Samorząd | Wydział Chemii

Rada Samorządu Studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Zarząd na rok akademicki 2016/2017:

Przewodnicząca: Joanna Grabowska

Wiceprzewodniczący: Tomasz Swebocki

Sekretarz: Mateusz Baluk

Skarbnik: Paulina Mech

Przedstawiciel do kontaktu ze starostami: Weronika Sikorska

Pozostali Członkowie: Małgorzata Bogunia, Honorata Flemming, Kamila Jakubek, Agnieszka Piotrowska, Daniel Wolecki

 

Działalność:
Rada Samorządu Studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego reprezentuje wszystkich studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego wobec jego władz. W związku z tym wszyscy członkowie wchodzą w skład Rady Wydziału. Trzech naszych przedstawicieli reprezentuje studentów wydziału w Parlamencie Studentów Uniwersytetu Gdańskiego. Samorząd Studentów odpowiada za wybór przedstawicieli studentów do poszczególnych Stałych Komisji Wydziałowych na dany rok akademicki. Jednocześnie budujemy społeczność wydziału np. organizując coroczne Otrzęsiny, czy Połowinki. Od paru lat już tradycją wydziału jest Wydziałowy Piknik Chemiczny „Chemiliada”, który jest organizowany przez Radę Samorządu Studentów ze współpracą z przedsiębiorcami, mediami i innymi organami uczelni. Impreza ta przede wszystkim skierowana jest do pracowników i studentów wydziału. Wzbudzamy kreatywność i rozwijanie zainteresowań wśród studentów wydziału. Od niedawna współorganizujemy z gdańską firmą isoQRS szkolenia z zakresu norm ISO i walidacji dla studentów wydziału.

 

Znajdziesz Nas:
- w F121,
- pod adresem email: samorzad.chemia.ug@gmail.com,
- na Facebook’u: www.facebook.com/RSSWChUG.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 1 marca 2017 roku, 15:31