Etyka w nauce wobec wyzwań sztucznej inteligencji

Komisja ds. związanych z wykorzystywaniem w Uniwersytecie Gdańskim narzędzi sztucznej inteligencji (AI)

oraz

Wydziałowy Zespół ds. Strategii HR Research in Excellence WPiA UG 

 

zapraszają

Społeczność Uniwersytetu Gdańskiego na spotkanie on-line, które odbędzie się 29 listopada 2023 r. (rozpoczęcie o godzinie 17.00), zatytułowane:

Etyka w nauce wobec wyzwań sztucznej inteligencji”.

 

Celem spotkania jest refleksja nad szansami i zagrożeniami związanymi z wykorzystywaniem narzędzi sztucznej inteligencji w pracy badawczej z perspektywy różnych dyscyplin naukowych.

 

Program spotkania:

 

  1. Przywitanie: dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UG; dr hab. Aleksander Kubicki, prof. UG, pełnomocnik Rektora ds. transformacji cyfrowej,

  2. Rozwój narzędzi sztucznej inteligencji i jego skutki technologiczne, społeczne, prawne oraz etyczne – dr hab. Aleksander Kubicki, prof. UG (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UG),

  3. Jak wykorzystać ChatGPT+ w pisaniu publikacji naukowych? – dr hab. Jacek Winiarski, prof. UG (Wydział Ekonomiczny UG),

  4. Wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji w naukach eksperymentalnych na przykładzie chemii - dr Alicja Mikołajczyk (Wydział Chemii UG),

  5. Sztuczna inteligencja a nauki filologiczne: nowe narzędzie czy kres humanistyki?dr Maria Fengler (Wydział Filologiczny UG),

  6. Dyskusja.

 

Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem MS TEAMS:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjkwMjIwMWEtYjc5MS00YjVkLWExNjQtMmIyNzMyMGNmMzUy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%221d6b2df6-d7f2-4125-b03f-a358571d406e%22%7d

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 27. Listopad 2023 - 13:58; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: poniedziałek, 27. Listopad 2023 - 13:59; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki