fbpx Badania | Wydział Chemii

Badania | Wydział Chemii

Tematyka badań

Działalność naukowa Pracowni Inżynierii Genetycznej mieści się w kręgu badań określanych mianem syntetycznej biologii. Ta interdyscyplinarna dziedzina łączy podejście biologiczne i chemiczne, wykorzystując  techniki inżynierii genetycznej do uzyskiwania biotechnologicznie zmodyfikowanych organizmów i ich produktów oraz  do tworzenia układów biologicznych de Novo, poprzez naśladowanie/modyfikowanie mechanizmów występujących naturalnie w przyrodzie.

 Rdzeń  badań stanowią studia związane z rodziną bifunkcyjnych enzymów modyfikujących DNA- endonukleazo-metylotransferaz, należących do rodziny Thermus, która została wyodrębniona i opisana przez Prof. dr. hab. Piotra Skowron wraz z zespołem naukowców. Enzymy te pochodzą z zasiedlających ekstremalne ekosystemy  organizmów termofilnych. Dwa z enzymów, należących do rodziny Thermus, zostały odkryte w źródłach termalnych i scharakteryzowane m.in. w wyniku klonowania molekularnego genów przez członków zespołu Prof. dr. hab. Piotra Skowron. Obecnie badania skupiają się na otrzymywaniu metodami biotechnologii molekularnej syntetycznych wariantów badanych białek oraz ich inżynierii białkowej, mającej na celu określanie zależności struktura-funkcja.

Pracownia Inżynierii Genetycznej jest beneficjentem kilku dużych projektów grantowych, kierowanych przez Prof. dr. hab. Piotra Skowron. W ramach tych projektów są opracowywane i wdrażane biotechnologiczne metody otrzymywania enzymów dla przemysłu obronnościowego, opatrunków hydrożelowych oraz szczepionek dla przemysłu farmaceutycznego.

Nieodłącznym elementem działalności członków zespołu jest zaangażowanie w ochronę bioróżnorodności, wyrażające się w dokumentowaniu i  opisywaniu różnorodnych ekosystemów oraz kolekcjonowaniu i analizie prób mikroorganizmów ze źródeł termalnych (skandynawskie gejzery, tropikalne dżungle, pustynie).

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Joanna Jeżewska-Frąckowiak
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 8 października 2014 roku, 13:08