Współpraca Naukowa

Od roku 1998 nasz Zespół współpracuje intensywnie z grupą kierowaną przez Prof. Jack'a Simons'a (Henry Eyring Center for Theoretical Chemistry, University of Utah, Salt Lake City, Utah, U.S.A.), który jest uznanym autorytetem światowym w zakresie anionów molekularnych. Członkowie naszej Pracowni odbywają regularne staże naukowe na Wydziale Chemii Uniwersytetu w Salt Lake City oraz uczestniczą w realizacji projektów badawczych obejmujących między innymi następujące zagadnienia:

 • aniony związane dipolowo;  
 • wiązanie dwóch nadmiarowych elektronów potencjałem dipola;
 • badanie procesów naprawczych w DNA;
 • dysocjacyjne i niedysocjacyjne procesy przyłączania elektronu w układach peptydowych; 
 • możliwość utworzenia jedno-, dwu- oraz trójelektronowych wiązań Rydbergowskich;  
 • koncepcja tzw. bariery kulombowskiej (RCB) w odniesieniu do wielokrotnie naładowanych anionów molekularnych;
 • badanie uszkodzeń DNA wywoływanych przez promieniowanie Beta; 
 • badanie związanych stanów wzbudzonych (elektronowo) anionów molekularnych znajdujących szerokie zastosowania w chemii materiałowej;
 • struktura elektronowa nietypowych anionów molekularnych - m.in. układów związanych dipolowo, kwadrupolowo i oktupolowo oraz anionów podwójnie Rydbergowskich; 
 • poszukiwanie metodami chemii kwantowej układów o "odwróconej polarności", które powinny znaleźć bezpośrednie zastosowanie w projektowaniu baterii jonowych o bardzo dużej pojemności; 
 •  aniony związane dyspersyjnie.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 30. Styczeń 2014 - 12:34; osoba wprowadzająca: Iwona Anusiewicz Ostatnia zmiana: środa, 5. Marzec 2014 - 13:32; osoba wprowadzająca: Iwona Anusiewicz