fbpx Publikacje naukowe | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Publikacje naukowe

Publikacje naukowe

Ostatnia modyfikacja bazy publikacji: 21.02.2014 r.

 1. Walczak, D., Nowacki, A., Liberek, B. Badania konformacyjne pierścienia furanozowego, istotnego komponentu biopolimerów Na Pograniczu Chemii i Biologii2013, XXXI:119-128
 2. Dmochowska, B., Sikora, K., Woziwodzka, A., Piosik, J., Wiśniewski, A. Właściwości mutagenne czwartorzędowych soli aldtitolilo- i glikozylo amoniowych Przem. Chem.2013, 92(9):1585-1588
 3. Walczak, D., Nowacki, A. DFT studies of conversion of methyl chloride and three substituted chloromethyl tetrahydrofuran derivatives during reaction with trimethylamine J Mol Model,2013, 19:4403-4417
 4. Nowacki, A., Myszka, H., Liberek, B. Conformational studies of diosgenyl 2-amino-2-deoxy-β-D-glucopyranosides at the PM3 and DFT levels of theory Carbohydr. Res.2013, 377:4-13
 5. Nowacki, A., Sikora, K., Dmochowska, B., Wiśniewski, A. DFT studies of the conversion of four mesylate esters during reaction with ammonia J. Mol. Mod.2013, 19:3015-3026
 6. Dmochowska, B., Sikora, K., Chojnacki, J., Wojnowski, W., Wiśniewski, A. N,N,N-Trimethyl-N-(methyl-5-deoxy-2,3-O-isopropylidene-β-D-ribofuranosid-5-yl)ammonium 4-methylbenzenesulfonate sesquihydrate Acta Cryst.2013, E69:o1019-o1020
 7. He, Y., Mozolewska, M.A., Krupa, P., Sieradzan, A.K., Wirecki, T.K., Liwo, A., Kachlishvili, K., Rackovsky, S., Jagieła, D., Ślusarz, R., Czaplewski, C.R., Ołdziej, S., Scheraga, H.A. Lessons from application of the UNRES force field to predictions of structures of CASP10 targetsPNAS2013, 110:14936-14941
 8. Ślusarz, M.J., Sikorska, E., Ślusarz, R Interactions of vasopressin and oxytocin receptors with vasopressin analogues substituted in position 2 with 3,3'-diphenylalanine - a molecular docking study J. Pept. Sci.2013, 19:118-126
 9. Nowacki, A., Liberek, B. Acetylated methyl 1,2-dideoxyhex-1-enopyranuronates in density functional theory conformational studies Carbohydr. Res.2013, 371:1-7
 10. Bednarczyk, D., Walczewska, A., Grzywacz, D., Sikorski, A., Liberek, B., Myszka, H. Differently N-protected 3,4,6-tri-O-acetyl-2-amino-2-deoxy-D-glucopyranosyl chlorides and their application in the synthesis of diosgenyl 2-amino-2-deoxy-β-D-glucopyranosideCarbohydr. Res.2013, 367:10-17
 11. Cyman, M., Liberek, B. Hydroksyiminowe pochodne heksitoli jako potencjalne chemoterapeutyki przeciwgrzybicze Na pograniczu chemii i biologii2012, XXIX:107-114
 12. Nowacki, A., Sikora, K., Dmochowska, B., Wiśniewski, A. Studies of the formation of N-substituted pyridinium mesylates: A theoretical approach Comp. Theor. Chem.2012, 1000:33-41
 13. Nowacki, A., Dmochowska, B., Sikora, K., Madaj, J., Wiśniewski, A. Theoretical studies of the formation of quaternary pyridinium mesylates Comput. Theoret. Chem.2012, 986:85-92
 14. Białk-Bielińska, A., Stolte, S., Matzke, M., Fabiańska, A., Maszkowska, J., Kołodziejska, M., Liberek, B., Stepnowski, P., Kumirska, J. Hydrolysis of sulphonamides in aqueous solutionsJ. Hazard. Mater.2012, 221-222:264-274
 15. Nowacki, A., Walczak, D., Liberek, B. Fully acetylated 1,5-anhydro-2-deoxypent-1-enitols and 1,5-anhydro-2,6-dideoxyhex-1-enitols in DFT level theory conformational studiesCarbohydr. Res.2012, 352:177-185
 16. Stępień, Ł., Liberek, B. Konformacje pierścienia monosacharydowego Wiad. Chem.2012, 66:67-92
 17. Kuźma, M., Clack, B., Edwards, J., Tylingo, R., Samaszko, J., Madaj, J. Structure and properties of the exopolysaccharides produced by Pseudomonas mutabilis T6 and P. mutabilis ATCC 31014 Carbohydr. Res.2012, 348:84-90
 18. Sikora, K., Dmochowska, B., Woziwodzka, A., Piosik, J., Węgrzyn, G., Wiśniewski, A. O bromkach D-glikopiranozyd 2-amonioetylu Na Pograniczu Chemii i Biologii2011, XXVII:55-65
 19. Cirioni, O., Myszka, H., Dawgul, M., Ghiselli, R., Orlando, F., Silvestri, C., Brescini, L., Kamysz, W., Guerrieri, M., Giacometti, A. In vitro activity and in vivo efficacy of the saponin diosgenyl 2-amino-2-deoxy-β-D-glucopyranoside hydrochloride (HSM1) alone and in combination with daptomycin and vancomycin against Gram-positive cocci J. Med. Microbiol.2011, 60:1337-1343
 20. Dmochowska, B., Piosik, J., Woziwodzka, A., Sikora, K., Wiśniewski, A., Węgrzyn, G. Mutagenicity of quaternary ammonium salts containing carbohydrate moieties J. Hazard. Mater.2011, 193:272-278
 21. Nowacki, A., Dmochowska, B., Jączkowska, E., Sikora, K., Wiśniewski, A. Theoretical studies of the formation of quaternary ammonium mesylates Comput. Theoret. Chem.2011, 973:53-61
 22. Ślusarz, R., Ślusarz, M.J., Samaszko, J., Madaj, J. Conformational changes of peptidoglycan fragments during their interactions with vancomycin Cent. Eur. J. Chem.2011, 9:422-431
 23. Dmochowska, B., Pellowska-Januszek, L. Czwartorzędowe sole N-D-gliko- i -alditolilopirydyniowe - synteza oraz właściwości Przemysł Chemiczny2010, 89/11:1403-1407
 24. Tuwalska, D., Trzybiński, D., Sikorski, A., Liberek, B. Crystal Structures of Methyl (Methyl 3-azido-2,3-dideoxy-β-L-lyxo- and -β-D-arabino-hexopyranosid)uronates J. Carbohydr. Chem.,2010, 29:299-314
 25. Sikorska, E., Kwiatkowska, A., Sobolewski, D., Ślusarz, R., Ślusarz, M.J. Influence of bulky 3,3-diphenylalanine enantiomers replacing position 2 of AVP analogues on their conformations: NMR and molecular modeling studies Eur. J. Med. Chem.2010, 45:4065-4073
 26. Ziętkiewicz, S., Ślusarz, M.J., Ślusarz, R., Liberek, K. Conformational stability of the full-atom hexameric model of the ClpB chaperone from Escherichia coli Biopolymers2010, 93:47-60
 27. Dmochowska, B., Skorupa, E., Świtecka, P., Sikorski, A., Łącka, I., Milewski, S., Wiśniewski, A. Synthesis of some quaternary N-(1,4-anhydro-5-deoxy-D,L-ribitol-5-yl)ammonium saltsJ. Carbohydr. Chem.2009, 28:222-233
 28. Ślusarz, R., Ślusarz, M.J. An Influence of the Aromatic Side Chains Conformations in Positions 2 and 3 of Vasopressin Analogs on Interactions with Vasopressin and Oxytocin Receptors QSAR Comb. Sci.2009, 28:1166-1175
 29. Ślusarz, M.J., Ślusarz, R., Ciarkowski, J. Molecular dynamics study of the internal water molecules in vasopressin and oxytocin receptors Protein Pept. Lett.2009, 16:342-350
 30. Sikorski, A., Tuwalska, D., Matjasik, B., Liberek, B. Methyl 6-deoxy-6-iodo-a-D-glucopyranoside: crystal structure and high-resolution NMR spectroscopy Carbohydr. Res.,2009, 344:830-833
 31. Tuwalska, D., Liberek, B., Wiśniewski, A. Synteza i zastosowanie kwasów (3-amino-2,3-dideoksyheksopiranozyd metylu)uronowych Na pograniczu chemii i biologii2008, tom XXI:51-57
 32. Ślusarz, R., Sikorska, E, Ślusarz, M.J. Theoretical study on interactions of bicyclic vasopressin analogues with human neurohypophyseal hormone receptors QSAR Comb. Sci.2008, 27:834-840
 33. Tuwalska, D., Sienkiewicz, J., Liberek, B. Synthesis and conformational analysis of methyl 3-amino-2,3-dideoxyhexopyranosiduronic acids, new sugar amino acids, and their diglycotides Carbohydr. Res.2008, 343:1142-1152
 34. Nowacki, A., Liberek, B. Methyl 3-Amino-2,3,6-trideoxy-L-hexopyranosides in DFT Level Theory Conformational Studies J. Phys. Chem. A2008, 112:7072-7079
 35. Tuwalska, D., Sikorski, A., Liberek, B. Synthesis and geometry of methyl (methyl 4-O-acetyl-3-azido-2,3-dideoxy-alpha/beta-D-arabino- and alpha/beta-D-ribo-hexopyranosid)uronates Carbohydr. Res.2008, 343:404-411
 36. Melcer, A., Łącka, I., Gabriel, I., Wojciechowski, M., Liberek, B., Wiśniewski, A., Milewski, S. Rational design of N-alkyl derivatives of 2-amino-2-deoxy-D-glucitol-6P as antifungal AgentsBioorg. Med. Chem. Lett.2007, 17:6602-6606
 37. Samaszko, J., Łakomiec, A., Kuźma, M., Madaj, J. Synthesis of modified peptydoglycan fragments of Staphylococcus aureus cell wall Proceedings of 6th International Conference of PhD Students2007, Published by Innovation and Technology Transfer Centre University of Miskolc, Hungary:167-173
