fbpx Projekty | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Projekty

Projekty realizowane w Pracowni Modelowania Molekularnego

  1. Jednolity model gruboziarnisty makromolekuł biologicznych oparty o średniopolowe oddziaływania multipol-multipol, projekt MAESTRO-3 finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, nr DEC-2012/06/A/ST4/00376, kierownik: Józef Adam Liwo, 2013-2018.

  2. A unified coarse-grained model of biological macromolecules based on mean-field multipole-multipole interactions with extension to multiscale treatment. Projekt Mistrz finansowany przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej, nr Mistrz7.1./2013, kierownik: Józef Adam Liwo, czas trwania: 2014-2016.

  3. Zintegrowane podejście do przewidywania struktur białek oraz kompleksów białek przy użyciu gruboziarnistego pola siłowego UNRES z wykorzystaniem informacji z baz danych strukturalnych. Projekt HARMONIA 4 finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, umowa w trakcie podpisywania, kierownik: Józef Adam Liwo, czas trwania: 2014-2017.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Magdalena Ślusarz
Treść wprowadzona przez: Magdalena Ślusarz
Ostatnia modyfikacja: 
sobota, 8 marca 2014 roku, 8:48