Oferta wykładów | Wydział Chemii

Oferta wykładów na Studiach Doktoranckich w roku akademickim 2017/2018

Semestr zimowy

 1. Tworzenie i własność materiałów informatycznych, e-learning, dr Rafał Ślusarz, 45h (15W, 30L)
 2. Molecular Simulations in chemistry, prof. dr hab. Adam Liwo, 30h (W)
 3. Protein structure and energetics, prof. dr hab. Adam Liwo, 30h (W)
 4. Medycyna nuklearna, prof. dr hab. Bogdan Skwarzec 15h (W)
 5. Dydaktyka Akademicka, dr Aleksandra Bielicka-Giełdoń/ dr inż. Krzysztof Żamojć, 30h
 6. Świat RNA – Hipoteza Powstania Życia na Ziemi, prof. UG., dr hab. Piotr Mucha, 30h (W)
 7. Mechanizmy oddziaływania białek z kwasami nukleinowymi, prof. UG dr hab. Piotr Mucha, 30h (W)
 8. Biochemia Wirusa HIV, prof. UG., dr hab. Piotr Mucha, 30h (W)
 9. Mechanizmy reakcji w chemii organicznej, prof. UG., dr hab. Beata Liberek 30h (W)
 10. Język angielski I, 30h
 11. Energia jądrowa prof. dr hab. Bogdan Skwarzec 30h (W)
 12. Zastosowanie wielowymiarowej spektroskopii NMR w ustalaniu struktury, stereochemii i konformacji związków organicznych dr hab. Emilia Sikorska; prof. UG., dr hab. Zbigniew Kaczyński; prof. dr hab. Jerzy Ciarkowski 30h  (15W,15A)
 13. Numerical methods in chemistry, prof. dr hab. Adam Liwo, 30h (W)
 14. Konwersatorium chemoinformatyczne, prof. UG., dr hab. Tomasz Puzyn, 30h (K)

 

Semestr letni

 1. Dydaktyka Akademicka, dr Aleksandra Bielicka-Giełdoń/ Krzysztof Żamojć, 30h
 2. Programy użytkowe i administracja systemami operacyjnymi, e-learning, dr Rafał Ślusarz, 45h (30W,15L)
 3. Właściwości kwasowo-zasadowe związków organicznych i farmaceutyków, prof. UG., dr hab. Beata Liberek, 15h (W)
 4. Zarządzanie projektem naukowym, prof. UG, dr hab. Tomasz Puzyn, 30h (K)
 5. BHP i ERGONOMIA, mgr Waldemar Nowicki, 30h
 6. Ekonomia, prof. UG., dr hab. Marek Szczepaniec, 30h
 7. Filozofia nauki, prof. UG., dr hab. Jarosław Mrozek, 30h
 8. Język angielski II, 30h *
 9. Język angielski, 30h
 10. Scientific writing, prof. UG., dr hab. Tomasz Puzyn, 30h (K)
 11. Konwersatorium chemoinformatyczne, prof. UG., dr hab. Tomasz Puzyn, 30h (K)
 12. Znakowanie cząsteczek. Teoria i praktyka, prof. Adam Lesner, 15h (W)
 13. Ocena biologicznej aktywności związków. Teoria i praktyka,  prof. Adam Lesner, 15h (W)
 14. Strukturalne zagadki związków biologicznie czynnych, dr hab. Artur Sikorski, 30h (W)

 

* kontynuacja Języka angielskiego I z semestru zimowego

 

Termin zapisów na zajęcia dla słuchaczy Studium Doktoranckiego realizowane na Wydziale Chemii:

 • semestr zimowy do 15 września 2017r.
 • semestr letni do 29 grudnia 2017r.

Zapisy proszę przesyłać mailowo na adres: katarzyna.cymbala@ug.edu.pl

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 15 grudnia 2017 roku, 15:38