fbpx Przedmiot: Chemia fizyczna (Chemia AiD) | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Przedmiot: Chemia fizyczna (Chemia AiD)

Chemia fizyczna

Przedmiot dla II roku kierunku Chemia o specjalności Analityka i Diagnostyka


Ćwiczenia laboratoryjne

Zakres materiału: doc

Bezpieczeństwo i higiena pracy w laboratorium

1. Polaryzowalność. Moment dipolowy. (instrukcja pdf)
2. Kalorymetria. (instrukcja pdf)
3. Wyznaczanie energii aktywacji reakcji zmydlania estru (instrukcja pdf)
4. Równowaga ciecz-para w układach jedno- i dwuskładnikowych. (instrukcja pdf)
5. Zjawiska powierzchniowe – wyznaczanie izotermy BET. (instrukcja pdf)
6. Spektrofotometryczne wyznaczanie stałej dysocjacji błękitu bromotymolowego.(instrukcja pdf)
7. Wyznaczanie średniego jonowego współczynnika aktywności elektrolitu. (instrukcja pdf)
8. Wyznaczanie liczb przenoszenia metodą Hittorfa. (instrukcja pdf)
9. Konduktometryczne wyznaczanie stałej dysocjacji. (instrukcja pdf)
10. Wyznaczanie charakterystyk elektrod: szklanej, antymonowej i chinhydronowej; pomiar pH roztworów. (instrukcja pdf)


Ćwiczenia audytoryjne

- materiały przygotowujące do kolokwium 1 - .pdf
- materiały przygotowujące do kolokwium 2 - .zip

 

Materiały dodatkowe: plik do pobrania

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Piotr Storoniak
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 8 października 2014 roku, 14:47