fbpx Konferencje i szkolenia | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Konferencje i szkolenia

2020

• P. Mech, A.Kawiak, M. Makowski, A. Chylewska"Czy 2-hydrazynopirazyna wykazuje aktywność biologiczną?", I Ogólnopolskie Sympozjum Studentów Chemii "UWCHEM", 2020, referat wygłoszony

• M. Bogunia, M. Makowski"Teoretyczne badania wpływu sily jonowej na oddziaływania hydrofobowe",  I Ogólnopolskie Sympozjum Studentów Chemii "UWCHEM", 2020, referat wygłoszony

• P. Mech, M. Makowski, A. Chylewska"Physicochemical characterization of 2-hydrazinopyrazine - a theoretical case study", 15th Chemistry Conference for Young Scientists 2020, 2020, referat wygłoszony

• M. Bogunia, M. Makowski"Influence of ionic strength on hydrophobicity: dependence on solute size and shape", 15th Chemistry Conference for Young Scientists 2020, 2020, referat wygłoszony

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agnieszka Chylewska
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Chylewska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 18 marca 2020 roku, 20:05

2019

• M. Makowski"O poszukiwaniu potencjału opisującego oddziaływania łańcuchów bocznych reszt aminokwasowych", Zjazd Zimowy SSPTChem 2019, 2019, wykład plenarny

• M. Bogunia, M. Makowski"Wpływ siły jonowej na oddziaływania hydrofobowe", Zjazd Zimowy SSPTChem 2019, 2019, poster

• P. Mech, M. Makowski, A. Kawiak, A. Chylewska"2-hydrazynopirazyna - molekuła bezpieczna fizjologicznie", Zjazd Zimowy SSPTChem 2019, 2019, poster

• M. Domżalska, A. Chylewska"Elektrochemiczne sposoby modyfikacji elektrod z węgla szklistego stymulujące czułość oznaczeń analitycznych", Zjazd Zimowy SSPTChem 2019, 2019, poster

• M. Makowski, A. Chylewska, A. Głębocka: "Fizykochemiczne badania pirazyno-2-amidooksymu", 1. Konferencja Naukowa Pirazyny jako substancje biologicznie aktywnie - dziś i jutro, 2019, referat wygłoszony

• P. Mech, M. Makowski, A. Chylewska: "Charakterystyka fizykochemiczna 2-hydrazynopirazyny na podstawie symulacji DFT", 1. Konferencja Naukowa Pirazyny jako substancje biologicznie aktywnie - dziś i jutro, 2019, referat wygłoszony

• M. Wysocka, A. Chylewska, M. Makowski"Metoda Hammetta w wyznaczaniu wartości stałych pKa wybranych pochodnych pirazyny", 1. Konferencja Naukowa Pirazyny jako substancje biologicznie aktywnie - dziś i jutro, 2019, referat wygłoszony

• M. Bogunia, M. Makowski"Pirazyny - związki o wielu zastosowaniach", 1. Konferencja Naukowa Pirazyny jako substancje biologicznie aktywnie - dziś i jutro, 2019, referat wygłoszony i poster

• S. Ramotowska, M. Makowski, A. Chylewska"Charakterystyka elektrochemiczna wybranych pochodnych pirazyny", 1. Konferencja Naukowa Pirazyny jako substancje biologicznie aktywnie - dziś i jutro, 2019, referat wygłoszony

• A. Chylewska, M. Makowski"Pirazynowe rutenofarmaceutyki", 1. Konferencja Naukowa Pirazyny jako substancje biologicznie aktywnie - dziś i jutro, 2019, referat wygłoszony i poster

• A. Chylewska, M. Makowski"Badanie relacji struktura-właściwości-aktywność pochodnych pirazyny i ich kompleksów z Ru(III)", 62. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego 2019, referat wygłoszony

• M. Bogunia, M. Makowski "Nie taka chemia obliczeniowa straszna...", XXXVI Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego 2019, poster

• P. Mech, M. Makowski"Po co chemikowi komputer?", XXXVI Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego 2019, poster

• A. Kulpa, D. Zarzeczańska, S. Ramotowska, T. Ossowski: "Kwasowość oraz trwałość w roztworze dipodstawionych pochodnych kwasu fenyloboronowego", XVII Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów "Na Pograniczu Chemii i Biologii" 2019, referat wygłoszony

• S. RamotowskaA. Kulpa, E. Szczepańska, B. Grobelna, D. Zarzeczańska: "Właściwości elektrochemiczne makrocyklicznych pochodnych aminoantrachinonu", VII Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii 2019, poster

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agnieszka Chylewska
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Chylewska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 18 marca 2020 roku, 20:09

2018

• M. Makowski, A. Chylewska, M. Biedulska, A. Głębocka, E. Raczyńska: "Bionieorganiczny profil pirazyno-2-amidooksymu z metod eksperymentalno-teoretycznych", 61. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego 2018, referat wygłoszony

• M. Makowski: "On the development of side chain - side chain interaction potentials in amino acids to be used for protein-folding", 6th Annual Conference of AnalytiX-2018 Faster, More Accurate, More Sensitive 2018, referat wygłoszony

• M. Bogunia, P. Mech, M. Makowski"8000 m n.p.m.: walka o przetrwanie", XXI Zjazd Zimowy Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego 2018, poster

• M. Bogunia, P. Mech, A. Nowacki, M. Makowski"Teoretyczny model wyznaczania stałych pKa pirydyny i jej pochodnych", XXXV Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego 2018, poster

• K. Hnatyszyn, A. Barabaś, M. Makowski, A. Dąbrowska: "Musk deer populations versus international perfume trade", I Konferencja Naukowa "Chemia - Biznes - Środowisko" 2018, poster

• P. Mech, A.Gorczyński, A. Bocian, D. Marcinkowski, S. Witomska, M. Kubicki, M. Bogunia, P. Pawluć, V Patroniak, M. Makowski"Badanie mechanizmu reakcji utleniania alkoholi benzylowych przy użyciu kompleksu miedzi(II) z zasadą Schiffa w ujęciu teoretycznym", XXI Zjazd Zimowy Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego 2018, poster

• P. Mech, M. Bogunia, A. Nowacki, M. Makowski: "Stałe kwasowości N-tlenku pirydyny i jego pochodnych w ujęciu teoretycznym", XXXV Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego 2018, poster

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agnieszka Chylewska
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Chylewska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 18 marca 2020 roku, 20:11

2017

• A. Barabaś, G. Wawrzyniak, A. Dąbrowska"Studies of complexation equilibria of copper(II) ion with selected isomers od 3-azidodeoxysugars", 19th European Carbohydrate Symposium EUROCARB 2017 Barcelona Hiszpania, poster

• A. Barabaś, G. Wawrzyniak, A. Dąbrowska"Acidity of substituents of the alkyl 3-azide-2,3-dideoxy-D-hexopyranosides in protonation and deprotonation reactions in water solution", 19th European Carbohydrate Symposium EUROCARB 2017 Barcelona, Hiszpania, poster

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agnieszka Chylewska
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Chylewska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 18 marca 2020 roku, 20:14

2016

• A. BarabaśA. Saad El-Tabl, G. Wawrzyniak, A. Dąbrowska"Synteza kompleksu oksym-glukozamina zawierającego kation wanadylu(IV)", Konferencja Człowiek, Nauka, Środowisko, poster

•  A. BarabaśG. Wawrzyniak, A. Dąbrowska"Miareczkowanie spektropehametryczne jako metoda wyznaczania kwasowości pochodnych sacharydów",  Ogólnopolskie sympozjum Nauka i Przemysł – Metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwościposter

•  A. Barabaś, J. Kira, G. Jaworski, G. Wawrzyniak, A. Dąbrowska"Spektroskopowe badania kwasów uronowych pod względem właściwości kompleksujących jony Co(II)"IV Ogólnopolskie Sympozjum Nauka i przemysł – lubelskie spotkania studenckie, poster

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agnieszka Chylewska
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Chylewska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 18 marca 2020 roku, 20:17

2015

• A. BarabaśG. Wawrzyniak, A. Dąbrowska: "The role of Hydrogen Bond In estimation of acidity of selected saccharides’ derivatives", XXI International conference on horizons in hydrogen bond research, poster

•  A. BarabaśG. Gołuński, J. Piosik, G. WawrzyniakA. Dąbrowska: "Wykrywanie mutagenności wybranych pochodnych 3-azydosacharydów z wykorzystaniem testu Amesa", VI Ogólnopolska Konferencja Studencka Nowoczesne Metody Doświadczalne VI w fizyce, chemii i inżynierii, poster

•  A. Barabaś, J. Kira, G. WawrzyniakA. Dąbrowska: "Kompleksowanie jonów VO2+ wybranymi izomerami 3- azydosacharydów", Zjazd Zimowy Sekcji Studenckiej PTChem 2015, poster

•  A. DąbrowskaA. Barabaś, G. Wawrzyniak"Hydroxyl group reactivities regarding to the acid-base properties of selected azido- and aminodeoxysugars", 58 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku, Polska chemia w mieście wolności, poster

• A. BarabaśG. WawrzyniakA. Dąbrowska"Modelowanie trwałych struktur koordynacyjnych pomiędzy 3-azydo-2,3-dideksy-D-heksopiranoxydami n-propylu a jonami metali w reakcjach kompleksowania", Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku, Polska chemia w mieście wolności, poster

•  A. BarabaśJ. Piosik, G. Gołuński, A. Dąbrowska"Wykrywanie mutagenności pochodnych 3-azydosacharydów z wykorzystaniem testu Amesa", Konferencja Człowiek, Nauka, Środowisko CNŚ, poster

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agnieszka Chylewska
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Chylewska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 18 marca 2020 roku, 20:20

2014

• A. BarabaśA. KaweckaA. Dąbrowska"Dlaczego widzimy barwy?", Chemia w kulturze i sztuce, poster

• A. BarabaśA. KaweckaA. Dąbrowska"Fluor – protektor", Chemia w kulturze i sztuce, poster

•  A. BarabaśA. KaweckaA. Dąbrowska"Miały przetrwać wieki", Chemia w kulturze i sztuce, poster

• A. KaweckaA. BarabaśA. Dąbrowska: "Nowoczesna chemia w służbie konserwacji zabytków", Chemia w kulturze i sztuce, poster

• A. KaweckaA. BarabaśA. Dąbrowska"Czy chemia potrafi ocalić papier?"Chemia w kulturze i sztuce, poster

• A. KaweckaA. BarabaśA. Dąbrowska"Czy można wyleczyć książki?"Chemia w kulturze i sztuce, poster

• P. Zięba, A. Cirocka, A. Wcisło, A. Dąbrowska"Celuloza zagrożeniem dla dzieł literackich i dokumentów historycznych", Chemia w kulturze i sztuce, poster

• P. Zięba, A. Cirocka, A. Wcisło, A. Dąbrowska: "Bursztynowe złoto Bałtyku", Chemia w kulturze i sztuce, poster

• A. BarabaśA. Dąbrowska"Sama słodycz…",  Zjazd Zimowy Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego 2014, poster

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agnieszka Chylewska
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Chylewska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 18 marca 2020 roku, 20:23

2013

• A. Barabaś, A. Kawecka, L. Chmurzyński, A. Dąbrowska"Not every base is a hydroxide", XXXIX Ogólnopolska Szkoła Chemii „Chemia jest w nas!”, poster

• A. Kawecka, A. Barabaś, L. Chmurzyński, A. Dąbrowska"Special Forces", XXXIX Ogólnopolska Szkoła Chemii „Chemia jest w nas!”, poster

• A. Nowak, A. Chylewska, L. Chmurzyński, A. Dąbrowska"Czy zawsze wiemy, co jemy?", Chemia ma wiele twarzy 2013, poster

• P. Zięba, D. Zarzeczańska, T. Ossowski, L. Chmurzyński, A. Dąbrowska"Kwasy boronowe nową szansą na walkę z cukrzycą?", Chemia ma wiele twarzy 2013, poster

• M. Dembowska, M. Borkowicz, A. Chylewska, L. Chmurzyński, A. Dąbrowska"Magia chemii"Chemia ma wiele twarzy 2013, poster

• A. Jaworska, A. Chylewska, L. Chmurzyński, A. Dąbrowska"Tlenek azotu – życiodajna trucizna", Chemia ma wiele twarzy 2013, poster

• A. Kawecka, A. Barabaś, A. Chylewska, L. Chmurzyński, A. Dąbrowska, "Polimorfizm i izostrukturalność, czyli różne oblicza pierwiastków i związków chemicznych", Chemia ma wiele twarzy 2013, poster

• A. Kuchta, A. Chylewska, L. Chmurzyński, A. Dąbrowska"Witaminowe ABC", Chemia ma wiele twarzy 2013, poster

•  A. Barabaś, A. Kawecka, A. Chylewska, L. Chmurzyński, A. Dąbrowska"Are sensors sensible?",Chemia ma wiele twarzy 2013, poster

•  M. Borkowicz, A. Chylewska, L. Chmurzyński, A. Dąbrowska"Różne oblicz chemii leków"Chemia ma wiele twarzy 2013, poster

A. Chylewska, K. Turecka  A. Dąbrowska, W. Werel, L. Chmurzyński, "Nowe oblicze kompleksów Co(II) z pochodnymi pirazyny", Chemia ma wiele twarzy 2013, poster

• A. DąbrowskaA. Barabaś, A. Kawecka, L. Chmurzyński, "Determination of pKa values of anomers of the methyl glycosides of 3-aminosugars derivatives", XXXVIII Ogólnopolska Szkoła Chemii „Chemia Wciąga”, poster

• A. Kawecka, A. Barabaś, L. Chmurzyński, A. Dąbrowska"Służby wysoce specjalne"XXXVIII Ogólnopolska Szkoła Chemii „Chemia Wciąga”, poster

• A. Kawecka, A. Barabaś, L. Chmurzyński, A. Dąbrowska, "Architektura życia", Ogólnopolskie Studenckie Mikrosympozjum Chemików „Chemia – przyszłość zaczyna się dziś”, poster

• A. Barabaś, A. Kawecka, L. Chmurzyński, A. Dąbrowska"Diamonds are forever", Ogólnopolskie Studenckie Mikrosympozjum Chemików „Chemia – przyszłość zaczyna się dziś”, poster

• A. Jaworska, A. Chylewska,  Chmurzyński, A. Dąbrowska"Kompleksy Co(III) w reakcjach podstawienia. Badania kinetyczne", XVII Mikrosympozjum „Kinetyczne metody badania mechanizmów reakcji w roztworach”, poster

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agnieszka Chylewska
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Chylewska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 18 marca 2020 roku, 20:28

2012

• A. Kawecka, A. Barabaś, L. Chmurzynski, A. Dąbrowska"Reaktywne formy tlenu wrogiem i przyjacielem człowieka", XXXVII Ogólnopolska Szkoła Chemii: Chemicznym okiem, poster

• A. Barabaś, A. Kawecka, L. Chmurzynski, A. Dąbrowska"Kwaśny bo chory, czy chory bo kwaśny, czyli coś o buforach biologicznych", XXXVII Ogólnopolska Szkoła Chemii: Chemicznym okiem, poster

A. ChylewskaA. Dąbrowska, L. Chmurzyński, "Od laboratorium chemicznego do apteki", Nie boimy się chemii, poster

• P. Więcławska, A. Dąbrowska, L. Chmurzyński, A. Chylewska, "Chemia analogów cis-platyny", Nie boimy się chemii, poster

• A. Dąbrowska"3-amino-2,3-dideoksy-D-heksopiranozydy i ich azydowe prekursory – budowa a właściwości kwasowo-zasadowe", Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego „Chemia dla środowiska i cywilizacji”, referat wygłoszony

• D. Jacewicz, A. Dąbrowska, D. Wyrzykowski, K. Żamojć, L. Chmurzyński, "Chemical model of reactio of CO2uptake by chromium(III) coordination complex ion with BAraNH2 as ligand", 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego „Chemia dla środowiska i cywilizacji”, poster

• D. Jacewicz, A. Sielicka-Dudzin, K. Żamojć, A. Dąbrowska, D. Wyrzykowski, M. Woźniak, L. Chmurzyński, "Udział białka p66Shc w generowaniu rodnika NO2 w komórkach makrofagów (RAW 264,7) stymulowanych lipopolisacharydem", 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego „Chemia dla środowiska i cywilizacji”, poster

• D. Jacewicz, A. Sielicka-Dudzin, D. Wyrzykowski, K. Żamojć, A. Dąbrowska, M. Woźniak, L. Chmurzyński, "NO2jako reaktywna forma azotu w ewaluacji stresu oksydacyjnego w makrofagach (RAW 264,7)", 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego „Chemia dla środowiska i cywilizacji”, poster

• A. Chylewska, K. Turecka, D. Zarzeczańska, A. Dąbrowska, W. Werel, L. Chmurzyński, "Potentiometric, spectroscopic study of nickel(II) ion binding by pyridoxamine, pyridoxine and pyridoxal and their antimicrobial activity", 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego „Chemia dla środowiska i cywilizacji”, poster

• A. Chylewska, K. Turecka, R. Hałasa, A. Dąbrowska, W. Werel, L. Chmurzyński, "Reactions of commercial ruthenium(III) chlorides with N,N-donor chelate ligands and antimicrobial activity these type of complexes", 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego „Chemia dla środowiska i cywilizacji”, poster

• A. Barabaś, A. Kawecka, A. Chylewska, L. Chmurzyński, A. Dąbrowska"Reaktywność grup hydroksylowych w reakcjach protonowania i deprotonowania wodnych roztworów pochodnych węglowodanów", 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego „Chemia dla środowiska i cywilizacji”, poster

• A. Kuchta, A. Dąbrowska, "Słodki zabójca", XXXVI Ogólnopolska Szkoła Chemii: U źródeł nauki, poster

• A. Kuchta, A. Chylewska, L. Chmurzyński, A. Dąbrowska, "Słodki zabójca?", Nie boimy się chemii, poster

• M. Ogryzek, A. Dąbrowska, L. Chmurzyński, A. Chylewska"Chemia koordynacyjna rutenu kontra nowotwory", Nie boimy się chemii, poster

• M. Błaszczyk, A. Dąbrowska, L. Chmurzyński, A. Chylewska"Chemioterapeutyka a antybiotyk pod lupą chemika", Nie boimy się chemii, poster

• A. Barabaś, A. Kawecka, L. Chmurzyński, A. ChylewskaA. Dąbrowska"Chemia ratuje życia", Nie boimy się chemii, poster

• A. Jaworska, G. Jaworski, A. Chylewska, L. Chmurzyński, A. Dąbrowska"Czy metale mogą leczyć?", Nie boimy się chemii, poster

• A. Kawecka, A. Barabaś, A. Chylewska, L. Chmurzyński, A. Dąbrowska"Nie taka chemia straszna jak o niej mówią", Nie boimy się chemii, poster

• M. Bela, A. Chylewska, L. Chmurzyński, A. Dąbrowska"Czy chemia może nam zagrażać?", Nie boimy się chemii, poster

• M. Borkowicz, M. Dembowska, A. Chylewska, L. Chmurzyński, A. Dąbrowska"Chemia żyje w nas", Nie boimy się chemii, poster

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agnieszka Chylewska
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Chylewska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 18 marca 2020 roku, 20:32

2011

• A. ChylewskaA. Dąbrowska, L. Chmurzyński, "Acid-base properties of complexes of cobalt(II/III) with bidentate organic ligands", The Lewis and Bronsted Acid-Base and Related Interactions, Central European School on Physical Organic Chemistry, poster

• A. Dąbrowska, M. Matwiejuk, A. Chylewska, J. Thiem, L. Chmurzyński, “Acid-base properties of selected azido- and aminosugars", Materiały konferencyjne, The Lewis and Bronsted Acid-Base and Related Interactions, Central European School on Physical Organic Chemistry, poster

• M. Borkowicz, L. Chmurzyński, A. ChylewskaA. Dąbrowska"Kobiety z Wydziału Chemii UG", Kobiety w Chemii, poster

• M. Ogryzek, L. Chmurzyński, A. Dąbrowska, A. Chylewska"Chemia naturalna w codziennej pielęgnacji ciała kobiety", Kobiety w Chemii, poster

• M. Dembowska, L. Chmurzyński, A. ChylewskaA. Dąbrowska"Chemia jest kobieca", Kobiety w Chemii, poster

• D. Wyrzykowski, D. Jacewicz, A. Dąbrowska, L. Chmurzyński, "Badania reakcji tworzenia kompleksów w roztworach metodą izotermicznego miareczkowania kalorymetrycznego", LIV Zjazd Naukowy PTChem i SITPChem., referat wygłoszony

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agnieszka Chylewska
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Chylewska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 18 marca 2020 roku, 20:35