fbpx Tematyka prac magisterskich | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Tematyka prac magisterskich

Tematyka prac magisterskich wykonywanych w Katedrze Chemii Teoretycznej

Pracownia Chemii Kwantowej:

 • Wyznaczanie stabilności elektronowej i właściwości fizykochemicznych anionów molekularnych

 • Badanie stabilności superalkaliów

 • Projektowanie supersoli

 • Badanie struktury elektronowej nietypowych anionów molekularnych

 

Pracownia Modelowania Molekularnego:

 • Obliczenia potencjałów średniej siły oddziaływań lokalnych w podjednostkach białek, kwasów nukleinowych i polisacharydów metodami dynamiki molekularnej oraz mechaniki kwantowej

 • Obliczenia potencjałów średniej siły oddziaływń dalekozasięgowych pomiędzy podjednostkami białek, kwasów nukleinowych i polisacharydów metodą dynamiki molekularnej

 • Parametryzacja gruboziarnistych pól siłowych do symulacji białek, kwasów nukleinowych i polisacharydów

 • Opracowanie metody odbudowy peńoatomowch łańcuchów kwasów nukleinowych z reprezentacji gruboziarnistej NARES-2P

 • Studia struktury peptydów biologicznie czynnych metodami fizycznymi (w tym NMR wspomagany metodami modelowania molekularnego) w relacji do ich aktywności biologicznych

 • Modelowanie homologiczne receptorów sprzężonych z białkiem G

 • Badanie oddziaływań receptor-ligand metodami dokowania molekularnego i dynamiki molekularnej

 

Pracownia Symulacji Polimerów:

 • Teoretyczne przewidywanie właściwości fizyko-chemicznych dla cieczy jonowych

 • Teoretyczne przewidywanie struktury filmu polimerowego oraz własciwości fizyko-chemicznych dla polimerów z rodziny parylen

 • Badanie zależności struktura aktywność dla GPCR czy HtrA

 • Teoretyczne przewidywanie struktury białek, kwasów nukleinowych lub polimerów cukrowych

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Magdalena Ślusarz
Treść wprowadzona przez: Magdalena Ślusarz
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 14 marca 2014 roku, 16:17