Konferencje

2017

Izabela Małuch, Marta Makowska, Alicja Kłosińska, Anna Łubieżewska, Adam Prahl, Emilia Sikorska. Chemical synthesis and structural studies of lipid-AP2H conjugates. 24th Polish Peptide Symposium, Jastrzębia Góra, Poland, 3-7 September 2017.

Izabela Małuch, Marta Tomczykowska, Dagmara Doda, Aleksandra Walewska, Emilia Sikorska, Adam Prahl. Chemical synthesis of human β-defensin 4 analogs - the role of disulfide bridges in antimicrobial activity. 24th Polish Peptide Symposium, Jastrzębia Góra, Poland, 3-7 September 2017.

Emilia Sikorska, Damian Neubauer, Izabela Małuch, Krzysztof Brzozowski, Dariusz Wyrzykowski, Wojciech Kamysz. Surface-active properties of antimicrobial lipopeptides. EUROMAR, Warsaw, Poland, 3-6 July 2017.

Kosma Szutkowski, Emilia Sikorska, Iulia Bakanovych, Amrita Roy Choudhury, Stefan Jurga, Marjana Novič, Igor Zhukov. Structural, dynamics and diffusion data acquired for four transmembrane fragment TM4 of bilitranslocase transporter demonstrate structural and dynamic alterations between SDS and DPC micelles. EUROMAR, Warsaw, Poland, 3-6 July 2017.

Marta Makowska, Izabela Małuch, Adam Prahl, Emilia Sikorska. Micele jako potencjalne nośniki leków przeciwnowotworowych. Chemiczna modyfikacja peptydu AP2H z zastosowaniem kwasu palmitynowego. VI Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców Człowiek, Nauka, Środowisko, Gdańsk, 29-30 czerwca 2017.

Emilia Sikorska, Damian Neubauer, Izabela Małuch, Krzysztof Brzozowski, Dariusz Wyrzykowski, Wojciech Kamysz. Badania procesów samoorganizacji kationowych lipopeptydów przeciwdrobnoustrojowych w roztworze.YUPPAS NMR, Łódź, 21-22 czerwca 2017.

Marta Makowska, Izabela Małuch, Adam Prahl, Emilia Sikorska. Chemiczna synteza peptydu C16-AP2H - potencjalnego nośnika leków przeciwnowotworowych. III Ogólnopolska Konferencja BIOPOTENCJAŁ, Warszawa, 9 czerwca 2017 - prezentacja wyróżniona przez Komitet Naukowy Konferencji Biopotencjał 2017.

Marta Tomczykowska, Izabela Małuch, Aleksandra Walewska, Emilia Sikorska, Adam Prahl. Rola mostków disulfidowych w modulowaniu aktywności przeciwdrobnoustrojowej - chemiczna synteza peptydu N5. III Ogólnopolska Konferencja BIOPOTENCJAŁ, Warszawa, 9 czerwca 2017.

Oktawian Stachurski, Justyna Bednarko, Beata Liberek, Emilia Sikorska, Andrzej Nowacki. Badania konformacyjne pochodnych nukleozydów TNA o potencjalnym zastosowaniu w terapiach przeciwwirusowych. VI Międzyuczelniane Sympozjum Biotechnologiczne Symbioza, Warszawa, 26-28 maja 2017.

Oktawian Stachurski, Justyna Bednarko, Emilia Sikorska, Andrzej Nowacki. Badania konformacyjne a-L-treofuranozo kwasów nukleinowych z wykorzystaniem dynamiki molekularnej. Konferencja Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki, X Edycja, Kraków, 14 stycznia 2017.

2016

Aleksandra Walewska, Adam Prahl, Izabela Małuch. Design and chemical synthesis of pI peptide markers for the cIEF analysis. X Polish Symposium Flow Analysis & Capillary Electrophoresis, Kraków, Poland, 14-16 September 2016.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 21. Wrzesień 2017 - 13:17; osoba wprowadzająca: Emilia Sikorska Ostatnia zmiana: czwartek, 21. Wrzesień 2017 - 14:33; osoba wprowadzająca: Emilia Sikorska