Tematyka prac dyplomowych

Tematyka prac dyplomowych wykonywanych w Katedrze Chemii Teoretycznej

Pracownia Chemii Kwantowej:

 • Wyznaczanie właściwości fizykochemicznych superhalogenów

 • Wyznaczanie właściwości fizykochemicznych superalkaliów

 • Ocena stabilności elektronowej anionów różnego typu

 • Projektowanie nowych superhalogenów, superalkaliów i supersoli

 

Pracownia Modelowania Molekularnego:

 • Symulacje gruboziarniste termodynamiki zwijania białek i kwasów nukleinowych

 • Badania symulacyjne wpływu średniopolowych oddziaływań elektrostatycznych i lokalnych na strukturę białek

 • Studia struktury peptydów biologicznie czynnych metodami fizycznymi (w tym NMR wspomagany metodami modelowania molekularnego) w relacji do ich aktywności biologicznych

 • Badanie oddziaływań receptor-ligand metodami dokowania molekularnego

 

Pracownia Symulacji Polimerów:

 • Teoretyczne przewidywanie właściwości fizyko-chemicznych dla cieczy jonowych

 • Teoretyczne przewidywanie struktury filmu polimerowego oraz własciwości fizyko-chemicznych dla polimerów z rodziny parylen

 • Badanie zależności struktura aktywność dla GPCR czy HtrA

 • Teoretyczne przewidywanie struktury białek, kwasów nukleinowych lub polimerów cukrowych

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 7. Marzec 2014 - 11:40; osoba wprowadzająca: Magdalena Ślusarz Ostatnia zmiana: piątek, 14. Marzec 2014 - 16:16; osoba wprowadzająca: Magdalena Ślusarz