fbpx Program studiów | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Program studiów

Biznes chemiczny I stopień

BIZNES CHEMICZNY

Tok kształcenia

2020 – 2024

Rodzaj studiów

studia I stopnia, 3,5-letnie, inżynierskie

Forma studiów

stacjonarne

Profil studiów

ogólnoakademicki

Na każdym semestrze student powinien uzyskać 30 punktów ECTS z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru)

SEMESTR 1

przedmiot

wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

RAZEM

E/Z

ECTS

BiHP i ergonomia

15

 

 

15

Z

1

Chemia ogólna

45

45

30

120

E

9

Matematyka I

30

45

 

75

Z

5

Ochrona własności intelektualnej

15

 

 

15

Z

1

Przedmiot humanistyczny

15

 

 

15

Z

2

Technologia informacyjna

 

 

30

30

Z

2

Ekonomia i przedsiębiorczość

30

 

 

30

Z

2

Fizyka I

30

30

 

60

E

5

Zarządzanie małą firmą

15

15

 

30

E

3

Razem semestr 1

195

135

60

390

3

30

 

SEMESTR 2

przedmiot

wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

RAZEM

E/Z

ECTS

Chemia nieorganiczna

30

15

30

75

E

5

Matematyka II

30

30

 

60

E

6

Fizyka II

15

 

30

45

E

4

Chemia kwantowa

30

15

 

45

E

4

Chemia organiczna

30

30

 

60

E

5

Rysunek techniczny

 

 

45

45

Z

3

Kreatywność biznesowa

 

30

 

30

Z

2

Aspekty środowiskowe w przedsiębiorstwie chemicznym

 

15

 

15

Z

1

Wychowanie fizyczne

 

30

 

30

zal

0

Razem semestr 2

135

165

105

405

5

30

 

SEMESTR 3

przedmiot

wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

RAZEM

E/Z

ECTS

Chemia analityczna

30

30

45

105

E

7

Chemia organiczna

30

30

90

150

E

9

Podstawy aparatury chemicznej*

15

15

15

45

E

4

Projektowanie start-upów

15

30

 

45

Z

3

Język angielski

 

60

 

60

Z

4

Wychowanie fizyczne

 

30

 

30

zal

0

Przedmioty do wyboru - Ekonomia

30

30

Z

3

Razem semestr 3

105

210

150

465

3

30

 

SEMESTR 4

przedmiot

wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

RAZEM

E/Z

ECTS

Chemia fizyczna

30

30

45

105

E

7

Biochemia

30

15

15

60

E

4

Technologia chemiczna

30

15

30

75

E

5

Chemia praktyczna

15

15

 

30

Z

2

Marketing start-upów

15

30

 

45

Z

2

Język angielski

 

60

 

60

Z, E

4

Przedmioty do wyboru - Chemia

75

75

Z

6

Razem semestr 4

195

165

90

450

4

30

 

SEMESTR 5

przedmiot

wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

RAZEM

E/Z

ECTS

Spektroskopia chemiczna

15

30

 

45

E

4

Finansowanie start-upów

15

30

 

45

E

3

Projektowanie energooszczędnych procesów technologicznych

15

 

30

45

Z

3

Chemometria

15

 

30

45

E

3

Technologia produktów kosmetycznych**

15

 

30

45

Z

3

Chemia żywności

15

 

45

60

Z

4

Projektowanie biznesu chemicznego

15

30

 

45

E

3

Przedmioty do wyboru - Ekonomia

45

45

Z

3

Przedmioty do wyboru - Chemia

60

60

Z

4

Razem semestr 5

195

105

135

435

4

30

 

SEMESTR 6

przedmiot

wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

RAZEM

E/Z

ECTS

Podstawy AutoCAD-a

 

 

45

45

Z

2

Przemysł jądrowy

30

 

 

30

Z

2

Chemia leków

15

 

30

45

Z

3

Produkcja – proces, kontrola i zapewnienie jakości

15

 

 

15

Z

1

Procesy biotechnologiczne w przemyśle chemicznym

15

 

45

60

E

3

Surowce w przemyśle chemicznym

15

 

 

15

Z

1

Zarządzanie ludźmi w małej firmie

15

30

 

45

E

2

Praktyka operacyjna małej firmy

15

30

 

45

Z

2

Pracownia inżynierska I***

 

 

30

30

Z

3

Praktyka zawodowa

zal

4

Przedmioty do wyboru - Ekonomia

30

30

Z

2

Przedmioty do wyboru - Chemia

75

75

Z

5

Razem semestr 6

210

75

150

435

2

30

 

SEMESTR 7

przedmiot

wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

RAZEM

E/Z

ECTS

Pracownia inżynierska II***

 

 

120

120

Z

8

Seminarium inżynierskie Chemia***

 

30

 

30

Z

3

Wykład inżynierski***

30

 

 

30

Z

2

Ochrona środowiska w przemyśle chemicznym

15

 

15

30

Z

2

Seminarium inżynierskie Ekonomia***

 

30

 

30

Z

2

Analiza przemysłowa

15

 

30

45

Z

3

Egzamin inżynierski

E

6

Przedmioty do wyboru - Ekonomia

30

30

Z

2

Przedmioty do wyboru - Chemia

30

30

Z

2

Razem semestr 7

90

90

165

345

1

30

 

Studia I stopnia kończą się egzaminem dyplomowym i uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera.

*ćwiczenia audytoryjne w formie zajęć projektowych

**ćwiczenia laboratoryjne w 50% w formie zajęć projektowych

***przedmioty prowadzone w wybranej Katedrze/Zakładzie, w którym student wykonuje pracę/projekt dyplomową/y

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 10 września 2020 roku, 19:54