fbpx Tematyka prac magisterskich | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Tematyka prac magisterskich

Zakres Prac Magisterskich

Szanowni Państwo!

Pracownie Katedry Biotechnologii Molekularnej zapraszają studentów I i II roku Magisterskich Studiów Uzupełniających (II stopnia) do uczestnictwa w Pracowni specjalizacyjnej oraz Pracowni magisterskiej realizowanej w następującym zakresie:

 • Konstrukcja sztucznych genów i elementów regulatorowych. Konstrukcje nowych wektorów plazmidowych.
 • Poszukiwanie w próbach środowiskowych sekwencji kodujących nieznane dotychczas białka o charakterze enzymatycznym.
 • Klonowanie, inżynieria białkowa i izolacja aktywnego rekombinowanego białka.
 • Wprowadzenie znacznika chromatografii metalopowinowactwa do sekwencji genu.
 • Ekspresja genu kodującego endonukleazę restrykcyjną lub inne białko.
 • Badanie wpływu mutacji w genie na aktywność enzymatyczną białka.
 • Mutageneza sekwencji kodującej białko enzymatyczne w kierunku analizy funkcjonalności.
 • Izolacja i porównanie właściwości mutantów.
 • Identyfikacja oraz badanie funkcjonalności domen endonukleaz restrykcyjnych.
 • Synteza modyfikowanych fragmentów laktoferyny o potencjalnym działaniu przeciwdrobnoustrojowym.
 • Synteza analogów LL37 o potencjalnym działaniu przeciwdrobnoustrojowym.
 • Synteza peptydowych inhibitorów enkefalinaz.
 • Peptydy jako składniki kosmetyków.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Joanna Jeżewska-Frąckowiak
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 8 października 2014 roku, 14:14