Pracownia Badań Luminescencyjnych | Wydział Chemii