fbpx O Nas | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

O Nas

O Nas słów kilka

Pracownicy

prof. dr hab. Krzysztof Rolka - Kierownik Katedry i Pracowni

Zdjęcie 1

Tytuł magistra chemii uzyskał w 1980 roku na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UG, a następnie na tym samym Wydziale stopnie naukowe doktora (1983) i doktora habilitowanego (1991) oraz tytuł naukowy profesora (1996) (Wydział Chemii UG). Od roku 2001 jest zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego.  W latach 1985–1986 odbył staż podoktorski w Instytucie Biologii Molekularnej i Biofizyki ETH (Swiss Federal Institute) w Zurychu (Szwajcaria). W latach 1991–1992 pracował jako wykładowca w Szkole Farmacji Uniwersytetu Londyńskiego. W roku 1999 kieruje Katedrą, początkowo Chemii Bioorganicznej. Jej nazwa, w wyniku zmian organizacyjnych, ulegała zmianie (od 2013 Biochemii, od 2016 Katedra Biochemii Molekularnej) oraz Pracowni Chemii Bioorganicznej.

Jego zainteresowania naukowe ogniskują się wokół problematyki biologicznie czynnych peptydów. Przedmiotem zainteresowań były lub są następujące klasy związków chemicznych: peptydy opioidowe, neurotransmitery peptydowe, peptydy o działaniu przeciwbakteryjnym,  inhibitory i substraty proteinaz serynowych, a w ostatnim okresie także koniugaty peptydowe o aktywności przeciwdrobnoustrojowej.

Był członkiem Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (2014–2017), przedstawicielem RGNiSW w Komitecie do spraw Umowy Partnerstwa jest przy Ministerstwie Rozwoju oraz ekspertem Zespołu Nauk Ścisłych PKA. W UG przewodniczył Senackiej Komisji Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą (2008–2011).

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Gdańskiego Towarzystwa Naukowego oraz Europejskiego Towarzystwa Peptydowego (EPS). Przez dwie kadencje (1999–2006) reprezentował (z wyboru) Polskę w Radzie EPS, a także członkiem Zarządu EPS (2016–2020). Jest członkiem rady redakcyjnej czasopisma Journal of Peptide Science. Był członkiem komitetów programowych europejskich sympozjów peptydowych (2004, 2006 i 2008, 2014), jedenastu polskich sympozjów peptydowych oraz 10 Kongresu Biochemii i Biologii Komórki (Olsztyn, 2008). Współprzewodniczył Komitetowi Organizacyjnemu 29 Europejskiego Sympozjum Peptydowego (Gdańsk, 2006).

Hobby: sport, głównie koszykówka, którą regularnie uprawia od ponad 35 lat na UG z coraz młodszymi rocznikami swoich byłych studentów.

BAZA SCOPUS


 

dr hab. Anna Łęgowska, prof. UG

Zdjęcie 2Urodziła się w  Starogardzie Gdańskim, gdzie skończyła szkołę podstawowa i liceum ogólnokształcące. Swoje dorosłe życie związała z Trójmiastem. Studiowała na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Matematyki Fizyki i Chemii. Na Wydziale Chemii tego samego Uniwersytetu uzyskała stopnie naukowe doktora (1993) i doktora habilitowanego (2011). Od roku 2011 jest zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego UG. W 1998 r., odbyła w  firmie Menarini Ricerche S.P.A. we Florencji, pięciomiesięczny staż podoktorski. Od samego początku jej zainteresowania naukowe skupiały się na  badaniach biochemicznych peptydów i białek. Zajmuje się lub zajmowała peptydami hormonalnymi (somatostatyną), neurotransmiterami peptydowymi (neuropeptydem γ, nocyceptyną), białkiem prionowym, oraz inhibitorami i substratami proteinaz, szczególnie o znaczeniu fizjologicznym, a w ostatnich latach  peptydami i koniugatami peptydowymi o działaniu przeciwdrobnoustrojowym. Jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Peptydowego

Prywatnie jest fanką rocka (Pearl Jam, Soundgarden, Foo Fighters,) zapaloną ogrodniczką (hortensje), no i miłośnikiem psów, a w szczególności energicznych bokserów.

BAZA SCOPUS


 

dr Dawid Dębowski

Zdjęcie 3

Wychowany w małej miejscowości Bądkowo na Kujawach. Ukończone liceum ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika we Włocławku. Studia magisterskie rozpoczęte w roku 2000 i ukończone zgodnie z planem na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek i specjalność: ochrona środowiska. Praca doktorska pod tytułem "Peptomeryczne ligandy: ocena specyficzności w układzie inhibitor-enzym oraz antygen-przeciwciało" zrealizowana w ówczesnej Katedrze Chemii Bioorganicznej (dziś Biochemii Molekularnej) pod opieką promotora prof. dr. hab. Krzysztofa Rolki (obroniona w roku 2009).
Od roku 2009 zatrudniony jako asystent, a od 2010 jako adiunkt w Katedrze Biochemii Molekularnej.
Tematyka badawcza: chemia peptydów; projektowanie i badanie peptydowych inhibitorów proteinaz serynowych oraz proteasomu; synteza peptydów o działaniu antydrobnoustrojowym oraz antynowotworowym.

Zainteresowania: bieganie na dystansie od 1 do 42,195 km, koszykówka (od sezonu 1991/1993 wierny, przez co często cierpiący, kibic Anwilu Włocławek), książka i kino (z coraz mocniejszym przekonaniem do polskiej myśli filmowej).

BAZA SCOPUS


 

dr Natalia Ptaszyńska

Zdjęcie 4

Urodziłam się w 1988 r. w Braniewie. Po ukończeniu liceum przeniosłam się do Gdańska i rozpoczęłam studia na Wydziale Chemii UG. W 2012 roku obroniłam pracę magisterską, a następnie rozpoczęłam studia III stopnia pod opieką dr hab. Anny Łęgowskiej, prof. UG, które ukończyłam w 2017 roku uzyskując stopień doktora nauk chemicznych. W swoich badaniach skupiłam się m.in. na zbadaniu mechanizmu splicingu peptydowego katalizowanego przez proteinazy serynowe. Obecnie, z uwagi na narastający problemem lekooporności, zajmuje się chemiczną syntezą biokoniugatów peptydowych o potencjalnych właściwościach przeciwdrobnoustrojowych. Tworzenie koniugatów antybiotyków ma na celu poprawę ich właściwości farmakokinetycznych, a ewentualny odmienny, od antybiotyku, mechanizm ich działania stwarza szansę na eliminację problemu lekooporności szczepów patogennych.

Po pracy zamieniam fartuch laboratoryjny na kuchenny i eksperymentuje w kuchni. Od podstawówki trenowałam siatkówkę, a na studiach reprezentowałam nasz wydział w rozgrywkach międzywydziałowych. Wieczorami chodzę na siłownie (CrossFit ), a w wolnych chwilach czytam książki i śledzę trendy w modzie. 

BAZA SCOPUS

 

 


 

dr Agata Gitlin-Domagalska

agata

Pochodzę z Fromborka, gdzie mieszkałam do ukończenia Liceum Ogólnokształcącego w Braniewie.  Od 2007 roku jestem związana z Gdańskiem, gdzie podjęłam studia na Wydziale Chemii UG.  W 2012 roku obroniłam pracę magisterską wykonywaną w Katedrze Biochemii, a w 2016 otrzymałam stopień Doktora w tej samej Katedrze. W pracy doktorskiej wykonywanej pod opieką prof. Krzysztofa Rolki skupiłam się na poszukiwaniu nowych, selektywnych inhibitorów matryptazy-2. Po ukończeniu studiów doktorskich odbyłam roczny staż podoktorski na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Pracowałam w laboratoriach prof. Chaima Gilona oraz prof. Shlomo Yitzchaika. W czasie Post-doka zajmowałam się m.in. badaniami w poszukiwaniu selektywnych biosensorów jonów Cu2+  i Zn2+, poszukiwaniem modyfikacji pozwalających na umozliwienie ustnej aplikacji leków peptydowych a także zwiększeniem ich wchłanialności w układzie pokarmowym oraz syntezą nowych leków peptydowych o możlwościach aplikacyjnych w chorobach neurodegernercyjnych.

Moje 3 pasje (oczywiście poza chemią) to fotografia, rower i koty - kolejność dowolna. Lubię gotować i piec. Od lat fanka Kultu, T.Love i Coldplay.

BAZA SCOPUS 

 

Doktoranci

mgr Katarzyna Olkiewicz

Zdjęcie 6

Urodziłam się w 1990 roku w Sztumie. Swoją 'przygodę' z chemią rozpoczęłam w 2009 roku podejmując studia na kierunku Chemia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2014 roku jestem słuchaczką Stacjonarnych Studiów Doktoranckich przy Wydziale Chemii i Biochemii. Tematem mojej rozprawy doktorskiej jest projektowanie i synteza koniugatów peptydowych o potencjalnej aktywności przeciwdrobnoustrojowej i\lub antynowotworowej. Od 2016 roku czynnie działam w ramach Samorządu Doktorantów. 
 
Moim hobby jest fotografia, a zwłaszcza makrofotografia przyrody. W wolnych chwilach zajmuję się również stylizacją paznokci, udowadniając otoczeniu, że każdy - nawet chemik, może mieć zadbane dłonie ; ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mgr Joanna Okońska

Zdjęcie 7

Pochodzę z Zielonej Góry. W 2010 roku rozpoczęłam studia na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Chemii. Pięć lat później zdałam egzamin magisterski. W 2015 roku rozpoczęłam Studia Doktoranckie na Wydziale Chemii pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa Rolki. Zajmuję się  syntezą koniugatów składających się ze związku chemicznego o aktywności przeciwgrzybowej -flukonazolu oraz peptydów przeciwdrobnoustrojowych.

Moje zainteresowania: psy rasowe w szczególności Grupa V Sekcja 1 (wystawy, dogoterapia), numizmatyka, oraz pieczenie i robienie innych słodkości bo dzień bez słodyczy to dzień stracony.

 

 

 

 

 

 


mgr Dominka Starego

Dominika

Pochodzę z Gdyni. Studia magisterskie ukończylam w 2018 roku na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. W tym samym roku zostałam słuchaczem Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Chemii i Biochemii przy Wydziale Chemii. Na Katedrze Biochemii Molekularnej podjęłam pracę nad syntezą potencjalnych proleków peptydowych, których właściwości zmieniane są pod kątem zwiększenia ich biodostępności.

W wolnych chwilach lubię wyrażać na płótnie swoje wariacje na temat rzeczy i świata, a także słuchać muzyki- od popularnej, po jazz. Interesuję się literaturą, także twórczo.

 

 

 

 

 

 

 


mgr Aleksandra Hawryłkiewicz

ola_hPochodzę z Gdyni. Z Uniwersytetem Gdańskim jestem związana od 2014 roku, kiedy rozpoczęłam studia na Wydziale Chemii. W 2019 obroniłam pracę magisterską na Katedrze Biochemii Molekularnej, którą realizowałam ze współpracą z zespołem badawczym Katedry i Zakładu Chemii Medycznej Wydziału Lekarskiego GUMed, wykonując tam badania biologiczne zsyntetyzowanych przeze mnie związków pod kątem aktywności przeciwnowotworowej. W tym samym roku podjęłam naukę w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UG. W trakcie studiów doktoranckich kontynuuję badania podjęte w trakcie studiów magisterskich. Skupiam się na syntezie biokoniugatów peptydowych o potencjalnym  działaniu antynowotworowym, ich badaniach biologicznych in vitro
i ich możliwości zastosowania w terapii celowanej.

Jestem miłośniczką rocka i new wave’u. Uwielbiam pierogi i teatr muzyczny. W wolnym czasie gotuję, uprawiam sport i czytam. Oprócz chemii interesuję się portretami psychologicznymi seryjnych morderców okresu PRL.

 

 

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Gitlin
Treść wprowadzona przez: Agata Gitlin
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 16 stycznia 2020 roku, 13:08