Program studiów

Biznes chemiczny I stopień


BIZNES CHEMICZNYTok kształcenia


2020 – 2024


Rodzaj studiów


studia I stopnia, 3,5-letnie, inżynierskie


Forma studiów


stacjonarne


Profil studiów


ogólnoakademicki

Na każdym semestrze student powinien uzyskać 30 punktów ECTS z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru)SEMESTR 1


przedmiot


wykład


Ćw. aud.


Ćw. lab.


RAZEM


E/Z


ECTS


BiHP i ergonomia


15


 


 


15


Z


1


Chemia ogólna


45


45


30


120


E


9


Matematyka I


30


45


 


75


Z


5


Ochrona własności intelektualnej


15


 


 


15


Z


1


Przedmiot humanistyczny


15


 


 


15


Z


2


Technologia informacyjna


 


 


30


30


Z


2


Ekonomia i przedsiębiorczość


30


 


 


30


Z


2


Fizyka I


30


30


 


60


E


5


Zarządzanie małą firmą


15


15


 


30


E


3


Razem semestr 1


195


135


60


390


3


30

 SEMESTR 2


przedmiot


wykład


Ćw. aud.


Ćw. lab.


RAZEM


E/Z


ECTS


Chemia nieorganiczna


30


15


30


75


E


5


Matematyka II


30


30


 


60


E


6


Fizyka II


15


 


30


45


E


4


Chemia kwantowa


30


15


 


45


E


4


Chemia organiczna


30


30


 


60


E


5


Rysunek techniczny


 


 


45


45


Z


3


Kreatywność biznesowa


 


30


 


30


Z


2


Aspekty środowiskowe w przedsiębiorstwie chemicznym


 


15


 


15


Z


1


Wychowanie fizyczne


 


30


 


30


zal


0


Razem semestr 2


135


165


105


405


5


30

 SEMESTR 3


przedmiot


wykład


Ćw. aud.


Ćw. lab.


RAZEM


E/Z


ECTS


Chemia analityczna


30


30


45


105


E


7


Chemia organiczna


30


30


90


150


E


9


Podstawy aparatury chemicznej*


15


15


15


45


E


4


Projektowanie start-upów


15


30


 


45


Z


3


Język angielski


 


60


 


60


Z


4


Wychowanie fizyczne


 


30


 


30


zal


0


Przedmioty do wyboru - Ekonomia


30


30


Z


3


Razem semestr 3


105


210


150


465


3


30

 SEMESTR 4


przedmiot


wykład


Ćw. aud.


Ćw. lab.


RAZEM


E/Z


ECTS


Chemia fizyczna


30


30


45


105


E


7


Biochemia


30


15


15


60


E


4


Technologia chemiczna


30


15


30


75


E


5


Chemia praktyczna


15


15


 


30


Z


2


Marketing start-upów


15


30


 


45


Z


2


Język angielski


 


60


 


60


Z, E


4


Przedmioty do wyboru - Chemia


75


75


Z


6


Razem semestr 4


195


165


90


450


4


30

 SEMESTR 5


przedmiot


wykład


Ćw. aud.


Ćw. lab.


RAZEM


E/Z


ECTS


Spektroskopia chemiczna


15


30


 


45


E


4


Finansowanie start-upów


15


30


 


45


E


3


Projektowanie energooszczędnych procesów technologicznych


15


 


30


45


Z


3


Chemometria


15


 


30


45


E


3


Technologia produktów kosmetycznych**


15


 


30


45


Z


3


Chemia żywności


15


 


45


60


Z


4


Projektowanie biznesu chemicznego


15


30


 


45


E


3


Przedmioty do wyboru - Ekonomia


45


45


Z


3


Przedmioty do wyboru - Chemia


60


60


Z


4


Razem semestr 5


195


105


135


435


4


30

 SEMESTR 6


przedmiot


wykład


Ćw. aud.


Ćw. lab.


RAZEM


E/Z


ECTS


Podstawy AutoCAD-a


 


 


45


45


Z


2


Przemysł jądrowy


30


 


 


30


Z


2


Chemia leków


15


 


30


45


Z


3


Produkcja – proces, kontrola i zapewnienie jakości


15


 


 


15


Z


1


Procesy biotechnologiczne w przemyśle chemicznym


15


 


45


60


E


3


Surowce w przemyśle chemicznym


15


 


 


15


Z


1


Zarządzanie ludźmi w małej firmie


15


30


 


45


E


2


Praktyka operacyjna małej firmy


15


30


 


45


Z


2


Pracownia inżynierska I***


 


 


30


30


Z


3


Praktyka zawodowa


zal


4


Przedmioty do wyboru - Ekonomia


30


30


Z


2


Przedmioty do wyboru - Chemia


75


75


Z


5


Razem semestr 6


210


75


150


435


2


30

 SEMESTR 7


przedmiot


wykład


Ćw. aud.


Ćw. lab.


RAZEM


E/Z


ECTS


Pracownia inżynierska II***


 


 


120


120


Z


8


Seminarium inżynierskie Chemia***


 


30


 


30


Z


3


Wykład inżynierski***


30


 


 


30


Z


2


Ochrona środowiska w przemyśle chemicznym


15


 


15


30


Z


2


Seminarium inżynierskie Ekonomia***


 


30


 


30


Z


2


Analiza przemysłowa


15


 


30


45


Z


3


Egzamin inżynierski


E


6


Przedmioty do wyboru - Ekonomia


30


30


Z


2


Przedmioty do wyboru - Chemia


30


30


Z


2


Razem semestr 7


90


90


165


345


1


30

 

Studia I stopnia kończą się egzaminem dyplomowym i uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera.

*ćwiczenia audytoryjne w formie zajęć projektowych

**ćwiczenia laboratoryjne w 50% w formie zajęć projektowych

***przedmioty prowadzone w wybranej Katedrze/Zakładzie, w którym student wykonuje pracę/projekt dyplomową/y

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 19. Czerwiec 2020 - 20:40; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: czwartek, 10. Wrzesień 2020 - 19:54; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki