Publikacje | Wydział Chemii

Publikacje

2016

Kamysz E., Sałaga M., Sobocińska M., Giełdoń A., Fichna J.: Anti-inflammatory effect of novel analogs of natural enkephalinase inhibitors in a mouse model of experimental colitis. Future Medicinal Chemistry, 8(18): 2231-2243 (2016).

Kamysz E., Smolarczyk R., Cichoń T., Jarosz-Biej M., Sikorska E., Sobocińska M., Jaśkiewicz M., Kamysz W.: Antitumor activity of opiorphin, sialorphin and their conjugates with a peptide klaklakklaklak. Journal of Peptide Science, 22(11-12): 723-730 (2016).

 

2015

Kamysz E. Sikorska E., Dawgul M., Tyszkowski R., Kamysz W.: Influence of dimerization of lipopeptide Laur-Orn-Orn-Cys-NH2 and an N-terminal peptide of human lactoferricin on biological activity. International Journal of Peptide Research and Therapeutics, 21(1): 39-46 (2015).

Wang Y., Zalewska T., Apanel A., Zhang J., Maćkiewicz Z., Wiejak A., Falandysz J.: Artificial 137Cs and 134Cs and natural 40K in sclerotia of Wolfiporia extensa fungus collected across of the Yunnan land in China. Journal of Environmental Science and Health, Part B, Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Wastes, 50(9): 654-658 (2015).

Bojko M., Falandysz J., Maćkiewicz Z.: Oznaczanie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach zawartych w grzybach z zastosowaniem HPLC, Na pograniczu chemii i biologii, t. 35 / pod red. Henryka Koroniaka i Jana Barciszewskiego: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań, 2015, s. 151-158.

Strońska H., Maćkiewicz Z.: Peptydy z grupy hemorfin o potencjalnych właściwościach przeciwbólowych, Na pograniczu chemii i biologii, t. 35 / pod red. Henryka Koroniaka i Jana Barciszewskiego: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań, 2015, s. 71-79.

Kawczyński M.T., Kreczko-Kurzawa J., Maćkiewicz Z.: Peptydy penetrujące : rodzaje i mechanizmy przenikania przez błony komórkowe. Wiadomości Chemiczne, 69(1-2): 9-33 (2015).

 

2014

Simonetti O., Silvestri C., Arzeni D., Cirioni O., Kamysz W., Conte I., Staffolani S., Orsetti E., Morciano A., Castelli P., Scalise A., Kamysz E., Offidani AM., Giacometti A., Barchiesi F.: In vitro activity of the protegrin IB-367 alone and in combination compared with conventional antifungal agents against dermatophytes. Mycoses, 57(4): 233-239 (2014).

Sikorska E., Kamysz E.: Effect of head-to-tail cyclization on conformation of histatin-5. Journal of Peptide Science, 20 (12): 952-957 (2014).

Tomczyńska-Mleko M., Kamysz E., Sikorska E., Puchalski Cz., Mleko S., Ozimek L., Kowaluk G., Gustaw W., Wesołowska-Trojanowska M.: Changes of secondary structure and surface tension of whey protein isolate dispersions upon pH and temperature, Czech Journal of Food Sciences. 32(1): 82-89 (2014).

Simonetti O., Cirioni O., Ghiselli R., Orlando F., Silvestri C., Mazzocato S., Kamysz W., Kamysz E., Provinciali M., Giacometti A., Guerrieri M., Offidani A.: In vitro activity and in vivo animal model efficacy of IB-367 alone and in combination with imipenem and colistin against Gram-negative bacteria. Peptides, 55: 17-22 (2014).

Sobocińska M., Maćkiewicz Z.: Charakterystyka endogennych inhibitorów enzymów rozkładających enkefaliny. Wiadomości Chemiczne, 68(3-4): 317-327 (2014).

Kołek-Kaczanowska E., Kreczko J., Maćkiewicz Z.: Metody wykorzystywane do wizualizacji śladów linii papilarnych.: Wiadomości Chemiczne, 68(3-4): 279-315 (2014).

 

2013

Kamysz E., Sałaga M., Sobczak M., Kamysz W., Fichna J.: Characterization of the effects of opiorphin and sialorphin and their analogs substituted in position 1 with pyroglutamic acid on motility in the mouse ileum. Journal of Peptide Science, 19(3): 166-172 (2013).

Cirioni O., Silvestri C., Pierpaoli E., Barucca A., Kamysz W., Ghiselli R., Scalise A., Brescini L., Castelli P., Orlando F., Kamysz E., Guerrieri M., Giacometti A., Provinciali M.: IB-367 pre-treatment improves the in vivo efficacy of teicoplanin and daptomycin in an animal model of wounds infected with meticillin-resistant Staphylococcus aureus. Journal of Medical Microbiology. 62(10): 1552-1558 (2013).

Cirioni O., Silvestri C., Ghiselli R., Kamysz W., Minardi D., Castelli P., Orlando F., Kamysz E., Provinciali M., Muzzonigro G., Guerrieri M., Giacometti A.: In vitro and in vivo effects of sub-MICs of pexiganan and imipenem on Pseudomonas aeruginosa adhesion and biofilm development. Le Infezioni in Medicina, 21(4): 287-295 (2013).

Łubkowska B., Grobelna B., Maćkiewicz Z.: Naskórek pochodzenia zwierzęcego e mortuo jako modelowa tkanka do badań kosmetyków. W: Młodzi naukowcy dla polskiej nauki. Cz. 11, Nauki przyrodnicze : materiały Konferencji Młodych Naukowców nt. Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki - Nowe trendy w naukach przyrodniczych, IV edycja, Gdańsk 12-14.04.2013, t. 1 , red. Marcin Kuczera, wyd. CreativeTime, Kraków, s. 55-62 (2013).

Łubkowska B.,Grobelna B., Maćkiewicz Z.: Peptydy jako składniki preparatów kosmetycznych : rodzaje, działanie, przykłady. W: Nowe trendy w naukach przyrodniczych 4, red.: Marcin Kuczera, wyd. CreativeTime, Kraków, t.1, s.43-50 (2013).

Łubkowska B., Grobelna B., Maćkiewicz Z.: Synthesis of α-collagen fragments and research of their influence on the degree of hydration of a model of epidermis. Postępy Dermatologii i Alergologii. 30(1): 6-12 (2013).

Łubkowska B., Grobelna B., Maćkiewicz Z.: The measurements of hydration degree after application of semisolid gels with peptide. PhD Interdisciplinary Journal, 1: 55-60 (2013).

Kamysz E., Kotynia A., Czyżnikowska Ż., Jaremko M., Jaremko Ł., Nowakowski M., Brasuń J.: Sialorphin and its analog as ligands for copper(II) ions. Polyhedron, 55: 216-224 (2013).

 

2012

Kamysz E., Sikorska E., Karafova A., Dawgul M.: Synthesis, biological activity and conformational analysis of head-to-tail cyclic analogues of LL37 and histatin 5. J. Pept. Sci. 18(9): 560-566 (2012).

Dawgul M., Barańska-Rybak W., Kamysz E., Karafova A., Nowicki R., Kamysz W. : Activity of short lipopeptides and conventional antimicrobials against planktonic cells and biofilms formed by clinical strains of Staphylococcus aureus. Future Med. Chem. 4(12): 1541-1551 (2012).

Kamysz E., Kamysz W.: Nie tylko do żucia. Przemysł Farmaceutyczny, 5: 50-52 (2012).

Łubkowska B., Grobelna B., Maćkiewicz Z.: Przenikanie składników aktywnych przez skórę. Pol. J. Cosmetol. 15(1): 33-38 (2012).

 

2011

Łubkowska B., Grobelna B., Maćkiewicz Z.: Testing of peptides with moisturizing properties in hydrogel masks on a pig skin. Polish J. Appl. Chem. 55(3-4): 105-113 (2011).

Łubkowska B., Grobelna B., Maćkiewicz Z.: Synthesis and study of cosmeceutical peptides in hydrogel masks. Copernican Letters. 2: 123-129 (2011).

Łubkowska B., Grobelna B., Maćkiewicz Z.: Rola aminokwasów w białkach podporowych skóry. Pol. J. Cosmetol. 14(4): 217-223 (2011).

Łubkowska B., Grobelna B., Maćkiewicz Z.: Rola aminokwasów, peptydów oraz białek w procesie starzenia się skóry. Na pograniczu chemii i biologii, t. XXVII, 147-153 (2011).

Kamysz E., Mickiewicz B., Kamysz W., Bielińska S., Rodziewicz-Motowidło S., Ciarkowski J. : Synthesis, biological activity and solution structure of new analogues of the antimicrobial Gramicidin S. J. Pept. Sci., 17(3): 211-7 (2011).

Kamysz E., Simonetti O., Cirioni O., Arzeni D., Ganzetti G., Campanati A., Giacometti A., Gabrielli E., Silvestri C., Kamysz W., Offidani A., Barchiesi F.: In vitro activity of the lipopeptide PAL-Lys-Lys-NH2, alone and in combination with antifungal agents, against clinical isolates of Candida spp. Peptides, 32(1): 99-103 (2011).

Koszałka P., Kamysz E., Wejda M., Kamysz W., Bigda J. : Antitumor activity of antimicrobial peptides against U937 histiocytic cell line. Act. Bioch. Pol., 58(1): 111-17 (2011).

Cirioni O., Kamysz E., Ghiselli R., Kamysz W., Silvestri C., Orlando F., Rimini M., Brescini L., Gabrielli E., Marchionni E., Rocchi M., Provinciali M., Guerrieri M., Giacometti A.: Lipopeptide Laur-CKK-NH2 dimer preserves daptomycin susceptibility and enhances its activity against Enterococcus faecalis. J. Antimicrob. Chemother., 66(4): 859-62 (2011).

Ghiselli R., Silvestri C., Cirioni O., Kamysz W., Orlando F., Calcinari A., Kamysz E., Casteletti S., Rimini M., Tocchini M., Giacometti A., Guerrieri M.: Protective effect of citropin 1.1 and tazobactam-piperacillin against oxidative damage and lethality in mice models of gram-negative sepsis. J. Surg. Res.,171(2): 726-33 (2011).2010

Łubkowska B., Grobelna B., Maćkiewicz Z.: The use of synthetic polypeptides in cosmetics. Copernican Letters. 1: 74-81 (2010).

Kotynia A., Kamysz E., Czapor H., Brasuń J. : The synthesis of opiorphin and studies on its binding ability toward Cu(II). Tetrahedron Lett., 51(18): 2486-8 (2010).

Rodziewicz-Motowidło S., Mickiewicz B., Greber K., Sikorska E., Szultka Ł., Kamysz E., Kamysz W.: Antimicrobial and conformational studies of the active and inactive analogues of the protegrin-1 peptide. FEBS J. 277(4):1010-22 (2010).

Brasuń J., Matera-Witkiewicz A., Kamysz E., Kamysz W., Ołdziej S. : The influence of the cyclopeptide sequence on its coordination abilities towards Cu(II). Polyhedron, 29(6): 1535-42 (2010).

Popik P., Kamysz E., Kreczko J., Wróbel M.: Human opiorphin: the lack of physiological dependence, tolerance to antinociceptive effects and abuse liability in laboratory mouse. Behav. Brain Res., 213(1): 88-93 (2010).

Kamysz E., Sikorska E.: Synthesis and conformational analysis of salivary proline-rich protein P-B. J. Pept. Sci., 16 (12): 709-15 (2010).

Łubkowska B., Grobelna B., Maćkiewicz Z. : Rola składników aktywnych w procesie starzenia się skóry. Wiad. Chem. 11/12: 1053-71 (2010).2009

Kreczko J., Kamysz E., Maćkiewicz Z.: Ślina jako materiał diagnostyczny. Na pograniczu chemii i biologii, t. XXIII, 69-74 (2009).

Barańska-Rybak W., Szultka Ł., Starzyńska A., Kamysz W., Kamysz E., Roszkiewicz J. : Biofilm resistance to antibiotics - still challenging therapeutic approach. Pol. J. Environ. Stud., 18(6A): 273-6 (2009).

Simonetti O., Ganzetti G., Arzeni D., Campanati A., Marconi B., Silvestri C., Cirioni O., Gabrielli E., Lenci I., Kamysz W., Kamysz E., Giacometti A., Scalise G., Barchiesi F., Offidani A. : In vitro activity of Tachyplesin III alone and in combination with terbinafine against clinical isolates of dermatophytes. Peptides, 30(10): 1794-7 (2009).

Simonetti O., Arzeni D., Ganzetti G, Silvestri C., Cirioni O., Gabrielli E., Castelletti S., Kamysz W., Kamysz E., Scalise G., Offidani A., Barchiesi F. : In vitro activity of the lipopeptide derivative (Pal-Lys-Lys-NH2), alone and in combination with antifungal agents, against clinical isolates of dermatophytes. Br. J. Dermatol, 161(2):249-52 (2009)

Barchiesi F., Silvestri C., Arzeni D., Ganzetti G., Castelletti S., Simonetti O., Cirioni O., Kamysz W., Kamysz E., Spreghini E., Abruzzetti A., Riva A., Offidani A.M., Giacometti A., Scalise G.: In vitro susceptibility of dermatophytes to conventional and alternative antifungal agents. Med. Mycol, 47(3):321-6 (2009).

Lehmann A, Boblewski K, Bonna A, Maćkiewicz Z, Rybczyńska A.: Hypertensive activity of synthesized PTH(25-34) and Ac-PTH(25-30)-NH2 in rats. Peptides, 30(2): 378-84 (2009).

Kittel L., Kamysz E., Bartoszewicz M., Junka A., Smutnicka D., Mšczyńska B., Kamysz W., Kittel M. : Biofilm infekcyjny i płytka bakteryjna w zapaleniu przyzębia i tkanek około wierzchołkowych: procedury zabiegowe i około zabiegowe ograniczające rekolonizację  wyniki badań. Sepsis, 2(4): 237-40 (2009).

Bartoszewicz M., Smutnicka D., Junka A., Kamysz E., Mšczyńska B., Kamysz W.: Aktywność bakteriobójcza dichlorowodorku oktenidyny i syntetycznych peptydów: citropiny 1.1, Camel, Palm-KK w stosunku do tworzącej biofilm tlenowej flory izolowanej z kieszonek zębowych  doniesienia wstępne. Sepsis, 2(4): 233-5 (2009).

Guzik Ł., Kamysz E.: Kserostomia więcej niż suchość w jamie ustnej. Farm Pol, 65(5): 411-14 (2009).

Kreczko J., Kamysz E., Kośmider L., Maćkiewicz Z. : Oznaczanie zawartości wybranych metali ciężkich w ślinie ludzkiej. Nowa metoda określania ekspozycji różnych populacji ludzi na zanieczyszczenia metalami. Ochrona środowiska i Zasobów Naturalnych, 41: 232-239 (2009)

Kreczko J., Kamysz E., Maćkiewicz Z.: Ślina jako materiał diagnostyczny. Na pograniczu chemii i biologii, 2009, tom XXIII: 69-74.2008

Kamysz E., Jackiewicz-Barańska D., Łobocki L., Maćkiewicz Z., Kochańska B.: Determination of statherin stability in aqueous solution and whole human saliva over different pH ranges: a preliminary study. Pol. J. Environ. Stud., 17( 6A, P. 2): 46-53 (2008).

Cirioni O., Ghiselli R., Silvestri C., Kamysz W., Orlando F., Riva A., Kamysz E., Castelletti S., Rocchi M., Saba V., Scalise G., Giacometti A. : Efficacy of the combination of tachyplesin III and clarithromycin in rat models of Escherichia coli sepsis. Antimicrob Agents Chemother., 52(12): 4351-5 (2008).

Cirioni O., Ghiselli R., Kamysz W., Orlando F., Silvestri C., Mocchegiani F., Di Matteo F., Kamysz E., Riva A., Rocchi M., Saba V., Scalise G., Giacometti A.: Tachyplesin III and granulocyte-colony stimulating factor enhance the efficacy of tazobactam/piperacillin in a neutropenic mouse model of polymicrobial peritonitis. Peptides, 29, 31-8 (2008).

Simonetti O., Cirioni O., Goteri G., Ghiselli R., Kamysz W., Kamysz E., Silvestri C., Orlando F., Barucca C., Scalise A., Saba V., Scalise G., Giacometti A., Offidani A.: Temporin A is effective in MRSA-infected wounds through bactericidal activity and acceleration of wound repair in a murine model. Peptides, 29, 520-8 (2008).

Jackiewicz-Barańska D., Kamysz E., Maćkiewicz Z.: Charakterystyka stateryny – białka śliny zaangażowanego w utrzymanie homeostazy jamy ustnej. Wiad. Chem., 62 (7-8), 595-608 (2008).

Jackiewicz-Barańska D., Kamysz E., Maćkiewicz Z., Łobocki L., Ochocińska J., Kochańska B.”Wpływ ozonowania na stabilność syntetycznej oraz stateryny natywnej zawartej w ślinie ludzkiej - badania wstępne. Czas. Stomatol., 61, 4, 251-9 (2008)

Kukowska-Kaszuba, M., Dzierzbicka, K., Maćkiewicz, Z.: Synthesis of linear tuftsin analogues modified at the e-amino group of lysine. Tetrahedron Lett., 49, 5718 (2008).2007

Cirioni O., Giacometti A., Ghiselli R., Kamysz W., Silvestri C., Orlando F., Mocchegiani F., Vittoria AD., Kamysz E., Saba V., Scalise G.: The lipopeptides Pal-Lys-Lys-NH(2) and Pal-Lys-Lys soaking alone and in combination with intraperitoneal vancomycin prevent vascular graft biofilm in a subcutaneous rat pouch model of staphylococcal infection. Peptides, 28: 1299-303 (2007).

Barchiesi F., Giacometti A., Cirioni O., Arzeni D., Silvestri C., Kamysz W., Abbruzzetti A., Riva A., Kamysz E., Scalise G. : In vitro activity of the synthetic lipopeptide PAL-Lys-Lys-NH(2) alone and in combination with antifungal agents against clinical isolates of Cryptococcus neoformans. Peptides, 28(8):1509-13 (2007).

Minardi D., Ghiselli R., Cirioni O., Giacometti A., Kamysz W., Orlando F., Silvestri C., Parri G., Kamysz E., Scalise G., Saba V., Giovanni M.: The antimicrobial peptide Tachyplesin III coated alone and in combination with intraperitoneal piperacillin-tazobactam prevents ureteral stent Pseudomonas infection in a rat subcutaneous pouch model. Peptides, 28(12): 2293-8 (2007).

Maixnerová J, Hlavácek J, Blokesová D, Kowalczyk W, Elbert T, Sanda M, Blechová M, Zelezná B, Slaninová J, Maletínská L.: Structure-activity relationship of CART (cocaine-and amphetamine-regulated transcript) peptide fragments. Peptides, 28: 1945-53 (2007).

Kowalczyk W., Sobolewski D., Prahl A., Derdowska I., Borovickova L., Slaninova J., Lammek B. : The Effects of N-terminal Part Modification of Arginine Vasopressin Analogues with 2--Aminoindane-2-Carboxylic acid: A Highly Potent V2 Agonist. J Med. Chem., 50: 2926-9 (2007).

Jackiewicz-Barańska D., Kamysz E., Maćkiewicz Z. : Artificial saliva. Pol J Cosmetol 10(2): 2-12 (2007).

Komoszyńska A., Maćkiewicz Z.: Profile of peptides and proteins involved in copper ions homeostasis in human nervous system. Wiad. Chem., 61,7-8, 548-65 (2007).

Bielicka A., Świerk K., Bojanowska I., Lempart M., Maćkiewicz Z.: Chemical forms of heavy metals in some type of soils. Annals of the Polish Chemical Society, 589-591 (2007).

Świerk K., Bielicka A., Bojanowska I., Maćkiewicz Z.: Investigation of heavy metals leaching from industrial wastewater sludge. Polish J. of Environ. Stud., 16(3), pp. 447-451 (2007).2006

Kukowska M., Dzierzbicka K., Maćkiewicz Z.: Peptydowe koniugaty antrachinonów i ich aktywność biologiczna. Wiad. Chemiczne, 60, 524 (2006).

