Zasady zaliczania studiów w programie ERASMUS+

Zasady zaliczania studiów w ramach programu ERASMUS+

Zasady zaliczania studentom Wydziału Chemii UG okresu studiów zrealizowanych w ramach międzynarodowej mobilności edukacyjnej.

  • Warunkiem zaliczenia etapu studiów jest uzyskanie przez studenta wszystkich rodzajów studiów minimum 30 (za semestr) punktów ECTS.
  • Studenci wszystkich lat studiów, kierunków i specjalności, a szczególnie wyjeżdżający na ostatnim roku studiów I i II stopnia, muszą spełnić warunek, że w ich programie pozostają przedmioty do zaliczenia, które będą realizowane w uczelni partnerskiej lub zostaną wybrane przedmioty stanowiące ich równoważnik.
  • Student, który podczas studiów w zagranicznej uczelni nie uzyskał, z przyczyn od niego niezależnych, wy maganej liczby punktów ECTS może je uzupełnić egzaminami (zaliczeniami na ocenę) na naszym Wydziale. Jeżeli zrobi to przed 31 marca (po semestrze zimowym) lub przed 30 września (po semestrze letnim), uzyskuje bezwarunkowy wpis na następny semestr.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 22. Styczeń 2014 - 18:09; osoba wprowadzająca: Sławomir Lach Ostatnia zmiana: poniedziałek, 3. Marzec 2014 - 18:40; osoba wprowadzająca: Sławomir Lach