Seminarium wydziałowe - dr Emilia Lubecka

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium wydziałowym, które odbędzie się 28 czerwca 2023 r. o godz. 12.30 w Sali D102.  

Dr Emilia Lubecka przedstawi dorobek naukowy oraz główne tezy swojego osiągnięcia naukowego pt. 

„Opracowanie nowych metod w modelowaniu struktury i oddziaływań biomolekuł na różnych poziomach rozdzielczości"  

zgodnie z Uchwała Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie wykładów związanych z dorobkiem naukowym osób ubiegających się o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego przez Radę Dyscypliny Nauki Chemiczne. 

Ze szczególnie gorącą prośbą o uczestniczenie w tym seminarium zwracam się do członków Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne, ponieważ na jednym z kolejnych posiedzeń Rady będziemy podejmowali decyzję w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 23. Czerwiec 2023 - 11:17; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: piątek, 23. Czerwiec 2023 - 11:18; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki