Oferta wykładów | Wydział Chemii

Oferta wykładów na Studiach Doktoranckich w roku akademickim 2018/2019

Semestr zimowy

 1. Tworzenie i własność materiałów informatycznych, e-learning, dr Rafał Ślusarz, 45h (15W, 30L)
 2. Molecular Simulations in chemistry, prof. dr hab. Adam Liwo, 30h (W)
 3. Protein structure and energetics, prof. dr hab. Adam Liwo, 30h (W)
 4. Medycyna nuklearna, prof. dr hab. Bogdan Skwarzec 15h (W)
 5. Dydaktyka Akademicka, dr Aleksandra Bielicka-Giełdoń/ dr inż. Krzysztof Żamojć, 30h
 6. Świat RNA – Hipoteza Powstania Życia na Ziemi, prof. UG., dr hab. Piotr Mucha, 30h (W)
 7. Mechanizmy oddziaływania białek z kwasami nukleinowymi, prof. UG dr hab. Piotr Mucha, 30h (W)
 8. Biochemia Wirusa HIV, prof. UG., dr hab. Piotr Mucha, 30h (W)
 9. Mechanizmy reakcji w chemii organicznej, prof. UG., dr hab. Beata Liberek 30h (W)
 10. Język angielski I, 30h
 11. Energia jądrowa prof. dr hab. Bogdan Skwarzec 30h (W)
 12. Zastosowanie wielowymiarowej spektroskopii NMR w ustalaniu struktury, stereochemii i konformacji związków organicznych dr hab. Emilia Sikorska; prof. UG., dr hab. Zbigniew Kaczyński; prof. dr hab. Jerzy Ciarkowski 30h  (15W,15A)
 13. Numerical methods in chemistry, prof. dr hab. Adam Liwo, 30h (W)
 14. Konwersatorium chemoinformatyczne, prof. UG., dr hab. Tomasz Puzyn, 30h (K)
 15. Nagrody Nobla w dziedzinie chemii, prof. UG., dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło/ dr Ewa Wieczerzak, 30h (W)

 

Semestr letni

 1. Programy użytkowe i administracja systemami operacyjnymi, e-learning, dr Rafał Ślusarz, 45h (30W,15L)
 2. Właściwości kwasowo-zasadowe związków organicznych i farmaceutyków, prof. UG., dr hab. Beata Liberek, 15h (W)
 3. Zarządzanie projektem naukowym, prof. UG, dr hab. Tomasz Puzyn, 30h (K)
 4. BHP i ERGONOMIA, mgr Waldemar Nowicki, 30h
 5. Ekonomia, prof. UG., dr hab. Marek Szczepaniec, 30h
 6. Filozofia nauki, prof. UG., dr hab. Jarosław Mrozek, 30h
 7. Język angielski II, 30h *
 8. Język angielski, 30h
 9. Scientific writing, prof. UG., dr hab. Tomasz Puzyn, 30h (K)
 10. Konwersatorium chemoinformatyczne, prof. UG., dr hab. Tomasz Puzyn, 30h (K)
 11. Znakowanie cząsteczek. Teoria i praktyka, prof. Adam Lesner, 15h (W)
 12. Ocena biologicznej aktywności związków. Teoria i praktyka,  prof. Adam Lesner, 15h (W)
 13. Strukturalne zagadki związków biologicznie czynnych, dr hab. Artur Sikorski, prof. UG, 15h (W)
 14. Języki skryptowe, prof. UG., dr hab. Cezary Czaplewski, 30h (W)

 

* kontynuacja Języka angielskiego I z semestru zimowego

 

Oferta wykładów na SD CHEMFIZ w roku akademickim 2018/19

Z oferty mogą skorzystać wszyscy doktoranci, o ile nie zaznaczono inaczej

Semestr letni

 1.   Dydaktyka szkoły wyższej, dr inż. Krzysztof Żamojć, dr Aleksandra Bielicka-Giełdoń (30h, W)**
 2.   Rentgenowska analiza strukturalna monokryształów w teorii i praktyce, dr hab. Artur Sikorski, prof. UG (15h, W)

** przeznaczona tylko dla SD CHEMFIZ

 

Termin zapisów na zajęcia dla słuchaczy Studium Doktoranckiego realizowane na Wydziale Chemii:

 • semestr zimowy do 14 września 2018r.
 • semestr letni do 28 grudnia 2018r.

Zapisy proszę przesyłać mailowo na adres: katarzyna.cymbala@ug.edu.pl

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 17 grudnia 2018 roku, 20:50