fbpx Badania | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Badania

Badania

 

Tematyka badawcza realizowana w Pracowni Chemii Kwantowej:

  •  Struktura elektronowa i właściwości fizykochemiczne anionów (metastabilnych, związanych multipolowo, podwójnie rydbergowskich, superhalogenowych);
  • Badanie mechanizmów naprawczych w DNA;
  • Mechanizmy reakcji chemicznych, struktura, stabilność i reaktywność cząsteczek;
  • Dysocjacyjne i niedysocjacyjne procesy przyłączania elektronu do układów peptydowych;
  • Mechanizm i szybkość reakcji polimeryzacji i kopolimeryzacji parylenu i jego pochodnych;
  • Przewidywanie właściwości fizykochemicznych cieczy jonowych (lepkość, przewodność);
  • Struktury peptydowe nowego typu (interpenetrating peptides).

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Iwona Anusiewicz
Treść wprowadzona przez: Iwona Anusiewicz
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 14 marca 2014 roku, 8:45