Samorząd

Rada Samorządu Studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Zarząd na rok akademicki 2022/2023
 

PRZEWODNICZĄCY -Damian Makowski

WICEPRZEWODNICZĄCA ds. Promocji - Karolina Ławska
WICEPRZEWODNICZĄCA ds. Nauki - Alicja Kubiak
WICEPRZEWODNICZĄCY ds. Administracji - Dawid Strzelecki

 

Pozostali członkowie: Kamil Golbiński, Aleksandra Zacharska, Magdalena Stasiuk, Oliwia Rulka, Michał Rolka, Emilia Mykowska

 
 
 
Działalność:
Rada Samorządu Studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego reprezentuje wszystkich studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego wobec jego władz. W związku z tym dwóch członków Samorządu wchodzi w skład Rady Dziekana. Trzech naszych przedstawicieli reprezentuje studentów wydziału w Parlamencie Studentów Uniwersytetu Gdańskiego. Samorząd Studentów odpowiada za wybór przedstawicieli studentów do poszczególnych Stałych Komisji Wydziałowych na dany rok akademicki. Jednocześnie budujemy społeczność wydziału np. organizując coroczne Otrzęsiny, czy Połowinki. Od paru lat już tradycją wydziału jest Wydziałowy Piknik Chemiczny „Chemiliada”, który jest organizowany przez Radę Samorządu Studentów ze współpracą z przedsiębiorcami, mediami i innymi organami uczelni. Impreza ta przede wszystkim skierowana jest do pracowników i studentów Wydziału. Wzbudzamy kreatywność i rozwijanie zainteresowań wśród studentów wydziału. Ponadto od roku 2017/2018 RSSWCh UG organizuje stałą akcję „Podaj dalej!” w ramach której studenci mogą nieodpłatnie skorzystać z książek przekazanych od studentów z poprzednich roczników.
 
Znajdziesz Nas:

- w F121,

- pod adresem email: samorzad.chemia.ug@gmail.com,

- na Facebook’u: www.facebook.com/RSSWChUG.
- Chemiliada: www.chemiliada.com.pl
 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 3. Wrzesień 2015 - 18:05; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: sobota, 12. Listopad 2022 - 23:09; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki