Zapraszamy na pierwszy wykład z serii Knowledge Transfer, który wygłosi dr inż Mateusz Cieślik

Wykład z serii Knowledge Transfer

Serdecznie zapraszamy na pierwszy z cyklu wykładów Knowledge Transfer. Wykłady Knowledge Transfer, orgaznizowane przez międzywydziałowe koło naukowe RedOx będzie miał miejsce przez cały rok akademicki 2023/24. Celem wykładów jest rozwijanie życia naukowego studentów, poszerzanie zainteresowań i zachęcanie do pracy naukowo-badawczej. Zaproszeni prelegenci to wysokiej klasy specjaliści i naukowcy zajmujący się szeroko pojętą problematyką elektrochemii.

Wykłady zainauguruje dr inż. Mateusz Cieślik, adiunkt na Katedrze Chemii Analitycznej Uniwersytetu Gdańskiego i absolwent Wydziału Chemicznego PG. Jego badania naukowe koncentrują się na innowacyjnych materiałach dedykowanych do zastosowań elektrochemicznych w druku 3D oraz 4D. Wykład odbędzie się w czwartek, 16 listopada o godzinie 14:15 w Audytorium 3/11 Centrum Nanotechnologii A. W wykładzie można będzie wziąć udział również zdalnie, klikając we wskazany link

(https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTQwNDlmMWQtMThkNi00OWM3LTgzMTAtMzI3NjZlMGMwZWYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2286760356-0022-486f-b793-a2d470bba5a5%22%2c%22Oid%22%3a%22efcbed68-53b5-4bb8-b064-8b1fdd173754%22%7d)

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 14. Listopad 2023 - 19:46; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: wtorek, 14. Listopad 2023 - 19:50; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki