fbpx 2017/2018 | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

2017/2018

Seminaria w roku akademickim 2017/2018

 

Prelegent: prof. Amitava Adhikary (Department of Chemistry, Oakland University, USA)
Wykład odbędzie się w dniu 7 września 2018 o godz. 14.15 w sali D102 Wydział Chemii, Gdańsk-Oliwa, ul. Wita Stwosza 63.
Temat wystąpienia:

Reactions of Guanine Cation Radical in DNA-models"

Organizowane przez: Wydział Chemii UG i Wydział Chemiczny PG w ramach porozumienia „Gdańska Chemia Akademicka”, Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Wydział III Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (Komisja Chemii).
Prelegent: dr Artur Giełdoń
Wykład odbędzie się w dniu 27 czerwca 2018 o godz. 12.30 w sali D102 Wydział Chemii, Gdańsk-Oliwa, ul. Wita Stwosza 63.
Temat wystąpienia:

Modelowanie molekularne, jako narzędzie w badaniu właściwości biologicznych wybranych białek"

Organizowane przez: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Wydział III Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (Komisja Chemii).
Prelegent: dr Moniki Paszkiewicz
Wykład odbędzie się w dniu 20 czerwca 2018 o godz. 12.30 w sali D102 Wydział Chemii, Gdańsk-Oliwa, ul. Wita Stwosza 63.
Temat wystąpienia:

Zastosowanie wielościennych nanorurek węglowych i innych alternatywnych materiałów sorpcyjnych w oczyszczaniu wody oraz ekstrakcji i zatężaniu analitów o zróżnicowanej polarności"

Organizowane przez: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Wydział III Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (Komisja Chemii).
Prelegent: prof. László Somsák (Department of Organic Chemistry, University of Debrecen, Hungary)
Wykład odbędzie się w dniu 1 czerwca 2018 o godz. 10.00 w sali D102 Wydział Chemii, Gdańsk-Oliwa, ul. Wita Stwosza 63.
Temat wystąpienia:

Adventures around the anomeric centre towards glycomimetics"

Organizowane przez: Wydział Chemii UG i Wydział Chemiczny PG w ramach porozumienia „Gdańska Chemia Akademicka”, Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Wydział III Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (Komisja Chemii).
Prelegent: dr Adam Sieradzan
Wykład odbędzie się w dniu 30 maja 2018 o godz. 12.30 w sali D102 Wydział Chemii, Gdańsk-Oliwa, ul. Wita Stwosza 63.
Temat wystąpienia:

Modelowanie oddziaływań z udziałem biomolekuł na różnych poziomach rozdzielczości"

Organizowane przez: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Wydział III Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (Komisja Chemii).
Prelegent: dr Magda Caban
Wykład odbędzie się w dniu 23 maja 2018 o godz. 12.30 w sali D102 Wydział Chemii, Gdańsk-Oliwa, ul. Wita Stwosza 63.
Temat wystąpienia:

Zastosowanie cieczy jonowych oraz nowych metod derywatyzacyjnych i ekstrakcyjnych w analityce wybranych farmaceutyków"

Organizowane przez: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Wydział III Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (Komisja Chemii).
Prelegent: prof. Jan Lundell, Department of Chemistry, University of Jyväskylä, Finland
Wykład odbędzie się w dniu 17 maja 2018 o godz. 10.30 w sali D102 Wydział Chemii, Gdańsk-Oliwa, ul. Wita Stwosza 63.
Temat wystąpienia:

Selective light-induced chemistry of small carboxylic acids"

Organizowane przez: Wydział Chemii UG i Wydział Chemiczny PG w ramach porozumienia „Gdańska Chemia Akademicka”, Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Wydział III Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (Komisja Chemii).
Prelegent: prof. Niko Hildebrandt z NanoBioPhotonics, Institute for Integrative Biology of the Cell (I2BC), Université Paris-Saclay, Francja.
Wykład odbędzie się w dniu 28 marca 2018 roku o godz. 12.30 w sali D102 Wydział Chemii, Gdańsk-Oliwa, ul. Wita Stwosza 63.
Temat wystąpienia:

Time-gated FRET biosensing: Rapid, sensitive, and multiplexed absolute quantitation of biomarkers"

Organizowane przez: Wydział Chemii UG i Wydział Chemiczny PG w ramach porozumienia „Gdańska Chemia Akademicka”, Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Wydział III Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (Komisja Chemii).
Prelegent: dr hab. Bogusława Łęska, prof. UAM z Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Wykład odbędzie się w dniu 12 lutego 2018 roku o godz. 10:00 w sali D102, Wydział Chemii, Gdańsk-Oliwa, ul. Wita Stwosza 63.
Temat wystąpienia:

Glony słodkowodne – nowy surowiec przemysłowy"

Organizowane przez: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Wydział III Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (Komisja Chemii).
Prelegent: prof. David R. Goodlett ze School of Pharmacy, University of Maryland, USA.
Wykład odbędzie się w dniu 17 stycznia 2018 roku o godzinie 10:00 w sali D102, Wydział Chemii, Gdańsk-Oliwa, ul. Wita Stwosza 63.
Temat wystąpienia:

Lipid A as a thereputic and diagnostic target"

Organizowane przez: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Wydział III Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (Komisja Chemii).
Prelegent: dr Ayako Furuhama z National Institute for Environmental Studies (Tsukuba, Japonia)
Wykład odbędzie się w dniu 6 grudnia 2017 roku o godzinie 10:15 w sali C309, Wydział Chemii, Gdańsk-Oliwa, ul. Wita Stwosza 63.
Temat wystąpienia:

Development of chronic aquatic toxicity models based on the quantitative structure–activity–activity relationship (QSAAR) framework"

Organizowane przez: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Wydział III Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (Komisja Chemii).
Prelegent: dr inż. Anna Białk-Bielińska
Wykład odbędzie się w dniu 6 grudnia 2017 roku o godzinie 12:15 w sali D102, Wydział Chemii, Gdańsk-Oliwa, ul. Wita Stwosza 63.
Temat wystąpienia:

Opracowanie i zastosowanie nowych narzędzi analitycznych w ocenie narażenia, mobilności, trwałości i ekotoksyczności wybranych leków w środowisku"

Organizowane przez: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Wydział III Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (Komisja Chemii).
Prelegent: prof. Ulrich Hansmann z University of Oklahoma, USA.
Wykład odbędzie się w dniu 27 października 2017 roku o godzinie 12:15 w sali D102, Wydział Chemii, Gdańsk-Oliwa, ul. Wita Stwosza 63.
Temat wystąpienia:

Modeling Protein Folding and Aggregation"

Organizowane przez: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Wydział III Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (Komisja Chemii).
Prelegent: dr Grzegorz Nowaczyk z Centrum NanoBioMedyczne w Poznaniu.
Wykład odbędzie się w dniu 25 października 2017 roku o godzinie 12:30 w sali D102, Wydział Chemii, Gdańsk-Oliwa, ul. Wita Stwosza 63.
Temat wystąpienia:

Transmisyjna mikroskopia elektronowa w badaniach nanomateriałów"

Organizowane przez: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Wydział III Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (Komisja Chemii).

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 30 sierpnia 2018 roku, 19:04