Granty | Wydział Chemii

Granty

Projekt „Systemy nowej generacji dostarczania molekuł bioaktywnych w syntetyzowanych chemicznie i poddanych inżynierii genetycznej nanobiomateriałach” (akronim: BIONANOVA), realizowany w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” TECHMATSTRATEG2/410747/11/NCBR/2019. Czas trwania projektu: 01.09.2019-31.08.2022, łaczna kwota dofinansowania 25,8 mln PLN, kwota dla UG 16,3 mln PLN.

Projekt „Nowe technologie farmakologicznej stymulacji regeneracji” (akronim REGENNOVA), realizowany w ramach programu strategicznego  „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH–STRATEGMED”, EU/NCBiR (2014-2017) STRATEGMED1/235077/9/NCBR/2014. Łączna kwota dla UG 7.79 mln PLN

Dofinansowanie na badania przemysłowe w zakresie nowych terapii HIV i innych p/wirusowych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 1.4, EU/NCBiR (2012-2015) POIG.01.04.00-22-140/12. Konsorcjum naukowo-przemysłowe Uniwersytet Gdański - BioVentures Institute Sp. z o.o. Kwota 3.2 mln PLN.  

Dofinansowanie na badania przemysłowe w zakresie nowych bioaktywnych opatrunków hydrożelowych nowej generacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 3.1, EU/NCBiR (2007-2013) poprzez Nickel Technology Park Poznań, UDA-POIG.03.01.00-00-010/10-00. Kwota 0.8 mln PLN.

Grant rozwojowy MNiSW w zakresie: biotechnologia N R12 0070 06 (2009-2011) „Opracowanie technologii przemysłowego otrzymywania rekombinowanych cholinoesteraz na podstawie klonowania molekularnego genów kodujących enzymy.” Konsorcjum naukowo-przemysłowe Uniwersytet Gdański - POCh S.A. Kwota 1.85 mln PLN.

KBN/N N204 023135 (2008 – 2011) „Badania foto- i radioreaktywności cząsteczek DNA modyfikowanych pochodnymi halogenowymi zasad nukleinowych. Studia eksperymentalne i kwantowo chemiczne.” Wykonawcy.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Jeżewska-Frąckowiak
Treść wprowadzona przez: Joanna Jeżewska-Frąckowiak
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 27 września 2019 roku, 11:27