fbpx Projekty | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Projekty

Projekty

 

 • "Dezodoryzacja i dezynfekcja powietrza w obiektach gospodarki ściekowej" (2018-2020). Projekt finansowany przez WFOŚ; kierownik projektu: Prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medyńska
 • "Nowe materiały półprzewodnikowe do fotokatalitycznego generowania wodoru: mechanizm formowania w obecności cieczy jonowych". Projekt finansowany przez NCN w ramach programu OPUS; kierownik projektu: dr inż. Ewelina Grabowska
 • "Wieże fotoktalityczne do oczyszczania powietrza w aglomeracjach miejskich”. Projekt finansowany przez WFOŚ; kierownik projektu: dr Mirosław Czapiewski
 • "Foto-Bio Produkcja wodoru przez hybrydy [NiFe] hydrogenaza-MNPs/SiO2/MaSb pod wpływem promieniowania widzialnego". Projekt finansowany przez NCN w ramach programu SONATA; kierownik projektu:  dr  inż. Anna Malankowska
 • "Mechanizm wzbudzania kropek kwantowych w reakcjach fotokatalitycznych". Projekt finansowany przez NCN w ramach programu OPUS; kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska
 • "Nanokompozyty RE-TiO2: Projektowanie, synteza i charakterystyka". Projekt finansowany przez NCN w ramach programu SONATA; kierownik projektu: dr inż. Joanna Nadolna
 • "Przestrzennie zorientowane nanostruktury typu TiO2/MxOy otrzymywane metodą elektrochemiczną". Projekt finansowany przez NCN w ramach programu OPUS; kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska
 • "Wpływ struktury cieczy jonowych na oddziaływania z cząstkami TiO2 w procesie hydrotermalnej syntezy". Projekt finansowany przez NCN w ramach programu SONATA; kierownik projektu: dr inż. Ewelina Grabowska
 • "Mechanizm fotowzbudzenia i właściwości powierzchniowe nowych kompozytów 3D typu: BiyXz_TiO2@SrTiO3". Projekt finansowany przez NCN w ramach programu PRELUDIUM; kierownik projektu: mgr inż. Martyna Marchelek
 • "Nowe nanostruktury 3D typu REVO4 do jednoetapowego fotokatalitycznego rozkładu wody pod wpływem promieniowania z zakresu widzialnego". Projekt finansowany przez NCN w ramach programu PRELUDIUM; kierownik projektu: mgr inż. Paweł Mazierski
 • "Opracowanie i badanie nowej klasy fotokatalizatorów opartych na koloidalnych kropkach kwantowych oraz tantalanach, cyrkonianach i niobianach o strukturze perowskitu". Projekt finansowany przez NCN w ramach programu PRELUDIUM; kierownik projektu: mgr inż. Beata Bajorowicz
 • "Otrzymywanie i charakterystyka nanokompozytów TiO2/SrTiO3 modyfikowanych metalami szlachetnymi” projekt finansowany przez MNiSW w ramach programu IUVENTUS PLUS, kierownik projektu: dr inż. Ewelina Grabowska
 • PHOTOAIR: "Third generation photoactive materials and new materials-based system for photocatalytic air treatment". Projekt realizowany w ramach funduszu małych grantów Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza; kierownik projektu: dr hab. Adriana Zaleska, prof.UG: www.photoair.ug.edu.pl
 • "Badanie mechanizmu degradacji zanieczyszczeń na modyfikowanych płaszczyznach {101} i {001} TiO2". Projekt finansowany przez NCN w ramach programu SONATA; kierownik projektu: dr inż. Ewelina Grabowska
 • “Fotokatalityczne oczyszczanie strumieni powietrza”. Projekt finansowany przez NCBiR i NFOŚiGW w ramach programu GEKON; kierownik projektu: dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska Projekt nr: GEKON1/03/214483/16/2014

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dorota Wileńska
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Bielicka-Giełdoń
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 31 stycznia 2018 roku, 11:37