fbpx Projekty naukowe | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Projekty naukowe

W trakcie realizacji

●► Imię i nazwisko

Mariusz Makowski

Charakter udziału

Kierownik

Tytuł projektu

Synteza i właściwości biochemiczne pochodnych antybiotyków sulfonamidowych z analizą zmian ich profili bionieorganicznych wskutek kompleksowania z trójwartościowymi jonami metali (Ru, Rh, Os, Ir).

Numer projektu

UMO - 2019/33/B/ST4/00031

Źródło finansowania

NCN

Kwota dofinansowania

1 894 200 PLN

Status

w trakcie realizacji

Czas trwania projektu (lata)

II 2020 - II 2023

●► Imię i nazwisko

Agnieszka Chylewska

Charakter udziału

Kierownik

Tytuł projektu

Poliaminokwasowe sensory elektrochemiczne do oznaczeń pirazynowych substancji aktywnych leków i farmaceutyków.

Numer projektu

2019/03/X/ST4/00038

Źródło finansowania

NCN

Kwota dofinansowania

33 000 PLN

Status

w trakcie realizacji

Czas trwania projektu (lata)

 IX 2019 - IX 2020

 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agnieszka Chylewska
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Chylewska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 18 marca 2020 roku, 11:35

Zrealizowane

●► Imię i nazwisko

Małgorzata Biedulska

Charakter udziału

Kierownik

Tytuł projektu

Chemia koordynacyjna pirazyno-2-karboksamidu oraz jego analogów względem trójwartościowych jonów metali Ir oraz Os: projektowanie, synteza, charakterystyka oraz aktywność biologiczna

Numer projektu

2016/23/N/ST4/00002

Źródło finansowania

NCN

Kwota dofinansowania

99 360 PLN

Status

zrealizowany

Czas trwania projektu (lata)

2017-2019

●► Imię i nazwisko

Mariusz Makowski, Agnieszka Chylewska, Małgorzata Ogryzek, in.

Charakter udziału

Kierownik WP3, wykonawcy

Tytuł projektu

Nowe związki o działaniu przeciwnowotworowym zaburzające funkcje telomerów - STARTEGMED. (WP3 - The synthesis, physicochemical characterization of novel dibenzopyrrole derivatives.)

Numer projektu

306853

Źródło finansowania

NCBiR

Kwota dofinansowania

18 998 870 PLN
(WP3:3 578 750 PLN)

Status

zrealizowany

Czas trwania projektu (lata)

2016-2019

●► Imię i nazwisko

Mariusz Makowski

Charakter udziału

Kierownik

Tytuł projektu

Projektowanie, parametryzacja i wprowadzenie potencjałów oddziaływań łańcuchów bocznych reszt aminokwasowych w wodzie z zastosowaniem wieloskalowych symulacji białek

Numer projektu

2013/10/E/ST4/00755

Źródło finansowania

NCN

Kwota dofinansowania

595 200 PLN

Status

zrealizowany

Czas trwania projektu (lata)

2014-2018

●► Imię i nazwisko

Mariusz Makowski

Charakter udziału

Wykonawca

Tytuł projektu

Biosensor nadtlenku wodoru{cis-[Cr(C2O4)(pm)(OH2)2]+} i jego rola w molekularnych ścieżkach sygnalizacyjnych stresu oksydacyjnego w komórkach hipokampa.

Numer projektu

NN 204 1320 40

Źródło finansowania

NCN

Kwota dofinansowania

344 500 PLN

Status

zrealizowany

Czas trwania projektu (lata)

2011-2014

●► Imię i nazwisko

Mariusz Makowski

Charakter udziału

Kierownik

Tytuł projektu

Opracowanie zależnych od temperatury oraz siły jonowej roztworu efektywnych potencjałów oddziaływań łańcuchów bocznych reszta aminokwasowych do pola siłowego UNRES do symulacji ab initio foldingu białek.

Numer projektu

NN 204 1528 36

Źródło finansowania

MNiL

Kwota dofinansowania

76 000 PLN

Status

zrealizowany

Czas trwania projektu (lata)

2009-2012

●► Imię i nazwisko

Mariusz Makowski

Charakter udziału

Wykonawca

Tytuł projektu

Opracowanie efektywnych metod symulacji termodynamiki, kinetyki i ścieżek zwijania białek w polu siłowym UNRES.

Numer projektu

NN 204 1697 38

Źródło finansowania

MNiSW

Kwota dofinansowania

175 500 PLN

Status

zrealizowany

Czas trwania projektu (lata)

2010-2013

●► Imię i nazwisko

Mariusz Makowski

Charakter udziału

Wykonawca

Tytuł projektu

Synteza, charakterystyka spektroskopowa, struktura i własności katalityczne optycznie czynnych kompleksów wanadu(V) z zasadami Schiffa.

Numer projektu

NN 204 0355 33

Źródło finansowania

MNiSW

Kwota dofinansowania

80 000 PLN

Status

zrealizowany

Czas trwania projektu (lata)

2007-2010

●► Imię i nazwisko

Agnieszka Chylewska, Mariusz Makowski

Charakter udziału

Wykonawcy

Tytuł projektu

Synteza oraz charakterystyka fizyko-chemiczna potencjalnych biosensorów molekularnych reaktywnych form azotu w ewaluacji stresu oksydacyjnego w makrofagach (RAW 264.7).

Numer projektu

NN 204 1362 38

Źródło finansowania

NCN

Kwota dofinansowania

318 300 PLN

Status

zrealizowany

Czas trwania projektu (lata)

2010-2013

●► Imię i nazwisko

Agnieszka Chylewska

Charakter udziału

Główny Wykonawca - grant promotorski

Tytuł projektu

Badania kinetyczne reakcji wychwytu rodnika tlenku azotu(IV) przez biosensory będące połączeniami koordynacyjnymi Cr(III) lub Co(III) z biologicznie czynnymi ligandami organicznymi.

Numer projektu

2 P05A 055 30

Źródło finansowania

KBN

Kwota dofinansowania

44 000 PLN

Status

zrealizowany

Czas trwania projektu (lata)

2006-2009

●► Imię i nazwisko

Agnieszka Chylewska

Charakter udziału

Wykonawca 

Tytuł projektu

Molekularne mechanizmy stresu oksydacyjnego wywołanego reaktywnymi formami azotu w eksperymentalnym modelu ostrego zapalenia trzustki.

Numer projektu

2 P05A 062 29

Źródło finansowania

KBN

Kwota dofinansowania

245 000 PLN

Status

zrealizowany

Czas trwania projketu (lata)

2005-2008

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agnieszka Chylewska
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Chylewska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 18 marca 2020 roku, 19:55