2020/2021

Seminaria w roku akademickim 2020/2021

 

Prelegent: dr Agnieszka Gajewicz-Skrętna
Wykład odbędzie się w dniu 26 maja 2021 r. o godz. 12.30.
Temat wystąpienia:

Nowe podejścia chemoinformatyczne do oceny ryzyka chemicznego małoliczebnych lub zróżnicowanych strukturalnie zbiorów związków chemicznych"

Organizowane przez: Seminarium zorganizowane jest zgodnie z Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne nr 2/RD/20 z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie wykładów związanych z dorobkiem naukowym osób ubiegających się o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego przez Radę Dyscypliny Nauki Chemiczne UG.

 

Prelegent: dr Wiesław Świętnicki z IITD PAN z Wrocławia 
Wykład odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2021 r. o godz. 12.30.
Temat wystąpienia:

Modelowanie białek i ich kompleksów z ligandami oraz zastosowanie wyników do opracowania terapeutyków i szczepionek"

Organizowane przez: Seminarium zorganizowane jest zgodnie z Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne nr 2/RD/20 z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie wykładów związanych z dorobkiem naukowym osób ubiegających się o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego przez Radę Dyscypliny Nauki Chemiczne UG.

 

Prelegent: dr Robabeh Bashiri
Wykład odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2021 r. o godz. 12.30.
Temat wystąpienia:

Solar driven Photocatalytic Water splitting for Sustainable Future"

Organizowane przez: Wydział Chemii UG i Wydział Chemiczny PG w ramach porozumienia „Gdańska Chemia Akademicka”, Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Wydział III Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (Komisja Chemii).

 

Prelegent: dr Paweł Niedziałkowski
Wykład odbędzie się w dniu 24 lutego 2021 r. o godz. 12.30.
Temat wystąpienia:

“Modyfikacja oraz badania powierzchni materiałów elektrodowych na potrzeby analityki i bioanalityk"

Organizowane przez: Seminarium zorganizowane jest zgodnie z Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne nr 2/RD/20 z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie wykładów związanych z dorobkiem naukowym osób ubiegających się o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego przez Radę Dyscypliny Nauki Chemiczne UG.

 

Prelegent: dr  Joanna Drzeżdżon
Wykład odbędzie się w dniu 2 grudnia 2020 r. o godz. 14.00.
Temat wystąpienia:

Synteza, właściwości fizykochemiczne i katalityczne związków kompleksowych Cr(III), Co(II) i V(IV) jako nowych potencjalnych katalizatorów polimeryzacji olefin"

Organizowane przez: Seminarium zorganizowane jest zgodnie z Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne nr 2/RD/20 z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie wykładów związanych z dorobkiem naukowym osób ubiegających się o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego przez Radę Dyscypliny Nauki Chemiczne UG.

 

Prelegent: dr inż. Eweliny Grabowska-Musiał
Wykład odbędzie się w dniu 4 listopada 2020 r. o godz. 13.00.
Temat wystąpienia:

Nowe nanokompozyty półprzewodnikowe o właściwościach fotokatalitycznych"

Organizowane przez: Wydział Chemii UG i Wydział Chemiczny PG w ramach porozumienia „Gdańska Chemia Akademicka”, Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Wydział III Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (Komisja Chemii).

 

 

Prelegent: dr Wiesław Świętnicki z IITD PAN z Wrocławia 
Wykład odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2021 r. o godz. 12.30.
Temat wystąpienia:

Modelowanie białek i ich kompleksów z ligandami oraz zastosowanie wyników do opracowania terapeutyków i szczepionek"

Organizowane przez: Seminarium zorganizowane jest zgodnie z Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne nr 2/RD/20 z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie wykładów związanych z dorobkiem naukowym osób ubiegających się o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego przez Radę Dyscypliny Nauki Chemiczne UG.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, Październik 28, 2020 - 19:17; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: środa, Maj 12, 2021 - 18:37; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki