dr Magdalena Zdrowowicz-Żamojć - stypendystką L'Oreal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki

Dr Magdalena Zdrowowicz-Żamojć z Katedry Chemii Fizycznej naszego Wydziału została uhonorowana prestiżowym stypendium L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki.
Stypendium to (w kategorii habilitacyjnej) zostało Jej przyznane za badania dotyczące radiouwrażliwiania poprzez skojarzone działanie modyfikowanych nukleozydów i inhibitorów naprawy DNA w celu poprawy skuteczności radioterapii. Uroczysta Gala finałowa podczas której zaprezentowano sylwetki tegorocznych laureatek odbyła się 14 listopada w Warszawie.

 

Dr Magdalena Zdrowowicz-Żamojć prowadzi badania w obszarze chemii radiacyjnej i radiobiologii. Jej praca skupiona jest wokół radioterapii, jednej z terapii przeciwnowotworowych. Radioterapia to metoda leczenia za pomocą promieniowania jonizującego, która ściśle łączy się z onkologią kliniczną. Obok chemioterapii i chirurgii onkologicznej, jest obecnie jedną z najskuteczniejszych metod walki z nowotworami.

W swojej pracy dr Magdalena Zdrowowicz-Żamojć dowodzi, że radioterapia powinna być skojarzona z użyciem radiosensybilizatorów, tj. związków chemicznych, które uwrażliwiają komórki nowotworowe na działanie promieniowania jonizującego. Aktualnie opracowuje nową strategię radiouwrażliwiania, polegającą na zastosowaniu radiosensybilizatorów uszkodzeń DNA i inhibitorów jego naprawy. Substancje te bada na wielu etapach: od momentu ich zaprojektowania, syntezy chemicznej, ustalania mechanizmu ich działania na poziomie cząsteczki DNA, aż po weryfikację ich aktywności na poziomie komórkowym.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 21. Listopad 2023 - 18:02; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: środa, 22. Listopad 2023 - 09:57; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki