fbpx Prace doktorskie | Wydział Chemii

Prace doktorskie | Wydział Chemii

Doktoraty realizowane w naszej Pracowni

 

mgr PRZEMYSŁAW SUMCZYŃSKI

TYTUŁ ROZPRAWY:

„Badanie efektu podstawnikowego pozycji 2 pierścienia diazyny na właściwości fizyczne i pKa serii pochodnych pirazyny metodami eksperymentalnymi i teoretycznymi”

PROMOTOR: dr hab. Mariusz Makowski, prof. UG

PROMOTOR DRUGI: dr hab. Robert Wieczorek, prof. UWr

DATA OTWARCIA PRZEWODU: 17.01.2018

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agnieszka Chylewska
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Chylewska
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 12 lipca 2019 roku, 10:03

Doktoraty zrealizowane

dr ANNA BARABAŚ

TYTUŁ ROZPRAWY:

"Profil fizykochemiczny wybranej serii 2,3-dideoksymonosacharydów zawierających w pozycji C3 podstawnik azotowy.”

PROMOTOR: dr hab. Aleksandra Dąbrowska, prof. UG

DATA OTWARCIA PRZEWODU: 15.03.2017

DATA OBRONY: 19.06.2019

DATA UZYSKANIA STOPNIA (RW): 03.07.2019

 

dr MAŁGORZATA (zd. OGRYZEK) BIEDULSKA

TYTUŁ ROZPRAWY:

„Właściwości kompleksotwórcze pochodnych pirazyny względem wybranych jonów metali (II/III) bloku d jako nowych metalofarmaceutyków.”

PROMOTOR: prof. dr hab. Mariusz Makowski

PROMOTOR POMOCNICZY: dr Agnieszka Chylewska

DATA OTWARCIA PRZEWODU: 17.09.2014

DATA OBRONY: 12.12.2018

DATA UZYSKANIA STOPNIA (RW): 19.12.2018

 

dr ANGELIKA (zd. BARTOSIK) GŁĘBOCKA

TYTUŁ ROZPRAWY:

„Badania równowag przeniesienia protonu dla pirazyno-2-amidooksymu metodami doświadczalnymi i obliczeniowymi.”

PROMOTOR: dr hab. Mariusz Makowski, prof. UG

DATA OTWARCIA PRZEWODU: 14.01.2015

DATA OBRONY: 13.09.2017

DATA UZYSKANIA STOPNIA (RW): 17.09.2017

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agnieszka Chylewska
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Chylewska
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 12 lipca 2019 roku, 10:05