mgr Karol Kozakiewicz

KK

 

Kontakt:

pok.: B17, budynek "B" WCh, ul. W. Stwosza 63
e-mail: karol.kozakiewicz@phdstud.ug.edu.pl
tel.: 058 523-5072

Tematyka badań:

Synteza organicznych emiterów do OLED oraz fotosensybilizatorów i fotokatalizatorów reakcji chemicznych

 

 

1. I. Serdiuk, M. Mońka, K. Kozakiewicz, B. Liberek, P. Bojarski, i S. Y. Park, „Vibrationally assisted direct intersystem crossing between the same charge-transfer states for thermally activated delayed fluorescence: analysis by Marcus–Hush theory including reorganization energy”, Journal of Physical Chemistry B, t. 125, nr 10, ss. 2696–2706, 2021. https://doi.org/10.1021/acs.jpcb.0c10605

2. I. Serdiuk, C. H. Ryoo, K. Kozakiewicz, M. Mońka, B. Liberek, i S. Y. Park, „Twisted acceptors in the design of deep-blue TADF emitters: crucial role of excited-state relaxation in the photophysics of methyl-substituted s-triphenyltriazine derivatives”, Journal of Materials Chemistry C, t. 8, nr 18, ss. 6052–6062, 2020. https://doi.org/10.1039/C9TC07102D
 

3. M. Reszka, I. Serdiuk, K. Kozakiewicz, A. Nowacki, H. Myszka, P. Bojarski, i B. Liberek, „Influence of a 4′-substituent on the efficiency of flavonol-based fluorescent indicators of β-glycosidase activity”, , t. 18, Organic & Biomolecular Chemistry, nr 38, ss. 7635–7648, 2020. https://doi.org/10.1039/D0OB01505A
 

4. J. Bednarko, O. Stachurski, J. Wielińska, K. Kozakiewicz, B. Liberek, i A. Nowacki, „Threocytidines: insight into the conformational preferences of artificial threose nucleic acid (TNA) building blocks in B3LYP studies”, Journal of Molecular Graphics & Modelling, t. 80, ss. 157–172, 2018. https://doi.org/10.1016/j.jmgm.2018.01.007
 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 18. Styczeń 2022 - 13:32; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: wtorek, 18. Styczeń 2022 - 13:48; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki