Stypendysta/doktorant w ramach projektu OPUS 21

Stypendysta/doktorant w ramach projektu OPUS 21 pt.: „Wpływ neutrofilnych proteaz serynowych na regulację funkcji komórki podocytarnej i kłębuszkowej bariery filtracyjnej "

 

Nazwa jednostki / miejsce pracy:  Katedra Chemii Biomedycznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański – Gdańsk

Nazwa stanowiska: stypendysta/doktorant w ramach projektu pt.: „Wpływ neutrofilnych proteaz serynowych na regulację funkcji komórki podocytarnej i kłębuszkowej bariery filtracyjnej "

Liczba stypendiów: 1

Wymagania:

 • Ukończone studia drugiego stopnia na kierunku chemicznym;
 • Podstawowa wiedza z zakresu syntezy organicznej i/lub syntezy peptydów, wysokosprawnej chromatografii cieczowej, spektrometrii mas;
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • Myślenie analityczne;
 • Umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy i chęć dalszego rozwoju;
 • Motywacja do pracy naukowej oraz zdolność do samodzielnego rozwiązywania postawionych problemów badawczych;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Samodzielne myślenie i kreatywność;
 • Umiejętności organizacyjne;
 • Uzyskanie statusu doktoranta w Szkole Doktorskiej (kandydat spełnia kryteria).

Wymagania dodatkowe:

 • Doświadczenie z zakresu syntezy organicznie i/lub peptydów oraz obsługa wysokosprawnych chromatografów cieczowych;
 • Doświadczenie z zakresu projektowania syntezy organicznej, spektroskopii, biologii molekularnej, prowadzenia hodowli komórkowej.

 Opis zadań:

Doktorant będzie odpowiedzialny za:

 • Syntezę bibliotek peptydowych metodą chemii kombinatorycznej
 • Projektowanie i syntezę peptydów/peptydomimetyków i substratów
 • Wyznaczanie parametrów kinetycznych otrzymanych substratów FRET
 • Optymalizację struktur peptydów oraz syntezę ich analogów i peptydomimetyków;

 

Typ konkursu NCN: OPUS 21

Termin składania ofert: 22 listopada 2022, do godz. 00:00

Forma składania ofert: e-mail

Warunki zatrudnienia:

 • Umowa o stypendium doktoranckie w pełnym wymiarze godzin na 48 miesięcy;
 • Urlop roczny: 36 dni roboczych;
 • Wynagrodzenie: stypendium 3 000 zł brutto brutto miesięcznie przez pierwsze 24 miesiące realizacji projektu oraz 4 500 zł brutto brutto miesięcznie przez kolejne 24 miesiące realizacji projektu, po uzyskaniu pozytywnej oceny śródokresowej doktoranta w szkole doktorskiej.

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami (wyłącznie w formacie pdf) należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mailowy: magdalena.wysocka@ug.edu.pl  wpisując w temacie wiadomości:  „doktorant/stypendysta OPUS 21”.

Wymagane dokumenty:

 • CV uwzględniające informację o ukończonych studiach, dotychczasowych osiągnięciach naukowych (lista publikacji, udział w konferencjach, udział w projektach badawczych, nagrody i wyróżnienia, itp.)
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów II-go stopnia
 • Skan dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności (np.: certyfikat językowy)
 • Opinia opiekuna pracy magisterskiej
 • List motywacyjny
 • Podpisane oświadczenie zgody dotyczącej przetwarzania danych osobowych
  - klauzula informacyjna
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Zasady konkursu określa regulamin przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych (Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019, z dnia 14.03.2019).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28 listopada 2022.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 14. Listopad 2022 - 22:57; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: wtorek, 15. Listopad 2022 - 13:13; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki