Seminarium wydziałowe - dr Barbara Dmochowska

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium wydziałowym, które odbędzie się 24 maja 2023 r. o godz. 12.30 w Sali D102.  

Dr Barbara Dmochowska przedstawi dorobek naukowy oraz główne tezy swojego osiągnięcia naukowego pt. 

„Kationowe pochodne cukrów i alditoli – synteza, struktura i aktywność biologiczna”  

zgodnie z Uchwała Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie wykładów związanych z dorobkiem naukowym osób ubiegających się o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego przez Radę Dyscypliny Nauki Chemiczne. 

Ze szczególnie gorącą prośbą o uczestniczenie w tym seminarium zwracam się do członków Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne, ponieważ na jednym z kolejnych posiedzeń Rady będziemy podejmowali decyzję w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego. 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 5. Maj 2023 - 19:55; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: piątek, 5. Maj 2023 - 19:55; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki