fbpx Przedmioty dyplomowe | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Przedmioty dyplomowe

Przedmioty dyplomowe - kierunek CHEMIA, studia I stopnia

W trakcie czwartego semestru, studenci studiów I stopnia wybierają jednostkę organizacyjną Wydziału Chemii (Katedrę, Zakład, Pracownię), w której będą realizowali w semestrze szóstym blok przedmiotów dyplomowych (wykład dyplomowy, seminarium dyplomowe i pracownia dyplomowa). Po zrealizowaniu pracowni dyplomowej w danej jednostce, spełnieniu wszystkich wymagań co do jej zaliczenia określonych w ramach danej jednostki i uzyskaniu pozytywnych ocen ze wszystkich obowiązujących przedmiotów określonych programem studiów, student może  przystąpić do egzaminu dyplomowego (licencjackiego). Studia I stopnia kończą się egzaminem dyplomowym.

Lista Jednostek Wydziału Chemii UG oferujących blok przedmiotów dyplomowych:

Jednostka

Kierownik

Symbol

Katedra Analizy Środowiska

Prof. dr hab. Piotr Stepnowski

KAŚ

Katedra Biochemii Molekularnej

Prof. dr hab. Krzysztof Rolka

KBiochM

Katedra Biotechnologii Molekularnej

Prof. dr hab. Piotr Skowron

KBiotM

Katedra Chemii Analitycznej

Prof. dr hab. inż.  Tadeusz Ossowski

KChA

Katedra Chemii Biomedycznej

Dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło, prof. UG

KChBM

Katedra Chemii Bionieorganicznej

Prof. dr hab. Mariusz Makowski

KChBN

Katedra Chemii Fizycznej

Prof. dr hab. Janusz Rak

KChF

Katedra Chemii i Radiochemii Środowiska

Prof. dr hab. Bogdan Skwarzec

KChiRŚ

Katedra Chemii Ogólnej i Nieorganicznej

Prof. dr hab. inż. Lech Chmurzyński

KChOiN

Katedra Chemii Organicznej

Prof. dr hab. Adam Prahl

KChO

Katedra Chemii Teoretycznej

Prof. dr hab. Piotr Skurski

KChT

Katedra Technologii Środowiska

Prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska

KTŚ

Zakład Dydaktyki Chemii i Popularyzacji Nauki

Prof. dr hab. inż. Marek Kwiatkowski

ZDChiPN

 

WYKŁADY DYPLOMOWE

Realizowane są przez studentów kierunku Chemia I stopnia na 6 semestrze.

Jednostka

Tytuł wykładu dyplomowego

Katedra Chemii Organicznej

Aktywność biologiczna i synteza glikopeptydów i ich prekursorów

Katedra Chemii Analitycznej

Analityczne aspekty oddziaływań międzycząsteczkowych

Zakład Dydaktyki Chemii i Popularyzacji Nauki

Chemia a społeczeństwo

Katedra Biochemii Molekularnej

Chemia i biochemia wybranych biomolekuł

Katedra Chemii i Radiochemii Środowiska

Chemia i radiochemia środowiska

Katedra Chemii Ogólnej i Nieorganicznej

Chemia roztworów

Katedra Technologii Środowiska

Energia odnawialna

Katedra Chemii Fizycznej

Fizykochemia molekuł

Katedra Chemii Biomedycznej

Nowoczesne metody syntezy chemicznej

Katedra Analizy Środowiska

Nowoczesne techniki analizy środowiska

Katedra Biotechnologii Molekularnej

Podstawy inżynierii genetycznej

Katedra Chemii Teoretycznej

Rozmowy o strukturze molekuł: od chmur elektronowych do makrocząsteczek biologicznych

Katedra Chemii Bionieorganicznej

Metody badań związków bionieorganicznych


 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 11 września 2020 roku, 20:39