Materiały dla Studentów | Wydział Chemii

Informacje dla studentów

Chemia analityczna - ćwiczenia laboratoryjne


Metody analizy ilościowej w medycynie i kosmetyce - ćwiczenia laboratoryjne

Chemia instrumentalna - ćwiczenia laboratoryjne


Laboratorium zaawansowanej chemii analitycznej - ćwiczenia laboratoryjne


Fizykochemiczne metody badań w kryminalistyce - ćwiczenia laboratoryjne

  • Ćwiczenia laboratoryjne "Fizykochemiczne metody badań w kryminalistyce" rozpoczynają się 28.11.2016 roku.
  • Materiały pomocniecze do ćwiczeń laboratoryjnych "Fizykochemiczne metody badań w kryminalistyce"

Naukowe sposoby badania śladów przestępstw metodami chemicznymi - ćwiczenia laboratoryjne


Metody elektroanalityczne - ćwiczenia laboratoryjne


Surfaktanty - ćwiczenia laboratoryjne

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Paweł Niedziałkowski
Treść wprowadzona przez: Paweł Niedziałkowski
Ostatnia modyfikacja: 
niedziela, 23 kwietnia 2017 roku, 21:13