fbpx II Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych - "Człowiek, Nauka, Środowisko" | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

II Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych - "Człowiek, Nauka, Środowisko"

II Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych - "Człowiek, Nauka, Środowisko"

II Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych - "Człowiek, Nauka, Środowisko"

27-28 czerwca 2013 r., Gdańsk

 • Rozważania konformacyjne usztywnionych pierścieni konformacyjnych
  Dominik Walczak, Andrzej Nowacki, Beata Liberek
  zobacz streszczenie
   
 • Mutagennośd czwartorzędowych soli aminiowych pochodnych cukrów
  Karol Sikora, Barbara Dmochowska, Andrzej Wiśniewski
  zobacz streszczenie
   
 • Synteza fosfonowych i fosfonianowych pochodnych hydroksyimino-D-alditoli
  Magdalena Cyman, Beata Liberek
  zobacz streszczenie

   
 • Exylaminium bromides derivatives of D-glucopyranose
  Karol Sikora, Barbara Dmochowska, Anna Woziwodzka, Jacek Piosik, Andrzej Wiśniewski
  zobacz streszczenie, zobacz poster
   
 • Fosforanowe pochodne 5-aminium-1,4-anhydropentitoli
  Karol Sikora, Barbara Dmochowska, Andrzej Wiśniewski
  zobacz streszczenie
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Rafał Ślusarz
Treść wprowadzona przez: Rafał Ślusarz
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 18 grudnia 2014 roku, 13:48