 38. Kuźma, M., Samaszko, J., Łakomiec, A., Nowacki, A., Madaj, J. Structural study on exopolysaccharides isolated from biofilms of Staphylococcus aureus clinical strainsProceedings of 6th International Conference of PhD Students2007, Published by Innovation and Technology Transfer Centre University of Miskolc, Hungary:87-90
 39. Liberek, B., Tuwalska, D., Konitz, A., Sikorski, A., Wiśniewski, A. Sugar amino acids - synthesis and conformational analysis of dimethyl 3-amino-2,3-dideoxyhexopyranosiduronates Peptides 20062007, Proceedings of 29th EPS:488-489
 40. Liberek, B, Tuwalska, D., Konitz, A., Sikorski, A. X-ray diffraction and high-resolution NMR spectroscopy of methyl 3,4-di-O-acetyl-1,5-anhydro-2-deoxy-D-arabino-hex-1-enopyranuronate Carbohydr. Res.2007, 342:1280-1284
 41. Liberek, B., Nowacki, A. Methyl 4-O-Acetyl-3-azido- and 3-Azido-4-O-methylsulfonyl-2,3,6,-trideoxyhex-5-eno Pyranosides in DFT-Level Conformational Studies J. Phys. Chem. A.,2007, 111:4397-4403
 42. Ślusarz, R., Ślusarz, M.J., Lammek, B. Molecular modeling-based study of new vasopressin analogs affinity toward human neurohypophyseal hormone receptors Peptides 2006,2007, Proceedings of 29th EPS:366
 43. Ślusarz, M.J., Ślusarz, R. Vasopressin and oxytocin receptors interactions with agonists and antagonists - molecular modeling study Peptides 20062007, Proceedings of 29th EPS:396
 44. Samaszko, J., Łakomiec, A., Madaj, J. Budowa i synteza glikopeptydów Wiad. Chem.2007, 61:79-98
 45. Łakomiec, A., Samaszko, J., Madaj, J. Wankomycyna i jej chemiczne modyfikacje Wiad. Chem.2007, 61:231-245
 46. Tuwalska, D., Liberek, B., Wiśniewski, A. Cukrowe aminokwasy w chemii biologicznej Na pograniczu chemii i biologii2006, tom XVI:67-74
 47. Kuźma, M., Samaszko, J., Łakomiec, A., Nowacki, A., Madaj, J. Badanie struktury egzopolisacharydów izolowanych z biofilmów bakteryjnych Na pograniczu chemii i biologii,2006, tom XVI:11-18
 48. Sikorska, E., Ślusarz, R., Lammek, B. Conformational studies of highly potent 1-aminocyclohexane-1-carboxylic acid substituted V2 vasopressin agonists J. Pept. Res.,2006, 66:30-40
 49. Ślusarz, R., Ślusarz, M.J., Lammek, B. Molecular modeling-based study of new vasopressin analogs affinity toward human neurohypophyseal hormone receptors J. Pept. Sci.2006, 12(S1):188
 50. Ślusarz, M.J., Ślusarz, R., Ciarkowski, J. Vasopressin and oxytocin receptors interactions with agonists and antagonists - molecular modeling study J. Pept. Sci.2006, 12(S1):187
 51. Liberek, B., Tuwalska, D., do Santos-Zounon, I., Konitz, A., Sikorski, A, Smiatacz, Z. Conformations of metyl 2,5-di-O-acetyl-β-D-glucofuranosidurono-6,3-lactone and 1,2,5-tri-O-acetyl-β-D-glucofuranurono-6,3-lactone in the crystal structure and in solutionCarbohydr. Res.2006, 341:2275-2285
 52. Liberek, B. Zastosowanie glikali w syntezie glikopiranoz i glikopiranozydów Wiad. Chem.,2006, 60:487-521
 53. Dmochowska, B., Skorupa, E., Pellowska-Januszek, L., Czarkowska, M., Sikorski, A., Wiśniewski, A. Preparation, single-crystal X-ray diffraction and high-resolution NMR spectroscopic analyses of N-[(1,4-anhydro-5-deoxy-2,3-O-isopropylidene-D,L-ribitol)-5-yl]trimethylammonium iodide Carbohydr. Res.2006, 341:1916-1921
 54. Dmochowska, B., Pellowska-Januszek, L., Skorupa, E., Nowacki, A., Stock, F., Stepnowski, P., Wiśniewski, A. Synthesis of New quaternary ammonium salts - Derivatives of phenyl glucopyranosides Pol. J. Chem.2006, 80:1513-1521
 55. Ślusarz, M.J., Sikorska, E., Ślusarz, R., Ciarkowski, J. Molecular docking-based study of vasopressin analogues modified at positions 2 and 3 with N-methylphenylalanine: influence on receptor-bound conformations and interactions with vasopressin and oxytocin receptorsJ. Med. Chem.2006, 49:2463-2469
 56. Ślusarz, M.J., Ślusarz, R., Ciarkowski, J. Investigation of mechanism of desmopressin binding in vasopressin V2 receptor versus vasopressin V1a and oxytocin receptors - molecular dynamics simulation of the agonist-bound state in the membrane-aqueous system Biopolymers2006, 81:321-338
 57. Ślusarz, M.J., Ślusarz, R., Ciarkowski, J. Molecular dynamics simulation of human neurohypophyseal hormone receptors complexed with oxytocin - modeling of an activated state J. Pept. Sci.2006, 12:171-179
 58. Ślusarz, M.J., Giełdoń, A., Ślusarz, R., Ciarkowski, J. Analysis of interactions responsible for vasopressin binding to human neurohypophyseal hormone receptors - molecular dynamics study of the activated receptor-vasopressin-Gα systems J. Pept. Sci.2006, 12:180-189
 59. Ślusarz, R., Ślusarz, M.J., Lammek, B., Ciarkowski, J. Molecular Modeling of MetaII rhodopsin QSAR Comb. Sci.2006, 25:105-113
 60. Sikorska, E., Ślusarz, M.J., Ślusarz, R., Kowalczyk, W., Lammek, B. Investigation of cis/trans ratios of peptide bonds in AVP analogues containing N-methylphenylalanine enantiomers J. Pept. Sci.2006, 12:13-24
 61. Dmochowska, B., Pellowska-Januszek, L., Skorupa, E. Tworzenie czwartorzędowych soli N-glikoamoniowych i alditoliloamoniowych z udziałem amin o potencjalnych właściwościach biologicznych Rozdział w książce: "Czwartorzędowe sole amoniowe"2005, Monografia pod red. R. Zielińskiego, Poznań:215-221
 62. Wiśniewski, A., Dmochowska, B., Pellowska-Januszek, L., Skorupa, E. Sole glikozylo- i glikoamoniowe Rozdział w książce: "Czwartorzędowe sole amoniowe"2005, Monografia pod red. R. Zielińskiego, Poznań:15-31
 63. Janowska, A., Myszka, H. Saponiny diosgeniny Na Pograniczu Chemii i Biologii2005, XIII:117-126
 64. Samaszko, J., Madaj, J. Budowa peptydoglikanu sciany komórkowej gronkowca zlocistego (Staphylococcus aureus) Na Pograniczu Chemii i Biologii2005, XIII:157-165
 65. Sikorska, E., Ślusarz, R., Lammek, B. Conformational studies of two bradykinin antagonists by using two-dimensional NMR techniques and molecular dynamics simulations J. Biom. Structure & Dynamics2005, 23:125-134
 66. Myszka, H., Bednarczyk, D. Saponiny steroidowe Wiad. Chem.2005, 59:275
 67. Liberek, B., Melcer, A., Osuch, A., Wakieć, R., Milewski, S., Wiśniewski, A. N-Alkyl derivatives of 2-amino-2-deoxy-D-glucose Carbohydr. Res.2005, 340:1876-1884
 68. Bielicka, A., Bojanowska, I., Wiśniewski, A. Two faces of chromium - polutant nad bioelement Polish J. Env. Studies.2005, 14:5-10
 69. Dąbrowska, A., Jacewicz, D., Makowski, M., Kozak, A., Czaja, M., Nowacki, A., Wiśniewski, A., Chmurzyński, L. Determination of the protonation and deprotonation centres for isomers of methyl 3-azido-2,3-dideoxyhexopyranosides Journal of Molecular Structure (Theochem)2005, 714:1-6
 70. Bielicka, A., Bojanowska, I., Wiśniewski, A. Sequential extraction of Chromium from Galvanic Wastewater Sludge Polish J. Env. Studies2005, 14:145-148
 71. Nowacki, A., Wiśniewski, A. Efekt anomeryczny Wiad. Chem.2005, 7-8:613-638
 72. Liberek, B. Synthesis and conformational studies on methyl 4-O-acetyl-3-azido-2,3,6-trideoxy-hex-5-enopyranosides of the L series Carbohydr. Res.2005, 340:2039-2047
 73. Melcer, A., Liberek, B., Janiak, A., Wakieć, R., Milewski, S., Wiśniewski, A. N-Alkilowe pochodne ADGP jako potencjalne chemoterapeutyki przeciwgrzybowe Na pograniczu chemii i biologii2005, tom XIII:127-135
 74. Liberek, B., Sikorski, A., Konitz, A. Synthesis, crystal structure, and high-resolution NMR spectroscopy of methyl 3-azido-2,3-dideoxy-4,6-di-O-p-tolylsulfonyl-a-D-xylo-hexopyranosidCarbohydr. Res.2005, 340:143
 75. Ślusarz, M.J., Giełdoń, A., Ślusarz, R., Meadows, R., Trojnar, R., Ciarkowski, J. Study of new oxytocin antagonist barusiban (Fe200 440) affinity toward human oxytocin receptor versus vasopressin V1a and V2 receptors - molecular dynamics simulation in POPC bilayer QSAR Comb. Sci.2005, 24:603-610
 76. Ciarkowski, J., Witt, M., Ślusarz, R. A hypothesis for GPCR activation J. Mol. Mod.2005, 11:407-415
 77. Składanowski, A., Stepnowski, P., Kleszczyński, K., Dmochowska, B. AMP deaminase in vitro inhibition by xenobiotics A potential molecular method for risk assessment of synthetic nitro- and polycyclic musk, imidazolium ionic liquids and N-glucopyranosyl ammonium saltsEnvironmental Toxicology and Pharmacology2005, 19:291
 78. Liberek, B., Dąbrowska, A., Frankowski, R., Smiatacz, Z. From tri-O-acetyl-D-glucal to (2R,3R,5R)-2,3-diazido-5-hydroxycyclohexanone oxime J. Carbohydr. Chem.2004, 23:417
 79. Kurszewska, M., Skorupowa, E., Madaj, J., Wiśniewski, A. Solvent-free thermal dehydratation of pentitols on zeolites J. Carbohydr. Chem.2004, 23:169-177
 80. Skorupa, E., Dmochowska, B., Pellowska-Januszek, L., Wojnowski, W., Chojnacki, J., Wiśniewski, A. Synthesis and structure of selected quaternary N-(1,4-anhydro-5-deoxy-2,3-O-isopropylidene-D,L-ribitol-5-yl)ammonium salts Carbohydr. Res.2004, 339:2355-2362
 81. Pellowska-Januszek, L., Dmochowska, B., Skorupa, E., Chojnacki, J., Wojnowski, W., Wiśniewski, A. New class of quaternary ammonium salts, derivatives of methyl glucopyranosides Carbohydr. Res.2004, 339:1537-1544
 82. Smiataczowa, K., Kosmalski, J., Nowacki, A., Czaja, M., Warnke, Z. Proton-acceptor properties and capability for mutarotation of some glucosylamines in methanol Carbohydr. Res.2004, 339:1439
 83. Madaj, J., Jankowska, M., Wiśniewski, A. Synthesis of (1-3) cis glycosides of allyl 2-acetamido-4,6-O-benzylidene-2-deoxy-a-D-glucopyranoside Carbohydr. Res.2004, 339:1293-1300
 84. Ślusarz, M.J., Ślusarz, R., Meadows, R., Trojnar, R., Ciarkowski, J. Molecular dynamics of complexes of atosiban with neurohypophyseal receptors in the fully hydrated phospolipid bilayer QSAR Comb. Sci.2004, 23:536-545
 85. Ślusarz, R., Ciarkowski, J. Interaction of class A G protein-coupled receptors with G proteinsActa Biochim. Polon.2004, 51:129-136
 86. Melcer, A., Smiatacz, Z., Liberek, B. The synthesis of methyl 3-azido-2,3,6-trideoxy-β-L-erythro-hex-5-enopyranoside Natural Science2003, 4th International Conference of PhD Students, University of Miskolc, Hungary:305-309
 87. Pellowska-Januszek, L., Dmochowska, B., Skorupowa, E, Wiśniewski, A. Synthesis of New Quaternary Ammonium Salts, Derivatives of Glucosides Proceedings of 4th International Conference of PhD Students2003, Published by Innovation and Technology Transfer Centre University of Miskolc, Hungary:341-345
 88. Madaj, J., Jankowska, M. Wybrane metody utleniania terminalnej grupy hydroksymetylowej w pochodnych cukrów Wiad. Chem.2003, 57:477
 89. Nishikawa, Y., Dmochowska, B., Madaj, J., Xue, J., Guo, Z., Satake, M., Reddy, V.D., Rinaldi, P.L., Monnier, V.M. Vitamin C metabolomic mapping in experimental diabetes with 6-deoxy-6-fluoro-ascorbic acid and high resolution 19F-NMR spectroscopy Metabolism2003, 52(6):760
 90. Satake, M., Dmochowska, B., Nishikawa, Y., Madaj, J., Xue, J., Guo, Z., Rinaldi, P.L., Monnier, V.M. Vitamin C metabolomic mapping in the lens with 6-deoxy-6-fluoro-ascorbic acid and high resolution 19F-NMR spectroscopy Invest. Ophthalmol. Vis. Sci.2003, 44:2047
 91. Nowacki, A., Błażejowski, J., Wiśniewski, A. Theoretical studies of the mechanism of the Broensted-acid-catalyzed glycosidation of a- and ß-D-glucofuranurono-6,3-lactone J. Mol. Str. (Theochem)2003, 664-665:217-228
 92. Liberek, B., Sikorski, A., Melcer, A., Konitz, A. X-ray diffraction and high-resolution NMR spectroscopy of methyl 3-azido-2,3-dideoxy-a-D-lyxo-hexopyranoside Carbohydr. Res.,2003, 338:795
 93. Myszka, H., Bednarczyk, D., Najder, M., Kaca, W. Synthesis and induction of apoptosis in B cell chronic leukemia by diosgenyl 2-amino-2-deoxy-ß-D-glucopyranoside hydrochloride and its derivatives Carbohydr. Res.2003, 338:133
 94. Ślusarz, R., Ślusarz, M.J., Kaźmierkiewicz, R., Lammek, B. Molecular modeling of interaction of the vasopressin analogs with vasopressin and oxytocin receptors QSAR Comb. Sci.,2003, 22:865-872
 95. Ślusarz, M.J., Ślusarz, R., Kaźmierkiewicz, R., Trojnar, J., Wiśniewski, K., Ciarkowski, J. Molecular modeling of the neurohypophyseal receptor/atosiban complexes Protein Pept. Lett.2003, 3:295-302
 96. Giełdoń, A., Kaźmierkiewicz, R., Ślusarz, R., Pasenkiewicz-Gierula, M., Ciarkowski, J. Molecular dynamics study of Phenylacetyl-d-Y(Et)FQNKPR-NH2 selectivity to V1a receptor J. Mol. Mod.2003, 9:372-378
 97. Nishikawa, Y., Dmochowska, B., Madaj, J., Satake, M., Monnier, V.M. Probing of ascorbic acid catabolism with 6-deoxy-6-fluoro-L-ascorbic acid reveals tissue selective impairment of ascorbic acid homeostasis in diabetes Diabetes2002, 51:1296
 98. Satake, M., Madaj, J., Dmochowska, B., Nishikawa, Y., Rinaldi, P.R., Monnier, V.M. Formation of vitamin C degradation products in diabetic rat and human lens revealed with 6-deoxy-6-fluoro ascorbic acid (F-ASA) and NMR spectroscopy Invest. Ophthalmol. Vis. Sci.,2002, 43:2385
 99. Dmochowska, B., Skorupowa, E., Wiśniewski, A. O czwartorzędowych solach N-glikopiranozyloamoniowych Wiad. Chem.2002, 56:680-690
 100. Liberek, B., Dąbrowska, A., Frankowski, R., Matuszewska, M., Smiatacz, Z. The use of tri-O-acetyl-glucal and -D-galactal in the synthesis of 3-acetamido-2,3-dideoxyhexopyranoses and -hexopyranosides Carbohydr. Res.2002, 337:1803
 101. Madaj, J., Trynda, A., Jankowska, M., Wiśniewski, A. Side products of glycosidation with selected 2-acetamido-2-deoxy-D-glucopyranosides Carbohydr. Res.2002, 337:1495-1498
 102. Kurszewska, M., Skorupowa, E., Madaj, J., Konitz, A., Wojnowski, W., Wiśniewski, A. The solvent-free thermal dehydration of hexitols on zeolites Carbohydr. Res.2002, 337:1261-1268
 103. Myszka, H., Bednarczyk, D., Ciunik, Z., Kaca, W. 1H and 13C NMR and X-ray diffraction data for a diosgenyl N,O-protected glucopyranoside Magn. Reson. Chem.2002, 40:231
 104. Nowacki, A., Smiataczowa, K., Kasprzykowska, R., Dmochowska, B., Wiśniewski, A. Acid-catalyzed isomerization of methyl 2-deoxy-D-arabino-hexosides: equilibria, kinetics and mechanism Carbohydr. Res.2002, 337:265-272
 105. Dąbrowska, A., Konitz, A., Smiatacz, Z. Synthesis, the crystal structure, and high-resolution NMR spectroscopy of methyl 4-O-acetyl-3-azido-2,3,6-trideoxy-a-D-arabino-hexopyranoside Carbohydr. Res.2002, 337:175
 106. Satake, M., Madaj, J., Dmochowska, B., Nishikawa, Y., Rinaldi, P.R., Monnier, V.M. Catabolism of 6-deoxy-6-fluoro ascorbic acid (F-ASA) in HLE B-3 lens epithelial cells exposed to high glucose and galactose levels Invest. Ophthalmol. Vis. Sci.2001, 42:1564
 107. Frankowski, R., Maszewski, W., Smiatacz, Z. Cyklitole Wiad. Chem.2001, 55:821
 108. Bednarczyk, D., Myszka, H. Osłony grupy aminowej w D-glukozaminie Wiad. Chem.2001, 55:493
 109. Frankowski, R., Smiatacz, Z. Karbacukry (pseudocukry) i cyklofellitole Wiad. Chem.2001, 55:221
 110. Konitz, A., Dmochowska, B., Nowacki, A., Wojnowski, W., Wiśniewski, A. Crystal structure of N-(tri-O-acetyl-a-D-xylopyranosyl)pyridinium bromide Carbohydr. Res.2001, 333:257
 111. Skorupowa, E., Kurszewska, M., Konitz, A., Wojnowski, W., Wiśniewski, A. Preparation, single-crystal X-ray diffraction and high-resolution NMR spectroscopic analyses of N-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-ß-D-glyucopyranosyl)trimethylammonium bromide Carbohydr. Res.,2001, 331:343
 112. Dmochowska, B., Nowacki, A., Wojnowski, W., Konitz, A., Wiśniewski, A. Molecular and crystal structures of N-(ß-D-galactopyranosyl)pyridinium bromide and its per-O-acetylated derivative Carbohydr. Res.2001, 330:431
 113. Ciarkowski, J., Drabik, P., Giełdoń, A., Kaźmierkiewicz, R., Ślusarz, R. Neurophyseal receptors-ligands: where we are after the landmark rhodopsin structure structure determination Peptides 20012002, 7:896-897
 114. Giełdoń, A., Kaźmierkiewicz, R., Ślusarz, R., Ciarkowski, J. Molecular modeling of interactions of the non-peptide antagonist YM087 with the human vasopressin V1a, V2 receptors and with oxytocin receptor JCAMD2001, 15:1085-1104
 115. Ciarkowski, J., Drabik, P., Giełdoń, A., Kaźmierkiewicz, R., Ślusarz, R. Signal transmission via G protein-coupled receptors (GPCRs) in view of the rhodopsin structure determination Acta Biochim. Polon.2001, 48:1203-1207
 116. Ślusarz, R., Kaźmierkiewicz, R., Giełdoń, A., Ciarkowski, J. Molecular docking-based test for affinities of two ligands toward vasopressin and oxytocin receptors Acta Biochim. Polon.,2001, 48:131-135
 117. Ślusarz, R., Kaźmierkiewicz, R., Lammek, B. Theoretical conformational analysis of six arginine vasopressin analogs with the L-naphthylalanine in position 3 J. Peptide Res.,2000, 56:352-359
 118. Liberek, B., Smiatacz, Z. Synthesis and properties of 1-(3,4-di-O-acetyl-2-deoxy-2-hydroxyimino-D-threo- pentopyranosyl)pyrazoles J. Carbohydr. Chem.2000, 19:1259
 119. Dmochowska, B., Bednarczyk, D., Nowacki, A., Konitz, A., Wojnowski, W., Wiśniewski, A. Preparation, chemical and crystal structures of N-(2-acetamido-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-ß-D-glucopyranosyl)pyridinium chloride Carbohydr. Res.2000, 329:703
 120. Madaj, J., Nishikawa, Y., P. Reddy, V., Rinaldi, P., Kurata, T., M.Monnier, V. 6-Deoxy-6-fluoro-L-ascorbic acid: crystal structure and oxidative degradation Carbohydr. Res.2000, 329:477
 121. Trynda, A., Madaj, J., Konitz, A., Wiśniewski, A. X-Ray diffraction and high resolution NMR analysis of methyl D-glucopyranuronate derivatives Carbohydr. Res.2000, 329:249
 122. Kurszewska, M., Skorupowa, E., Kasprzykowska, R., Sowiński, P., Wiśniewski, A. The solvent-free thermal dehydration of tetritols on zeolites. Carbohydr. Res.2000, 326:241
 123. Liberek, B., Smiatacz, Z. Methyl esters of N-protected-O- or -S-(4,6-di-O-acetyl-2,3-dideoxy-D-erythro-hex-2-enopyranosyl)-L-serine, -L-threonine and -L-cysteine: synthesis and some transformations Polish J. Chem.2000, 74:989
 124. Liberek, B., Konitz, A., Frankowski, R., Smiatacz, Z. The synthesis and structure of the derivatives of 2-deoxy-2-hydroxyimino-D-lyxo-hexopyranosyl-L-cysteine and -thiophenolCarbohydr. Res.2000, 326:151
 125. Dąbrowska, A., Dokurno, P., Konitz, A., Smiatacz, Z. Synthesis, X-ray structure and high-resolution NMR spectroscopy of methyl 3-azido-2,3-dideoxy-a-D-arabino-hexopyranosideCarbohydr. Res.2000, 323:230
 126. Bednarczyk, D., Kaca, W., Myszka, H., Serwecińska, L., Smiatacz, Z., Zaborowski, A. The synthesis of diosgenyl 2-amino-2-deoxy-ß-D-glucopyranoside hydrochloride Carbohydr. Res.2000, 328:249
 127. Liberek, B., Smiatacz, Z. Hydroksyiminowe pochodne cukrów Wiad. Chem.1999, 53:461
 128. Liberek, B., Frankowski, R., Smiatacz, Z. Synthesis and properties of derivatives of 2-deoxy-2-hydroxyimino-D-arabino-hexopyranosyl-L-cysteine and -thiophenol Polish J. Chem.,1999, 73:1153
 129. Skorupowa, E., Dmochowska, B., Madaj, J., Kasprzykowski, F., Sokołowski, J., Wiśniewski, A. Cyclization of N-(tetra-O-acetyl-D-gluco- and D-mannopyranosyl)-pyridinium salts in a methanolic solution of sodium methoxide J. Carbohydr. Chem.1998, 17:49
 130. Madaj, J., Trynda, A., Konitz, A., Nowacki, A., Wiśniewski, A. X-ray diffraction and high resolution NMR spectroscopy analysis of methyl ß-D-glucofuranosidurono-6,3-lactoneCarbohydr. Res.1998, 308:431
 131. Madaj, J., Kurszewska, M., Nowacki, A., Wiśniewski, A. High resolution NMR spectroscopic study on protoglucal structure Carbohydr. Lett.1998, 3:65
 132. Smiatacz, Z., Chrzczanowicz, I., Myszka, H. Chemical modification of some methyl (3,4-di-O-acetyl-2-deoxy-2-hydroxyimino-a-D-arabino-hexopyranosid)uronates Carbohydr. Res.,1997, 298:341
 133. Somsak, L., Madaj, J., Wiśniewski, A. Zinc-N-base mediated synthesis of pyranoid glycals, mechanistic studies J. Carbohydr. Chem.1997, 16:1075
 134. Madaj, J., Rak, J., Sokołowski, J., Wiśniewski, A. The transformation mechanism of 3,4,6-tri-O-acetyl-1,5-anhydro-2-deoxy-D-arabino-hex-1-enitol in water J. Org. Chem.1996, 61:2988
 135. Smiatacz, Z., Chrzczanowicz, I., Myszka, H., Dokurno, P. The synthesis and structure of selected methyl (3,4-di-O-acetyl-2-deoxy-2-hydroksyimino-D-arabino-hexopyranosid)uronates Carbohydr. Res.1995, 14:723
 136. Dokurno, P., Wiśniewski, A., Błażejowski, J. Crystal structure and features of 1,4-anhydro-D-glucitol: comparison with 1,5-anhydro-D-glucitol Polish J. Chem.1995, 69:1273
 137. Madaj, J., Skorupowa, E., Sokołowski, J., Wiśniewski, A., Dużyński, W., Sławek, J., Hejka, Z. Capillary GC determination of sugars and polyols in human cerebrospinal fluid Polish J. Chem.1995, 69:1036
 138. Madaj, J., Rak, J., Skorupowa, E., Łopacińska, A., Sokołowski, J., Wiśniewski, A. CGC, MS and theoretical studies on the transformation mechanism of 3,4-di-O-acetyl-1,5-anhydro-2-deoxy-D-threo-pent-1-enitol in aqueous solutions J. Chem. Soc. Perkin Trans.1995, 2:569
 139. Dokurno, P., Skorupowa, E., Madaj, J., Sokołowski, J., Wiśniewski, A. Crystal structure and molecular packing analysis of 1,5-anhydropentitols and per-O-acetyl derivatives Zeitschrift für Kristallographie1995, 210:676
 140. Wiśniewski, A., Madaj, J., Skorupowa, E., Sokołowski, J. 1,6-Cyclization reactions of selected aldohexopyranoses via their O-tosyl derivatives J. Carbohydr. Chem.1994, 13:873
 141. Madaj, J, Wiśniewski, A., Skorupowa, E., Sokołowski, J. Capillary gas chromatographic separation of a multicomponent mixture of polyalcohol compounds J. Chromatogr.1993, 655:267
 142. Wiśniewski, A. Odwodnienie - cyklizacja pentitoli i heksitoli Wiad. Chem.1992, 46:847
 143. Wiśniewski, A., Skorupowa, E., Sokołowski, J., Metzger, J. Analysis of the partial O-acetylated products of 1,2-O-isopropylidene-D-glucofuranose Polish J. Chem.1991, 65:2283
 144. Wiśniewski, A., Skorupowa, E., Sokołowski, J. Dehydration of some hexitols J. Carbohydr. Chem.1991, 10:77
 145. Wiśniewski, A., Skorupowa, E., Walczyna, R., Sokołowski, J. Discussion on the transformation of per-O-acetylglycopyranosyl bromides into per-O-acetylated glycals Polish J. Chem.1991, 65:875
 146. Wiśniewski, A. Reakcje charakterystyczne w skali mikro jako uzupełnienie rutynowych analiz pochodnych węglowodanów metodą CGC-MS i HPLC-MS Wiad. Chem.1990, 44:655
 147. Wiśniewski, A., Skorupowa, E., Sokołowski, J., Różański, L., Głód, D., Descotes, G. Microsyntheses of diandydrohexitols J. Carbohydr. Chem.1989, 8:73
 148. Wiśniewski, A., Skorupowa, E., Sokołowski, J., Głód, D., Descotes, G. Cyclization of pentitols via their O-tosyl derivatives J. Carbohydr. Chem.1989, 8:59
 149. Warnke, Z., Szafranek, J., Wiśniewski, A. Mass Spectra of α-aminoxy acid esters and their acetyl derivatives Biomed. Mass Spectr.1984, 11:230
 150. Bernasconi, Ch., Cottier, L., Descotes, G., Nigay, H., Parron, J., Wiśniewski, A. Photo-oxygenation de l'hydroxymethyl-5-furfural-2 Bull. Chim. France1984, II-323:7-8
 151. Wiśniewski, A., Sokołowski, J., Szafranek, J. Products of the action of hydrochloric acid on pentitols J. Carbohydr. Chem.1983, 2:293
 152. Wiśniewski, A., Gajdus, J., Sokołowski, J., Szafranek, J. Equilibration of alditol anhydrides in acetic acid Carbohydr. Res.1983, 114:11
 153. Wiśniewski, A., Szafranek, J., Sokołowski, J. Isomerization during dehydration of pentitols in acid media Carbohydr. Res.1981, 97:229
 154. Szafranek, J., Wiśniewski, A. Gas-liquid and high-performance liquid chromatographic analyses of the acid-catalysed dehydration reaction of xylitol J. Chromatogr.1980, 187:131
 155. Wiśniewski, A., Gajdus, J., Sokołowski, J., Szafranek, J. Dianhydropentitols Polish J. Chem.,1980, 60:515
 156. Szafranek, J., Wiśniewski, A., Gajdus, J., Kuśmierz, J. Identification of acetyl derivative isomers of 1,5-anhydroxylitol by gas chromatography and mass spectrometry J. Chromatogr.1979, 168:445
 157. Szafranek, J., Wiśniewski, A. Gas chromatographic and mass spectrometric analyses of the acid-catalysed dehydration of D-mannitol J. Chromatogr.1978, 161:213
 158. Szafranek, J., Wiśniewski, A., Vouros, P. Mass spectra of O-acetyl and O-trimethylsilyl derivatives of glycals: isotopic labelling by selective introduction of acetyl and deuterioacetyl groups Carbohydr. Res.1977, 56:11
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Rafał Ślusarz
Treść wprowadzona przez: Rafał Ślusarz
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 25 lutego 2014 roku, 14:03