fbpx Samorząd | Wydział Chemii

Samorząd | Wydział Chemii

Rada Samorządu Studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Zarząd na rok akademicki 2019/2020:
Przewodniczący: Mateusz Baluk
 
Wiceprzewodniczący: Damian Makowski
 
Sekretarz: Dominika Gołaszewska
 
Skarbnik: Oliwia Klinkosz
 
Pozostali Członkowie: Anna Czaja, Grzegorz Detlaff, Simona Kołek, Karolina Laszczuk, Marta Makowska, Adela Zaręba
 
Działalność:
Rada Samorządu Studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego reprezentuje wszystkich studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego wobec jego władz. W związku z tym dwóch członków Samorządu wchodzi w skład Rady Dziekana. Trzech naszych przedstawicieli reprezentuje studentów wydziału w Parlamencie Studentów Uniwersytetu Gdańskiego. Samorząd Studentów odpowiada za wybór przedstawicieli studentów do poszczególnych Stałych Komisji Wydziałowych na dany rok akademicki. Jednocześnie budujemy społeczność wydziału np. organizując coroczne Otrzęsiny, czy Połowinki. Od paru lat już tradycją wydziału jest Wydziałowy Piknik Chemiczny „Chemiliada”, który jest organizowany przez Radę Samorządu Studentów ze współpracą z przedsiębiorcami, mediami i innymi organami uczelni. Impreza ta przede wszystkim skierowana jest do pracowników i studentów Wydziału. Wzbudzamy kreatywność i rozwijanie zainteresowań wśród studentów wydziału. Ponadto od roku 2017/2018 RSSWCh UG organizuje stałą akcję „Podaj dalej!” w ramach której studenci mogą nieodpłatnie skorzystać z książek przekazanych od studentów z poprzednich roczników.
 
Znajdziesz Nas:
- w F121,
- pod adresem email: samorzad.chemia.ug@gmail.com,
- na Facebook’u: www.facebook.com/RSSWChUG.
- Chemiliada: www.chemiliada.com.pl
 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 14 listopada 2019 roku, 21:55