Konferencje i szkolenia | Wydział Chemii

Konferencje i szkolenia

2019

1. M. Bogunia, M. Makowski: Nie taka chemia obliczeniowa straszna... , 2019, XXXVI Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego 2019, poster

2. P. Mech, M. Makowski: Po co chemikowi komputer?, 2019, XXXVI Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego 2019, poster

3. A. Kulpa, D. Zarzeczańska, S. Ramotowska, T. Ossowski: Kwasowość oraz trwałość w roztworze dipodstawionych pochodnych kwasu fenyloboronowego, 2019, XVII Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów "Na Pograniczu Chemii i Biologii" 2019, referat wygłoszony

4. S. Ramotowska, A. Kulpa, E. Szczepańska, B. Grobelna, D. Zarzeczańska: Właściwości elektrochemiczne makrocyklicznych pochodnych aminoantrachinonu, 2019, VII Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii 2019, poster

2018

1. M. Makowski, A. Chylewska, M. Biedulska, A. Głębocka, E. Raczyńska: Bionieorganiczny profil pirazyno-2-amidooksymu z metod eksperymentalno-teoretycznych, 2018, 61. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego 2018, referat wygłoszony

2. M. Makowski: On the development of side chain - side chain interaction potentials in amino acids to be used for protein-folding, 2018, 6th Annual Conference of AnalytiX-2018 Faster, More Accurate, More Sensitive 2018, referat wygłoszony

3. M. Bogunia, P. Mech, M. Makowski: 8000 m n.p.m.: walka o przetrwanie, 2018, XXI Zjazd Zimowy Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego 2018, poster

4. M. Bogunia, P. Mech, A. Nowacki, M. Makowski: Teoretyczny model wyznaczania stałych pKa pirydyny i jej pochodnych, 2018, XXXV Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego 2018, poster

5. K. Hnatyszyn, A. Barabaś, M. Makowski, A. Dąbrowska: Musk deer populations versus international perfume trade, 2018, I Konferencja Naukowa "Chemia - Biznes - Środowisko" 2018, poster

6. P. Mech, A.Gorczyński, A. Bocian, D. Marcinkowski, S. Witomska, M. Kubicki, M. Bogunia, P. Pawluć, V Patroniak, M. Makowski: Badanie mechanizmu reakcji utleniania alkoholi benzylowych przy użyciu kompleksu miedzi(II) z zasadą Schiffa w ujęciu teoretycznym, 2018, XXI Zjazd Zimowy Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego 2018, poster

7. P. Mech, M. Bogunia, A. Nowacki, M. Makowski: Stałe kwasowości N-tlenku pirydyny i jego pochodnych w ujęciu teoretycznym, 2018, XXXV Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego 2018, poster

2017

1. A. Barabaś, G. Wawrzyniak, A. Dąbrowska, Studies of complexation equilibria of copper(II) ion with selected isomers od 3-azidodeoxysugars, poster P436, s.695, 19th European Carbohydrate Symposium EUROCARB 2017 Barcelona Hiszpania, 2-6.07. 2017.

2. A. Barabaś, G. Wawrzyniak, A. Dąbrowska, Acidity of substituents of the alkyl 3-azide-2,3-dideoxy-D-hexopyranosides in protonation and deprotonation reactions in water solution, poster P96, s.385, 19th European Carbohydrate Symposium EUROCARB 2017 Barcelona, Hiszpania, 2-6.07.2017.

2016

1. A. BarabaśA. Saad El-Tabl, G. Wawrzyniak, A. DąbrowskaSynteza kompleksu oksym-glukozamina zawierającego kation wanadylu(IV)Materiały konferencyjne, poster, s.44, Konferencja Człowiek, Nauka, Środowisko, Gdańsk, Polska, 23, 24.06.2016.

2. A. BarabaśG. Wawrzyniak, A. DąbrowskaMiareczkowanie spektropehametryczne jako metoda wyznaczania kwasowości pochodnych sacharydów, Materiały konferencyjne, poster, tom I, s.174-175, Ogólnopolskie sympozjum Nauka i Przemysł – Metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, ISBN 978-83-945225-1-3 , Lublin, Polska, 7-9.06.2016

3. A. Barabaś, J. Kira, G. Jaworski, G. Wawrzyniak, A. DąbrowskaSpektroskopowe badania kwasów uronowych pod względem właściwości kompleksujących jony Co(II), Materiały konferencyjne, poster, s.,69-71, IV Ogólnopolskie Sympozjum: „Nauka i przemysł – lubelskie spotkania studenckie”, ISBN 978-83-939465-8-7, Lublin, Polska,06.06.2016

2015

1. A. BarabaśG. Wawrzyniak, A. DąbrowskaThe role of Hydrogen Bond In estimation of acidity of selected saccharides’ derivatives, Materiały zjazdowe, poster P-76, XXI International conference on horizons in hydrogen bond research, Wrocław, Polska, 13-18 wrzesień 2015.

2. A. BarabaśG. Gołuński, J. Piosik, G. WawrzyniakA. DąbrowskaWykrywanie mutagenności wybranych pochodnych 3-azydosacharydów z wykorzystaniem testu Amesa, Materiały konferencyjne, poster, s.48, VI Ogólnopolska Konferencja Studencka „Nowoczesne Metody Doświadczalne VI w fizyce, chemii i inżynierii”, Lublin, Polska, 27-29 listopad 2015.

3. A. Barabaś, J. Kira, G. WawrzyniakA. DąbrowskaKompleksowanie jonów VO2+ wybranymi izomerami 3- azydosacharydów, Materiały konferencyjne, poster, s.26, Zjazd Zimowy Sekcji Studenckiej PTChem 2015, Kraków, Polska, 5 grudzień 2015. 

4A. DąbrowskaA. Barabaś, G. WawrzyniakHydroxyl group reactivities regarding to the acid-base properties of selected azido- and aminodeoxysugars, Materiały konferencyjne, poster S05P61, s.231, 58 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku, „Polska chemia w mieście wolności”, ISBN 978-83-60988-20-6, Gdańsk, Polska, 21-25 wrzesień 2015.

5. A. BarabaśG. WawrzyniakA. DąbrowskaModelowanie trwałych struktur koordynacyjnych pomiędzy 3-azydo-2,3-dideksy-D-heksopiranoxydami n-propylu a jonami metali w reakcjach kompleksowania, Materiały konferencyjne, poster S06P59, s.273, 58 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku, „Polska chemia w mieście wolności”, ISBN 978-83-60988-20-6, Gdańsk, Polska, 21-25 wrzesień 2015.

6. A. BarabaśJ. Piosik, G. Gołuński, A. DąbrowskaWykrywanie mutagenności pochodnych 3-azydosacharydów z wykorzystaniem testu Amesa, Konferencja Człowiek, Nauka, Środowisko CNŚ, Gdańsk, Polska, 25-26 czerwiec 2015 

2014

1. A. BarabaśA. KaweckaA. DąbrowskaDlaczego widzimy barwy? Materiały konferencyjne CEN s.43; ISBN: 978-83-7680-930-4, „Chemia w kulturze i sztuce”, Gdańsk, Polska, czerwiec 03 2014.

2. A. BarabaśA. KaweckaA. DąbrowskaFluor – protektor, Materiały konferencyjne CEN s.45; ISBN: 978-83-7680-930-4, „Chemia w kulturze i sztuce”, Gdańsk, Polska, czerwiec 03 2014.

3. A. BarabaśA. KaweckaA. DąbrowskaMiały przetrwać wieki, Materiały konferencyjne CEN s.47; ISBN: 978-83-7680-930-4, „Chemia w kulturze i sztuce”, Gdańsk, Polska, czerwiec 03 2014.

4. A. KaweckaA. BarabaśA. DąbrowskaNowoczesna chemia w służbie konserwacji zabytków, Materiały konferencyjne CEN s.97; ISBN: 978-83-7680-930-4, „Chemia w kulturze i sztuce”, Gdańsk, Polska, czerwiec 03 2014.

5. A. KaweckaA. BarabaśA. DąbrowskaCzy chemia potrafi ocalić papier? Materiały konferencyjne CEN s.99; ISBN: 978-83-7680-930-4, „Chemia w kulturze i sztuce”, Gdańsk, Polska, czerwiec 03 2014.

6. A. KaweckaA. BarabaśA. DąbrowskaCzy można wyleczyć książki? Materiały konferencyjne CEN s.101; ISBN: 978-83-7680-930-4, „Chemia w kulturze i sztuce”, Gdańsk, Polska, czerwiec 03 2014.

7. P. Zięba, A. Cirocka, A. Wcisło, A. DąbrowskaCeluloza zagrożeniem dla dzieł literackich i dokumentów historycznych, Materiały konferencyjne CEN s.177; ISBN: 978-83-7680-930-4, „Chemia w kulturze i sztuce”, Gdańsk, Polska, czerwiec 03 2014.

8. P. Zięba, A. Cirocka, A. Wcisło, A. DąbrowskaBursztynowe złoto Bałtyku, Materiały konferencyjne CEN s.175; ISBN: 978-83-7680-930-4, „Chemia w kulturze i sztuce”, Gdańsk, Polska, czerwiec 03 2014.

9. A. BarabaśA. DąbrowskaSama słodycz…, Książka abstraktów s. 29, Zjazd Zimowy Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Wrocław, Polska, grudzień 13 2014.

2013

1. A. BarabaśA. Kawecka, L. Chmurzyński, A. DąbrowskaNot every base is a hydroxide, Materiały Konferencyjne, s.81, XXXIX Ogólnopolska Szkoła Chemii „Chemia jest w nas!”, Wiktorowo, Polska, listopad 8-12, 2013.

2. A. KaweckaA. Barabaś, L. Chmurzyński, A. DąbrowskaSpecial Forces, Materiały Konferencyjne, s.56, XXXIX Ogólnopolska Szkoła Chemii „Chemia jest w nas!”, Wiktorowo, Polska, listopad 8-12, 2013.

3. A. Nowak, A. Chylewska, L. Chmurzyński, A. DąbrowskaCzy zawsze wiemy, co jemy?, Materiały konferencyjne CEN, s.97; ISBN: 978-83-7680-785-0, „Chemia ma wiele twarzy”, Gdańsk, Polska, czerwiec 11; 2013.

4. P. Zięba, D. Zarzeczańska, T. Ossowski, L. Chmurzyński, A. DąbrowskaKwasy boronowe nową szansą na walkę z cukrzycą? Materiały konferencyjne CEN, s.123; ISBN: 978-83-7680-785-0, „Chemia ma wiele twarzy”, Gdańsk, Polska, czerwiec 11; 2013.

5. M. Dembowska, M. Borkowicz, A. Chylewska, L. Chmurzyński, A. DąbrowskaMagia chemiiMateriały konferencyjne CEN, s.63; ISBN: 978-83-7680-785-0, „Chemia ma wiele twarzy”, Gdańsk, Polska, czerwiec 11; 2013.

6. A. Jaworska, A. Chylewska, L. Chmurzyński, A. DąbrowskaTlenek azotu – życiodajna truciznaMateriały konferencyjne CEN, s.73-74; ISBN: 978-83-7680-785-0, „Chemia ma wiele twarzy”, Gdańsk, Polska, czerwiec 11; 2013.

7. A. KaweckaA. Barabaś, A. Chylewska, L. Chmurzyński, A. DąbrowskaPolimorfizm i izostrukturalność, czyli różne oblicza pierwiastków i związków chemicznychMateriały konferencyjne CEN, s.77; ISBN: 978-83-7680-785-0, „Chemia ma wiele twarzy”, Gdańsk, Polska, czerwiec 11; 2013.

8. A. Kuchta, A. Chylewska, L. Chmurzyński, A. DąbrowskaWitaminowe ABC, Materiały konferencyjne CEN, s.85; ISBN: 978-83-7680-785-0, „Chemia ma wiele twarzy”, Gdańsk, Polska, czerwiec 11; 2013.

9. A. BarabaśA. Kawecka, A. Chylewska, L. Chmurzyński, A. DąbrowskaAre sensors sensible?Materiały konferencyjne CEN, s.43; ISBN: 978-83-7680-785-0, „Chemia ma wiele twarzy”, Gdańsk, Polska, czerwiec 11; 2013.

10. M. Borkowicz, A. Chylewska, L. Chmurzyński, A. DąbrowskaRóżne oblicz chemii lekówMateriały konferencyjne CEN, s.59; ISBN: 978-83-7680-785-0, „Chemia ma wiele twarzy”, Gdańsk, Polska, czerwiec 11; 2013.

11. A. Chylewska, K. Turecka  A. Dąbrowska, W. Werel, L. Chmurzyński, , Nowe oblicze kompleksów Co(II) z pochodnymi pirazynyMateriały konferencyjne CEN, s.61-62; ISBN: 978-83-7680-785-0, „Chemia ma wiele twarzy”, Gdańsk, Polska, czerwiec 11; 2013.

12. A. DąbrowskaA. BarabaśA. Kawecka, L. Chmurzyński, Determination of pKa values of anomers of the methyl glycosides of 3-aminosugars derivatives, Materiały Konferencyjne, s.20; XXXVIII Ogólnopolska Szkoła Chemii „Chemia Wciąga”, ISBN: 978-83-7493-754-2, Stary Gierałtów, Polska, maj 1-5, 2013.

13. A. KaweckaA. Barabaś, L. Chmurzyński, A. DąbrowskaSłużby wysoce specjalne, Materiały Konferencyjne, s.55; XXXVIII Ogólnopolska Szkoła Chemii „Chemia Wciąga”, ISBN: 978-83-7493-754-2, Stary Gierałtów, Polska, maj 1-5, 2013.

14. A. KaweckaA. Barabaś, L. Chmurzyński, A. DąbrowskaArchitektura życia, Materiały Konferencyjne, s.19; Ogólnopolskie Studenckie Mikrosympozjum Chemików „Chemia – przyszłość zaczyna się dziś”, Białystok, Polska, maj 17-19, 2013.

15. A. BarabaśA. Kawecka, L. Chmurzyński, A. DąbrowskaDiamonds are forever, Materiały Konferencyjne, s.48; Ogólnopolskie Studenckie Mikrosympozjum Chemików „Chemia – przyszłość zaczyna się dziś”, Białystok, Polska, maj 17-19, 2013.

16. A. Jaworska, A. Chylewska,  Chmurzyński, A. DąbrowskaKompleksy Co(III) w reakcjach podstawienia. Badania kinetyczne, Materiały Zjazdowe, poster P-22; XVII Mikrosympozjum „Kinetyczne metody badania mechanizmów reakcji w roztworach” Poznań, maj 24; 2013.

2012

1. A. KaweckaA. Barabaś, L. Chmurzynski, A. DąbrowskaReaktywne formy tlenu wrogiem i przyjacielem człowieka, XXXVII Ogólnopolska Szkoła Chemii: Chemicznym okiem, Książka abstraktów, referat popularno-naukowy, s. 46, ISBN: 978-83-936221-0-8, Gdańsk-Sobieszewo, listopad 7-11; 2012.

2. A. BarabaśA. Kawecka, L. Chmurzynski, A. DąbrowskaKwaśny bo chory, czy chory bo kwaśny, czyli coś o buforach biologicznych, XXXVII Ogólnopolska Szkoła Chemii: Chemicznym okiem, Książka abstraktów, poster popularno-naukowy, s. 83, ISBN: 978-83-936221-0-8, Gdańsk-Sobieszewo, listopad 7-11; 2012.

3. A. Chylewska, A. Dąbrowska, L. Chmurzyński, Od laboratorium chemicznego do apteki, Materiały konferencyjne CEN, s.98-99; ISBN: 978-83-86526-40-6. Nie boimy się chemii, Gdańsk, Polska, Czerwiec 5; 2012.

4. P. Więcławska, A. Dąbrowska, L. Chmurzyński, A. Chylewska, Chemia analogów cis-platyny, Materiały konferencyjne CEN, s.102-103; ISBN: 978-83-86526-40-6, Nie boimy się chemii, Gdańsk, Polska, Czerwiec 5; 2012.

5. A. Dąbrowska3-amino-2,3-dideoksy-D-heksopiranozydy i ich azydowe prekursory – budowa a właściwości kwasowo-zasadowe, Materiały Zjazdowe, komunikat ustny S02K01, s.74; 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego „Chemia dla środowiska i cywilizacji”, ISBN: 978-83-60988-12-1, Białystok, wrzesień 16-20; 2012.

6. D. Jacewicz, A. Dąbrowska, D. Wyrzykowski, K. Żamojć, L. Chmurzyński, Chemical model of reactio of CO2uptake by chromium(III) coordination complex ion with BAraNH2 as ligand, Materiały Zjazdowe, poster S02P31, s.94; 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego „Chemia dla środowiska i cywilizacji”, ISBN: 978-83-60988-12-1, Białystok, wrzesień 16-20; 2012.

7. D. Jacewicz, A. Sielicka-Dudzin, K. Żamojć,       A. Dąbrowska, D. Wyrzykowski, M. Woźniak, L. Chmurzyński, Udział białka p66Shc w generowaniu rodnika NO2 w komórkach makrofagów (RAW 264,7) stymulowanych lipopolisacharydem, Materiały Zjazdowe, poster S02P34, s.96; 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego „Chemia dla środowiska i cywilizacji”, ISBN: 978-83-60988-12-1, Białystok, wrzesień 16-20; 2012.

8. D. Jacewicz, A. Sielicka-Dudzin, D. Wyrzykowski, K. Żamojć, A. Dąbrowska, M. Woźniak, L. Chmurzyński, NO2jako reaktywna forma azotu w ewaluacji stresu oksydacyjnego w makrofagach (RAW 264,7), Materiały Zjazdowe, poster S02P35, s.96-97; 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego „Chemia dla środowiska i cywilizacji”, ISBN: 978-83-60988-12-1, Białystok, wrzesień 16-20; 2012.

9. A. Chylewska, K. Turecka, D. Zarzeczańska, A. Dąbrowska, W. Werel, L. Chmurzyński, Potentiometric, spectroscopic study of nickel(II) ion binding by pyridoxamine, pyridoxine and pyridoxal and their antimicrobial activity, Materiały Zjazdowe, poster S02P41, s.100; 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego „Chemia dla środowiska i cywilizacji”, ISBN: 978-83-60988-12-1, Białystok, wrzesień 16-20; 2012.

10. A. Chylewska, K. Turecka, R. Hałasa, A. Dąbrowska, W. Werel, L. Chmurzyński, Reactions of commercial ruthenium(III) chlorides with N,N-donor chelate ligands and antimicrobial activity these type of complexes, Materiały Zjazdowe, poster S02P42, s.100-101; 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego „Chemia dla środowiska i cywilizacji”, ISBN: 978-83-60988-12-1, Białystok, wrzesień 16-20; 2012.

11. A. BarabaśA. Kawecka, A. Chylewska, L. Chmurzyński, A. DąbrowskaReaktywność grup hydroksylowych w reakcjach protonowania i deprotonowania wodnych roztworów pochodnych węglowodanów, Materiały Zjazdowe, poster S02P55, s.106; 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego „Chemia dla środowiska i cywilizacji”, ISBN: 978-83-60988-12-1, Białystok, wrzesień 16-20; 2012.

12. A. Kuchta, A. DąbrowskaSłodki zabójca, XXXVI Ogólnopolska Szkoła Chemii: U źródeł nauki, Książka abstraktów, poster popularno-naukowy, s. 110, ISBN 978-83-63311-98-8, Rynia, 28 kwietnia – 3 maja 2012.

13. A. Kuchta, A. Chylewska, L. Chmurzyński, A. DąbrowskaSłodki zabójca?, Materiały konferencyjne CEN, s.74-75; ISBN: 978-83-86526-40-6, Nie boimy się chemii, Gdańsk, Polska, Czerwiec 5; 2012.

14. M. Ogryzek, A. Dąbrowska, L. Chmurzyński, A. Chylewska, Chemia koordynacyjna rutenu kontra nowotwory, Materiały konferencyjne CEN, s.85-86; ISBN: 978-83-86526-40-6, Nie boimy się chemii, Gdańsk, Polska, Czerwiec 5; 2012.

15. M. Błaszczyk, A. Dąbrowska, L. Chmurzyński, A. Chylewska, Chemioterapeutyka a antybiotyk pod lupą chemika, Materiały konferencyjne CEN, s.87-88; ISBN: 978-83-86526-40-6, Nie boimy się chemii, Gdańsk, Polska, Czerwiec 5; 2012.

16. A. BarabaśA. Kawecka, L. Chmurzyński, A. Chylewska, A. DąbrowskaChemia ratuje życia, Materiały konferencyjne CEN, s.89-90; ISBN: 978-83-86526-40-6, Nie boimy się chemii, Gdańsk, Polska, Czerwiec 5; 2012.

17. A. Jaworska, G. Jaworski, A. Chylewska, L. Chmurzyński, A. DąbrowskaCzy metale mogą leczyć?, Materiały konferencyjne CEN, s.91-92; ISBN: 978-83-86526-40-6, Nie boimy się chemii, Gdańsk, Polska, Czerwiec 5; 2012.

18. A. Kawecka,, A. Barabaś, A. Chylewska, L. Chmurzyński, A. DąbrowskaNie taka chemia straszna jak o niej mówią, Materiały konferencyjne CEN, s.93; ISBN: 978-83-86526-40-6, Nie boimy się chemii, Gdańsk, Polska, Czerwiec 5; 2012.

19. M. Bela, A. Chylewska, L. Chmurzyński, A. DąbrowskaCzy chemia może nam zagrażać?, Materiały konferencyjne CEN, s.94-95; ISBN: 978-83-86526-40-6, Nie boimy się chemii, Gdańsk, Polska, Czerwiec 5; 2012.

20. M. Borkowicz, M. Dembowska, A. Chylewska, L. Chmurzyński, A. DąbrowskaChemia zyje w nas, Materiały konferencyjne CEN, s.96-97; ISBN: 978-83-86526-40-6, Nie boimy się chemii, Gdańsk, Polska, Czerwiec 5; 2012.

2011

1. A. Chylewska, A. Dąbrowska, L. Chmurzyński, Acid-base properties of complexes of cobalt(II/III) with bidentate organic ligands, Materiały konferencyjne, P1, The Lewis and Bronsted Acid-Base and Related Interactions, Central European School on Physical Organic Chemistry, Przesieka, Poland, June 6-10; 2011.

2. A. Dąbrowska, M. Matwiejuk, A. Chylewska, J. Thiem, L. Chmurzyński, “Acid-base properties of selected azido- and aminosugars, Materiały konferencyjne, P3, The Lewis and Bronsted Acid-Base and Related Interactions, Central European School on Physical Organic Chemistry, Przesieka, Poland, June 6-10; 2011.

3. A. Dąbrowska, M. Matwiejuk, A. Chylewska, J. Thiem, L. Chmurzyński, Acid-base properties of selected azido- and aminosugars, Materiały konferencyjne, P3, The Lewis and Bronsted Acid-Base and Related Interactions, Central European School on Physical Organic Chemistry, Przesieka, Poland, June 6-10; 2011.

4. M. Borkowicz, L. Chmurzyński, A. Chylewska, A. DąbrowskaKobiety z Wydziału Chemii UG, Materiały konferencyjne CEN, s.61; Kobiety w Chemii, Gdańsk, Polska, Czerwiec 7-8; 2011.

5. M. Ogryzek, L. Chmurzyński, , A. Dąbrowska, A. Chylewska, Chemia naturalna w codziennej pielęgnacji ciała kobiety, Materiały konferencyjne CEN, s.67; Kobiety w Chemii, Gdańsk, Polska, Czerwiec 7-8; 2011.

6. M. Dembowska, L. Chmurzyński, A. Chylewska, A. DąbrowskaChemia jest kobieca, Materiały konferencyjne CEN, s.69; Kobiety w Chemii, Gdańsk, Polska, Czerwiec 7-8; 2011.

7. D. Wyrzykowski, D. Jacewicz, A. Dąbrowska, L. Chmurzyński, Badania reakcji tworzenia kompleksów w roztworach metodą izotermicznego miareczkowania kalorymetrycznego, Komunikaty sekcyjne w materiałach zjazdowych: S01-K1, s.89; LIV Zjazd Naukowy PTChem i SITPChem., Lublin, wrzesień 18-22; 2011.

2010

1. A. Chylewska, A. Dąbrowska, L. Chmurzyński, Chemia kosmetyków w pierwszym roku życia dziecka z atopowym zapaleniem skóry Materiały konferencyjne CEN, s.41; Chemia dla zdrowia i urody,  Gdańsk, Polska, Czerwiec 8-9; 2010.

2. A. Dąbrowska, A. Chylewska, D. Jacewicz, L, Chmurzyński, Evaluation of the acidity constans of the alkyl 3-amino-2,3-dideoxy–D–hexopyranosides and their 3-azide precursors using spectrophotometric and potentiometric titration methods, Book of Abstracts, A-P5-145, p.290; 25th International Carbohydrate Symposium, ICS, Tokyo, Japan, August 01-06; 2010.

2009

1. A. Chylewska, A. Dąbrowska, L. Chmurzyński, Determination of acid-base constants for analogous complex Cr(III) and Co(III) using potentiometry and spectrophotometry, Book of Abstracts, p.78-79; ISBN: 978-83-7531-048-1. IV Russian-Ukrainian-Polish Conference on Molecular Interaactions, Jastarnia, Poland, October 4-9; 2009.

2. A. Dąbrowska, A. Chylewska, D. Jacewicz, M. Makowski, L.Chmurzyński, A study on acid-base equilibrium in the systems of derivatives of the methyl 3-amino-2,3-dideoxy-d-hexopyranosides by spectrometric, potentiometric and theoretical methods, Book of Abstracts, p.80-81; ISBN: 978-83-7531-048-1 IV Russian-Ukrainian-Polish Conference on Molecular Interaactions, Jastarnia, Poland, October 4-9; 2009.

3. M. Wozniak, N. Knap, A. Dąbrowska, D. Jacewicz, M. Gorska, A. Debicki, A. Figarski, J. Kubasik-Juraniec, L. Chmurzynski, J. Pienczk, M. Pienczk, Ultrastructural disorders in inflammatory responce of pancreatic acinar cells reflacts chemistry and biology of nitrogen oxide The Ukrainian Biochemical Journal, 81(4) (special issue):274; ISSN 0201-8470. 2009.

2008

1. N. Knap, A. Dąbrowska, D. Jacewicz, A. Chylewska, A. Figarski, M. Szkatula, J. Kubasik-Juraniec, L. Chmurzynski, M. Wozniak, Ultrastructural Markers of Inflammatory Response in Pancreatic Acinar Cells Endoplasmic Reticulum Membrane Reflecting Chemistry and Biology of Nitrogen Dioxide, Abstract: L05-11, p.50; The 9th Asia-Pacific Microscopy Conference (APMC9) in conjunction with the 39th Annual Meeting of the Korean Society of Microscopy, ICC Jeju, Jeju Island, Korea, Noveber 2 -7; 2008.

2. A. Dąbrowska, M. Makowski, D. Jacewicz, A. Chylewska, L. Chmurzyński, Determination of protolytic equilibria for methyl 3-azido-6-iodo-2,3,6-trideoxy-a-D-arabino-hexopyranoside by ab initio and spectrophotometric methods, Proceedings: PP156; ISBN: 978-0-646-50151-2.  Meredith Jordan, Eight Triennial Congress of the World Association of Theoretical and Computational Chemists (WATOC 2008), September 8-12; 2008.

2006

1. A. Łapińska, A. Dąbrowska, D. Jacewicz, N. Knap, M. Szkatuła, M. Woźniak, L. Chmurzyński, A stopped-flow study of NO2 formation by peroxidase activity of cytochrome c using [Cr(III)-aminosugar] complex as specific biosensor, Materiały Zjazdowe: S1-P5, s.31; XLIX Zjazd Naukowy PTChem i SITPChem., Gdańsk, wrzesień 18-22; 2006.

2. D. Jacewicz, A. Łapińska, A. Dąbrowska, L. Chmurzyński, Application of stopped-flow spectrophotometry in kinetic and mechanism reactions of SO2 uptake of cis-[Cr(C2O4)(pyridoxamine)(OH2)2]+ and acid-hydrolysis of product of SO2 uptake reaction, Book of Abstract: P177, p.359; The 21th IUPAC Symposium on Photochemistry, Kyoto, Japan, April 2-7, 2006.

3. A. Figarski, A. Dąbrowska, D. Jacewicz, A. Łapińska, J. Krajewski, L. Chmurzyński, M. Woźniak Partially unfolded cytochrome c catalyses ×NO2 production, 14th ISSC Proceedings: P14, 14th International Students Scientific Conference (ISSC) for Students and Young Doctors “Biochemistry and Genetics”, May 11-13 2006.

4. M. Woźniak, A. Figarski, M. Szkatuła, J. Kędzior, E. Niemczyk, T. Wakabayashi, N. Knap, E. Syta-Książek, A. Dąbrowska, D. Jacewicz, A. Łapińska, L. Chmurzyński, J. Kubasik-Juraniec, Direct paricipation of reactive nitrogen and oxygen species in altered membrane fusion of mitochondria during acute pancreatitis, Proceedings: S343The 16th International Microscopy Congress (IMC16) “Microscopy for the 21st Century”, Sapporo, Japan, September 3-8; 2006.

2005

1. A. Figarski, A. Łapińska, M. Szkatuła, D. Jacewicz, A. DąbrowskaDwutlenek azotu bierze udział w zapaleniu trzustki wywołanym L-argininą. 4-OH-Tempo zapobiega uszkodzeniom, Book of Abstracts: p.168; Ogólnopolska Konferencja Studenckich kól Naukowych, Warszawa, Polska, listopad 25-27; 2005.

2. A. Dąbrowska, D. Jacewicz, A. Łapińska, L. Chmurzyński, Kinetic and mechanism of decarboxylation of the cis-[Cr(C2O4)(AaraNH2)CO3]- and cis-[Cr(C2O4)(BaraNH2)CO3]- in aqueous solution. Comparative studies, Book of Abstracts, P17; 13th European Carbohydrate Symposium, EUROCARB 13, Bratislava, Slovakia, August 21-26; 2005.

3. D. Jacewicz, A. Łapińska, A. Dąbrowska, L. Chmurzyński, Effect of temperature and CO2 concentration on kinetics and mechanism of the formation of carbonato complex of chromium(III). The stopped – flow spectroscopy investigations, Book of Abstracts: P83, p.141; MAF 9, 9th International Conference on Methods and Applications of Fluorescence Spectroscopy, Imaging and Probes; Lisbon, Portugal, September 4-7; 2005.

4. A. Dąbrowska, D. Jacewicz, B. Banecki, A. Figarski, M. Szkatuła, J. Lehman, J. Krajewski, J. Kubasik-Juraniec, M. Woźniak, L. Chmurzyński, Nitrogen dioxide participates in L-arginine induced acute necrotizing pancreatitis, superoxide scavenger – 4-OH-TEMPO prevents deteriorations, 5th Parnas Conference „Molecular mechanisms of cellular signaling”, Book of Abstracts: p.167; Kyiv, Ukraine, April 26-29; 2005.

5. D. Jacewicz, A. Dąbrowska, A. Łapińska, A. Figarski, M. Woźniak, L. Chmurzyński, SIN-1 as NO2 donor, detection of this free radical by chromium(III) complexes, 5th Parnas Conference „Molecular mechanisms of cellular signaling”, Book of Abstracts: p.180; Kyiv, Ukraine, April 26-29; 2005.

6. A. Figarski, D. Jacewicz, A. Dąbrowska, M. Szkatuła, J. Krajewski, Nitrogen dioxide participates in L-arginine induced acute necrotizing pancreatitis, superoxide scavenger 4-OH-Tempo prevents deteriorations, Book of Abstracts: p.168; LIMSC, “Key to the future”, Leiden, The Netherlands, April 7-9; 2005.

2004

1. D. Jacewicz, A. Dąbrowska, B. Banecki, M. Woźniak, L. Chmurzyński, Kinetic and mechanism of the nitrogen dioxide uptake by coordinate ions
cis-[Cr(C2O4)(AaraNH2)(OH2)2]+ and cis-[Cr(C2O4)(BaraNH2)(OH2)2]+ studied by stopped-flow spectrophotometry, Book of Abstracts: p.147–148; Summer Meeting SFRR-Europe 2004 Reactive oxygen species and antioxidants, Łódź, Polska, July 2-5; 2004.

2. E. Krajewski, J. Krajewski, J. Kubasik-Juraniec, M. Woźniak, D. Jacewicz, A. Dąbrowska, B. Banecki, L. Chmurzyński, Morphological alternation of pancreatic acinar cells and formation of nitrogen dioxide in acute necrotizing pancreatitis induced by arginine, Book of Abstracts: p.178; Summer Meeting SFRR-Europe 2004 “Reactive oxygen species and antioxidants”, Łódź, Polska, July 2-5; 2004.

3. D. Jacewicz, B. Banecki, A. Łapińska, A. Dąbrowska, M. Woźniak, L. Chmurzyński, Application of stopped–flow spectrophotometry in kinetic and mechanism studies of NO2 and SO2 uptake by cis-[Cr(phen)2(OH2)2]3+ ion, Book of abstracts: P–142, p.349–350; XX IUPAC Symposium on Photochemistry, Granada, Spain, July 17-22; 2004.

4. D. Jacewicz, A. Dąbrowska, B. Banecki, M. Woźniak, L. Chmurzyński, Kinetic and mechanism of the carbon dioxide uptake by coordinate ions cis -[Cr(C2O4)(AaraNH2)(OH2)2]+ and cis-[Cr(C2O4)(BaraNH2)(OH2)2]+ studied by stopped-flow spectrophotometry, Book of abstracts: P–143, p.351-352; XX IUPAC Symposium on Photochemistry, Granada, Spain, July 17-22; 2004.

5. D. Jacewicz, A. Dąbrowska, B. Banecki, E. Krajeński, J. Juraniec-Kubasik, M. Woźniak, L. Chmurzyński, Possible participation of NO2 evaluated by cis-[ Cr(C2O4)(AaraNH2)(OH2)2]+ coordinate ion in experimental necrotizing pancreatitis, Book of abstracts: P359; 22nd International Carbohydrate Symposium, Glasgow, UK, July 23-27; 2004.

6. A. Dąbrowska, D. Jacewicz, B. Banecki, E. Krajewski, J. Juraniec-Kubasik, M. Woźniak, L. Chmurzyński, Possible participation of NO2 evaluated by coordinate ion, cis-[Cr(C2O4)(AAraNH2)(OH2)2]+ in experimental necrotizing pancreatitis, 1th International Conference: Progress in Biological Sciences, Gdańsk, Poland, October 15-16; 2004.

7. A. Figarski, M. Szkatuła, J. Lehman, J. Krajewski, A. Dąbrowska, D. Jacewicz, A. Łapińska, J. Juraniec-Kubasik, M. Woźniak, B. Banecki, L. Chmurzyński, Nitrogen dioxide in L-arginine induced acute necrotizing pancreatitis, 1thInternational Conference: Progress in Biological Sciences, Gdańsk, Poland, October 15-16; 2004.

8. D. Jacewicz, B. Banecki, A. Łapińska, A. Dąbrowska, M. Woźniak, L. Chmurzyński, Aplication of stopped-flow spectrophotometry in kinetic and mechanism studies of CO2 uptake by cis-[Cr(C2O4)(hm)(OH2)2]+ and cis-[Cr(C2O4)(pm)(OH2)2]+ ions, Book of Abstracts: p.145–146; Summer Meeting SFRR-Europe 2004 Reactive oxygen species and antioxidants, Łódź, Polska, July 2-5; 2004.

2003

1. A. Dąbrowska, D. Jacewicz, A. Sikorski, A. Konitz, L. Chmurzyński, Struktura krystaliczna anomerycznych pochodnych 3-amino-2,3-dideoksy-heksopiranozydów metylu o konfiguracji D-arabino, Materiały konferencyjne: P-68, s. 125–126; 45th Polish Crystallographic Meeting, Wrocław, czerwiec 26-27; 2003.

2002

1. A. Kozak, A. Dąbrowska, D. Jacewicz, M. Makowski, M. Czaja, A. Nowacki, A. Wiśniewski, L. Chmurzyński, Spektrofotometryczne wyznaczanie wartości stałych kwasowości dla serii pochodnych 3-azydo-2,3-dideoksyheksopiranozydów metylu, Streszczenia Prezentacji, t.1: S03, s. 385; XLV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Kraków, wrzesień 9-13; 2002.

2. M. Czaja, A. Kozak, M. Makowski, D. Jacewicz, A. Dąbrowska, L. Chmurzyński, Potencjometryczne badania właściwości kwasowo – zasadowych układów typu fenol–fenolan w środowisku acetonitrylu oraz w binarnym układzie rozpuszczalników mieszanych acetonitryl – cykloheksan, Streszczenia Prezentacji, t.1: S03, s. 360; XLV Zjazd Naukowy PTChem., Kraków, wrzesień 9-13; 2002

3. M. Czaja, A. Kozak, M. Makowski, D. Jacewicz, A. Dąbrowska, A. Zawistowska, L. Chmurzyński, Potencjometryczne badania właściwości kwasowo–zasadowych układów typu fenol–fenolan w środowisku DMSO, Streszczenia Prezentacji, t.1: S03, s. 361; XLV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Kraków; wrzesień 9-13; 2002.

4. A. Kozak, A. Dąbrowska, D. Jacewicz, M. Makowski, M. Czaja, L. Chmurzyński, Badanie równowag kwasowo–zasadowych w wodnych roztworach 3-amino-2,3-dideoksyheksopiranozydów metylu, Streszczenia Prezentacji, t.1, S03, s. 384; XLV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Kraków, wrzesień 9-13; 2002.

2001

1. A. Dąbrowska, Z. Warnke, W. Nowicki, Synteza pochodnych 3-aminocukrów. Badanie ich właściwości koordynacyjnych, Materiały Zjazdowe: S6, P15; XLIV Zjazd Naukowy PTChem. i SIiTPChem., Katowice; wrzesień 9-13; 2001.

 

2000

1. B. Liberek, M. Matuszewska, A. Dąbrowska, Z. Smiatacz, Tri-O-acetylo-D-galaktal jako substrat w syntezie aminocyklitoli i pseudocukrów, Materiały Zjazdowe: M3, P4; Jubileuszowy Zjazd Naukowy PTChem. i SIiTPChem, Łódź; wrzesień 10-15; 2000.

1997

1. A. Dąbrowska, Z. Smiatacz, Synteza 3-azydo-2,3-dideoksycukrów i ich chemiczna transformacja – referat sekcyjny w ramach Mikrosympozjum Chemii Cukrów; Materiały zjazdowe, M-1, K-1; Zjazd Naukowy PTChem. i SIiTPChem. Gdańsk, Polska, Wrzesień 22-26; 1997.

2. M. Czaja, A. Dąbrowska, J. Kostrzębska, Z. Warnke, Próby syntezy kompleksów wybranych metali z serią O-glikozydów o strukturze 2-hydroksyiminowej reszty cukrowej, Materiały Zjazdowe: S-7, P-9; Zjazd Naukowy PTChem. i SIiTPChem. Gdańsk; wrzesień 22-26; 1997.

3. Z. Warnke, G. Wawrzyniak, L. Chmurzyński, Synteza i badanie właściwości soli kompleksowych tetrachlorożelazianów(III) z kationami pirydyniowymi, Materiały Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem. S-7, P-53. Gdańsk 1997.

1996

1. A. Dąbrowska, Z. Smiatacz, Synteza pochodnych azydocykloheksitoli, Materiały zjazdowe: S-5, D-37; Zjazd Naukowy PTChem. i SIiTPChem. Poznań; wrzesień 23-26; 1996.

1995

1. E. Kaczmarczyk, L. Chmurzyński, G. WawrzyniakPotencjometryczne wyznaczanie stałych równowag reakcji hetero koniugacji w roztworach nadchloranów pochodnych N-tlenku pirydyny w acetonie, Materiały Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem. S-8, K-36. Lublin 1995.

1993

1. Z. Warnke, G. WawrzyniakBadanie trójrdzeniowych oxo-centrycznych kompleksów żelaza (III) i chromu (III), Materiały Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem. S-3 P-44. Toruń 1993.

2. A. Dąbrowska, Z. Smiatacz, Synthesis and the structure of some methyl 3-azido-2,3-dideoxy-d-hexopyranosides, Book of Abstracts: A 015; VIIth European Carbohydrate Symposium, Eurocarb VII, Cracow, Poland, August 22-27, 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agnieszka Chylewska
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Chylewska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 czerwca 2019 roku, 9:46