Samorząd | Wydział Chemii

Rada Samorządu Studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Zarząd na rok akademicki 2017/2018:
Przewodniczący: Tomasz Swebocki
 
Wiceprzewodniczący: Aleksandra Steć
 
Sekretarz: Paulina Mech
 
Skarbnik: Mateusz Baluk
 
Przedstawiciel do kontaktu ze starostami: Piotr Świder
 
Pozostali CzłonkowieHonorata Flemming, Małgorzata Bogunia, Anna Sosnowska, Agnieszka Piotrowska-Kirschling, Mikołaj Tabisz
 
Działalność:
Rada Samorządu Studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego reprezentuje wszystkich studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego wobec jego władz. W związku z tym wszyscy członkowie wchodzą w skład Rady Wydziału. Trzech naszych przedstawicieli reprezentuje studentów wydziału w Parlamencie Studentów Uniwersytetu Gdańskiego. Samorząd Studentów odpowiada za wybór przedstawicieli studentów do poszczególnych Stałych Komisji Wydziałowych na dany rok akademicki. Jednocześnie budujemy społeczność wydziału np. organizując coroczne Otrzęsiny, czy Połowinki. Od paru lat już tradycją wydziału jest Wydziałowy Piknik Chemiczny „Chemiliada”, który jest organizowany przez Radę Samorządu Studentów ze współpracą z przedsiębiorcami, mediami i innymi organami uczelni. Impreza ta przede wszystkim skierowana jest do pracowników i studentów wydziału. Wzbudzamy kreatywność i rozwijanie zainteresowań wśród studentów wydziału. Od niedawna współorganizujemy z gdańską firmą isoQRS szkolenia z zakresu norm ISO i walidacji dla studentów wydziału. Ponadto od roku 2017/2018 RSSWCh UG organizuje stałą akcję „Podaj dalej!” w ramach której studenci mogą nieodpłatnie skorzystać z książek przekazanych od studentów z poprzednich roczników.
 
Znajdziesz Nas:
- w F121,
- pod adresem email: samorzad.chemia.ug@gmail.com,
- na Facebook’u: www.facebook.com/RSSWChUG.
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
niedziela, 26 listopada 2017 roku, 22:11