Katedra Biotechnologii Molekularnej

Pomorska Noc Naukowców

Doktoranci mgr Edyta Raczuk i mgr Michał Sroczyński pod kierunkiem dr Darii Krefft zorganizowali jedno ze stoisk
dla uczestników Pomorskiej Nocy Naukowców, która odbyła się po raz pierwszy na Wydziale Chemii. Zainteresowanie było spore, uczestnicy rozwiązywali chemiczne i biotechnologiczne łamigłówki, bawili się świetnie!

 

https://chemia.ug.edu.pl/news/110209/pomorska-noc-naukowcow

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 20. Październik 2023 - 13:20; osoba wprowadzająca: Joanna Jeżewska-Frąckowiak Ostatnia zmiana: piątek, 20. Październik 2023 - 13:26; osoba wprowadzająca: Joanna Jeżewska-Frąckowiak

Współpraca Uczelni Fahrenheita - projekt BIONANOVA

Katedra Biotechnologii Molekularnej Wydziału Chemii UG współpracuje z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym oraz Politechniką Gdańską w ramach projektu BIONANOVA. Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Piotr Skowron.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 6. luty 2023 - 10:48; osoba wprowadzająca: Joanna Jeżewska-Frąckowiak Ostatnia zmiana: poniedziałek, 6. luty 2023 - 10:56; osoba wprowadzająca: Joanna Jeżewska-Frąckowiak

Zespół naukowy Katedry Biotechnologii Molekularnej zaangażowany w projekt opracowania nowatorskiej technologii usuwania z powietrza koronawirusów, w tym SARS-CoV-2

Naukowcy z Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz konsorcjum naukowo-przemysłowe, w którego skład wchodzi firma Producent Stolarki PCV i AL „BEWI” Bernard Wójcik (lider projektu), uzyskało dofinansowanie na realizację projektu pt. Opracowanie nowatorskiej technologii usuwania z powietrza koronawirusów, w tym SARS-CoV-2 z zastosowaniem warstw fotokatalitycznych zaimplementowanych w urządzeniu do oczyszczania powietrza. Wysokość dofinansowania wynosi 3,5 mln zł, a cała wartość projektu dodatkowo o jeden milion złotych więcej.
W projekt będą zaangażowane dwa zespoły z Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego: zespół prof. Piotra Skowrona z Katedry Biotechnologii Molekularnej oraz zespół prof. Adriany Zaleskiej-Medynskiej z Katedry Technologii Środowiska (kierownik B+R projektu). Zespół prof. Skowrona będzie odpowiedzialny za opracowanie modelowego wirusa (bakteriofaga) w początkowej fazie projektu – podobnego do wirusa SARS-CoV-2 - co umożliwi bezpieczne przetestowanie technologii na pierwszych etapach badań. Zespół prof. Zaleskiej-Medynskiej odpowiada za opracowanie nowej, znacząco tańszej technologii wytwarzania warstw fotokatalitycznych, zawierających nanocząstki TiO2 oraz związki srebra i/lub miedzi.

źródło:

Strona Uniwersytetu Gdańskiego  oraz strona Wydziału Chemii

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 12. Lipiec 2021 - 10:36; osoba wprowadzająca: Joanna Jeżewska-Frąckowiak Ostatnia zmiana: poniedziałek, 6. luty 2023 - 11:09; osoba wprowadzająca: Joanna Jeżewska-Frąckowiak

Projekt T E C H M A T S T R A T E G "BIONANOVA"

1 września 2019 r. na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego wystartował jeden z największych projektów badawczych w historii UG- TECHMATSTRATEG  - "BIONANOVA"

Zapraszamy osoby zainteresowane wykonywaniem pracy dyplomowej w ramach zadań tego prestiżowego projektu lub odbyciem stażu naukowego.

Celem projektu jest opracowanie i konstrukcja genetycznie zaprogramowanych nanobotów biologicznych, które znajdą zastosowanie m.in. w medycynie, farmacji, biotechnologicznych procesach przemysłowych, ochronie i remediacji środowiska oraz badaniach naukowych.

Kwota całkowitego dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju to 25,82 mln zł (II miejsce wśród uczestników w Polsce) na realizację projektu pt.

„Systemy nowej generacji dostarczania molekuł bioaktywnych w syntetyzowanych chemicznie i poddanych inżynierii genetycznej nanobiomateriałach” (akronim: BIONANOVA).

Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Piotr Skowron, kierownik Katedry Biotechnologii Molekularnej Wydziału Chemii.
Projekt realizowany jest wspólnie z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Politechniką Gdańską i firmą biotechnologiczną Innovabion Sp. z o.o.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 24. Wrzesień 2019 - 11:32; osoba wprowadzająca: Joanna Jeżewska-Frąckowiak Ostatnia zmiana: poniedziałek, 6. luty 2023 - 11:10; osoba wprowadzająca: Joanna Jeżewska-Frąckowiak

NAJWIĘKSZY PROJEKT BADAWCZY W HISTORII UG: Prestiżowy grant „Nowoczesne technologie materiałowe” w ramach strategicznego programu badań naukowych TECHMATSTRATEG.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach strategicznego programu badań naukowych TECHMATSTRATEG, przyznało prestiżowy Grant o akronimie BIONANOVA, zatytułowany „Systemy nowej generacji dostarczania molekuł bioaktywnych w syntetyzowanych chemicznie i poddanych inżynierii genetycznej nanobiomateriałach”. 

Inicjatorem i kierownikiem Grantu jest prof. dr hab. Piotr Skowron, Liderem tego projektu jest Uniwersytet Gdański, którego partnerami grantowymi są Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny oraz spółka biznesowa INNOVABION. Przyznana kwota finansowania to 25,8 mln PLN, przy czym kwota dla UG wynosi 16,3 mln PLN.

Projekt grantowy BIONANOVA uzyskał w ocenie NCBiR prestiżową drugą lokatę, wśród 12 zespołów, które zostały zakwalifikowane do finansowania.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 20. Listopad 2018 - 10:53; osoba wprowadzająca: Joanna Jeżewska-Frąckowiak Ostatnia zmiana: poniedziałek, 6. luty 2023 - 11:10; osoba wprowadzająca: Joanna Jeżewska-Frąckowiak

Nowe związki o działaniu przeciwnowotworowym zaburzające funkcje telomerów

Pracownicy Katedry Biotechnologii Molekularnej pod kierunkiem profesora Skowrona i profesor Żylicz-Stachuli są wykonawcami zadania w ramach projektu STRATEGMED o akronimie TARGETTELO (ang. „New anticancer compounds interfering function of telomeres”).

 

Projekt uzyskał finansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w kwocie 18,9 mln zł na lata 2017-2020. Celem projektu jest opracowanie nowych związków przeciwnowotworowych,  działających w obrębie telomeru. Strategie projektowe obejmują trzy różne cele molekularne, w tym podjednostkę katalityczną telomerazy oraz inne białka telomerowe, tworzące kompleks shelterin. Oczekuje się, że produktem końcowym projektu będzie kandydat na lek o potencjale komercjalizacyjnym.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 20. Listopad 2018 - 10:21; osoba wprowadzająca: Joanna Jeżewska-Frąckowiak Ostatnia zmiana: poniedziałek, 6. luty 2023 - 11:11; osoba wprowadzająca: Joanna Jeżewska-Frąckowiak

Apel Noblistów o poparcie rolnictwa GMO - Pro-GMO Campaign

Zachęcamy do zapoznania się i poparcia inicjatywy popularyzacji Precision Agriculture, czyli rolnictwa wykorzystującego osiągnięcia biotechnologii molekularnej w postaci nowych odmian roślin GMO. Odmiany te, charakteryzujące się zwiększoną wydajnością i wartością odżywczą, mogą stać się alternatywą dla rolnictwa konwencjonalnego, szczególnie w przypadku krajów rozwijających się. List intencyjny podpisany przez ponad 100 Noblistów oraz jak dotąd przez ponad 6000 osób, a także szereg materiałów dotyczących GMO znajdą Państwo na stronie http://supportprecisonagriculture.org/. Organizatorzy akcji mają nadzieję przybliżyć tematykę GMO oraz przełamać falę dezinformacji i mitów dotyczących tej kwestii.

Załącznik Rozmiar
Join the Nobel Laureates Pro-GMO Campaign 282.41 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 13. Wrzesień 2016 - 14:14; osoba wprowadzająca: Joanna Jeżewska-Frąckowiak Ostatnia zmiana: wtorek, 13. Wrzesień 2016 - 14:44; osoba wprowadzająca: Joanna Jeżewska-Frąckowiak

Nowe granty Katedry Biotechnologii Molekularnej

Pracownia Inżynierii Genetycznej wraz z Pracownią Chemii Związków Biologicznie Czynnych oraz Pracownią Chemii Medycznej są wykonawcami grantu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju "Nowe technologie farmakologicznej stymulacji regeneracji (REGENNOVA)" (2014-2017) w ramach pierwszego konkursu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych – STRATEGMED”.

Wniosek grantowy został złożony przez Konsorcjum, w skład którego weszły: Uniwersytet Gdański, Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, spółka MedVentures oraz spółka Pro-Science Polska. Liderem Konsorcjum jest Wydział Chemii UG, natomiast inicjatorem projektu był prof. dr hab. Piotr Skowron. Pula finansowania Konsorcjum wyniosła 17 mln zł.

Aktualny spis projektów grantowych realizowanych w Pracowni Inżynierii Genetycznej znajduje się w sekcji Granty

 

.logo REGENNOVA

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 5. Lipiec 2016 - 10:15; osoba wprowadzająca: Joanna Jeżewska-Frąckowiak Ostatnia zmiana: poniedziałek, 6. luty 2023 - 11:11; osoba wprowadzająca: Joanna Jeżewska-Frąckowiak

Prof. dr hab. Piotr Skowron Laureatem Nagrody PRIMUM COOPERATIO

Prof. dr hab. Piotr Skowron został Laureatem Nagrody Specjalnej, ustanowionej przez kapitułę Pracodawców Pomorza. Profesor Skowron odebrał Statuetkę PRIMUM COOPERATIO ("Nade wszystko współpraca") podczas Letniej Gali Biznesu, która odbyła się 19 czerwca 2015 r.  W uzasadnieniu kapituły znalazły się słowa uznania dla aktywności Profesora we wdrażaniu wyników badań naukowych i ścisłej współpracy środowiska naukowego i gospodarczego. Nagroda przyznawana jest dla naukowca, który swoim działaniem udowadnia, iż współpraca nauki i gospodarki może przynosić wymierne korzyści obu tym dziedzinom oraz w sposób aktywny, twórczą myślą i doświadczeniem, realizuje nowatorskie przedsięwzięcia gospodarcze.
Wśród nagrodzonych tego wieczoru znaleźli się: Lech Wałęsa, Bronisław Komorowski, Elżbieta Bieńkowska, Janusz Piechociński i Jan Łabas.
 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 5. Lipiec 2016 - 09:49; osoba wprowadzająca: Joanna Jeżewska-Frąckowiak Ostatnia zmiana: wtorek, 5. Lipiec 2016 - 11:50; osoba wprowadzająca: Joanna Jeżewska-Frąckowiak

Francis Crick, Nagroda Nobla 1962, odkrywca podwójnej helisy DNA oraz kodu genetycznego

Cóż mogłoby  łączyć ze sobą lilię i żyrafę? Co wspólnego mógłby mieć człowiek z bakterią w swoich wnętrznościach?

Cynik mógłby zauważyć, że wszystkie istoty jedzą i są zjadane i że przynajmniej ten fakt mógłby wskazywać na jakąś ich wspólnotę. O dziwo, tak właśnie jest.                

Biochemiczna jedność istot żywych posunięta jest o wiele dalej i głębiej, niż to podejrzewano tak niedawno jak sto lat temu.

Kolosalna różnorodność przyrody – człowiek, zwierzęta, rośliny, mikroorganizmy, a nawet wirusy – opiera się na poziomie chemii, na wspólnym planie budowy. To tylko nieprawdopodobne wręcz wariacje na temat tego samego planu, powstałe wskutek działania doboru naturalnego na niezliczone pokolenia organizmów, sprawiają, że w naszym codziennym życiu jedynie z trudem przenikamy pod zewnętrzną, zróżnicowaną formę i dostrzegamy w niej jedność.”

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 6. Marzec 2014 - 13:15; osoba wprowadzająca: Joanna Jeżewska-Frąckowiak Ostatnia zmiana: czwartek, 6. Marzec 2014 - 13:17; osoba wprowadzająca: Joanna Jeżewska-Frąckowiak

Historia

Katedra Biotechnologii Molekularnej powstała w 2013 roku w wyniku zmian organizacyjnych na Wydziale Chemii UG. Obecnie w skład struktury Katedry wchodzą 2 pracownie naukowe:

Pracownia Inżynierii Genetycznej (dawniej: Zakład Biotechnologii Molekularnej)
oraz
Pracownia Chemii Makromolekuł Biologicznych (dawniej: Pracownia Chemii Polipeptydów w Katedrze Chemii Organicznej).

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 5. Marzec 2014 - 13:51; osoba wprowadzająca: Joanna Jeżewska-Frąckowiak Ostatnia zmiana: wtorek, 5. Lipiec 2016 - 11:41; osoba wprowadzająca: Joanna Jeżewska-Frąckowiak