Kulkarni M. M., McMaster W. R., Kamysz E., Kamysz W., Engman D. M., McGwire B. S. : The major surface-metalloprotease of the parasitic protozoan, Leishmania, protects against antimicrobial peptide-induced apoptotic killing. Mol. Microbiol., 62(5), 1484 (2006).

Giacometti A., Cirioni O., Ghiselli R., Mocchegiani F., Silvestri C., Orlando F., Kamysz W., Licci A., Kamysz E., Lukasiak J., Saba V., Scalise G. : Amphibian peptides prevent endotoxemia and bacterial transiocation in bile duct-ligated rats. Crit. Care Med., 34(9), 2415 (2006).

Kowalczyk W., Prahl A., Derdowska I., Sobolewski D., Olejnik J., Zabrocki J., Borovicková L., Slaninová J., Lammek B.: Analogues of neurohypophyseal hormones, oxytocin and arginine vasopressin, conformationally restricted in the N-terminal part of the molecule. J. Med. Chem., 49, 2016-21 (2006).

Sikorska E., Ślusarz M.J., Ślusarz R., Kowalczyk W., Lammek B.: Investigation of cis/trans ratios of peptide bonds in AVP analogues containing N-methylphenylalanine enantiomers. J. Pept. Sci., 12, 13-24 (2006).

Labbuda O., Wierzba T., Sobolewski D., Kowalczyk W., Sleszyńska M., Gawiński L., Plackowa M., Slaninova J., Prahl A. : New bradikinin analogues substituted In positions 7 and 8 with sterically restricted 1-aminocyclopentane-1-carboxylic acid. J. Pept. Sci., 12, 775 (2006).

Nawrocka M., Maćkiewicz Z.: Wirus Zachodniego Nilu. Na pograniczu chemii i biologii, tom XVI, 47-53 (2006).2005

Oleksiewicz M. B., Stadejek T., Maćkiewicz Z., Porowski M., Pejsak Z.: Discriminating between serological responses to European-genotype live vaccine and European-genotype field strains of porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV) by peptide ELISA. J Virol Methods., 129(2),134-44 (2005).

Łempicka E., Derdowska I., Kowalczyk W., Dawidowska O., Prahl A., Janecki M., Jasiński T., Trzeciak H.I., Lammek B.: Analogues of Arginine Vasopressin Modified in Position 2 and 3 with Conformationally Constrained dipeptide Fragments. J Pept Sci 11, 91-6 (2005).2004

Kowalczyk W., Derdowska I., Dawidowska O., Prahl A., Hartrodt B., Neubert K., Slaninová J., Lammek B.: Analogues of Arginine Vasopressin Modified in the N-Terminal Part of the Molecule with Enantiomers of N-Methylphenylalanine. J. Pept. Res., 63, 420-5 (2004).

Trzepałka E., Kowalczyk W., Lammek B. :  Cis/Trans Conformational equilibrium across the N-methylphenylalanine2-N-methylphenylalanine3 peptide bond of arginine vasopressin analogues. J. Pept. Res., 63, 333-46 (2004).

Dawidowska O., Prahl A., Kowalczyk W., Derdowska I., Neubert K., Zabrocki J., Olejniczak B., Wierzba T., Juzwa W., Lammek B.: Potent bradykinin antagonists containing N-benzylglycine or N-benzyl-L-alanine in position 8. J. Pept. Res., 63, 29-35 (2004).

Kowalczyk W., Prahl A., Derdowska I., Dawidowska O., Slaninová J., Lammek B.: Highly Potent 1-Aminocyclohexane-1-Carboxylic Acid Substituted V2 Agonists of Arginine Vasopressin. J. Med. Chem., 47, 6020-4 (2004).

Kamysz W., Okrój M., Łempicka E., Ossowski T., Łukasiak J.: Fast and efficient purification of synthetic peptides by solid-phase extraction. Acta Chromatographica, 14, 180-186 (2004).

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Elżbieta Kamysz
Treść wprowadzona przez: Elżbieta Kamysz
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 22 grudnia 2016 roku, 11:07