencje (1970-1981) był prof. Janusz Sokołowski. Funkcjonowanie Uniwersytetu Gdańskiego rozpoczęło się 1 lipca 1970 roku.

30 czerwca 1970 roku utworzono Instytut Chemii w strukturze Wydziału Matematyki Fizyki i Chemii jeszcze w byłej WSP. Dzięki aktywności naukowej chemików Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UG uzyskała w roku 1975 uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych. Chemicy pełnili również funkcje dziekanów: Edmund Kwiatkowski (1970-1972), Gotfryd Kupryszewski (1972-1978), Zbigniew Grzonka (1987-1990). Z kolei funkcję dyrektorów Instytutu Chemii pełnili kolejno: Tadeusz Latowski (1970-1978), Zygfryd Smiatacz (1978-1981), Zbigniew Grzonka (1981-1987) i Jerzy Błażejowski (1987-1990).

W roku 1990, dzięki staraniom i wysiłkom prof. Jerzego Błażejowskiego, utworzono kierunek ochrona środowiska.
Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii była coraz liczniejsza, a sala jej posiedzeń nie mogła pomieścić wszystkich uprawnionych. Członkowie Rady Wydziału reprezentujący Instytut Chemii na posiedzenia dojeżdżali z ul. Sobieskiego na ul. Wita Stwosza. Wówczas fizycy i matematycy wystąpili z propozycją utworzenia Wydziału Chemii, który jako samodzielna jednostka nie straciłby prawa do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego nauk chemicznych. Nieliczne głosy sprzeciwu dla proponowanego podziału Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii tłumaczono bardzo bliskimi i serdecznymi relacjami osobowymi członków Rady Wydziału.

Ostatecznie 1 września 1991 roku utworzono Wydział Chemii UG, którego pierwszym dziekanem został prof. Jerzy Błażejowski (1991-1996). Kolejnymi dziekanami byli prof. Bernard Lammek (1996-2002), prof. Lech Chmurzyński (2002-2008), prof. Andrzej Wiśniewski (2008-2012), prof. Piotr Stepnowski (2012-2016), prof. Mariusz Makowski. Aktualnie funkcję dziekana sprawuje dr hab. Beata Grobelna, prof. UG. 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 19. Listopad 2013 - 09:50; osoba wprowadzająca: Sławomir Lach Ostatnia zmiana: środa, 7. Październik 2020 - 15:25; osoba wprowadzająca: Sławomir Lach