fbpx 2012/2013 | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

2012/2013

Seminaria w roku akademickim 2012/2013

Prelegent: Prof. Roman Zubarev z Department of Medical Biochemistry & Biophysics Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden

Wykład odbędzie się w dniu: 22 maja 2013 roku (środa) o godz. 14:15sali 231, Budynek Wydziału Chemii , Gdańsk-Wrzeszcz, ul. J. Sobieskiego 18

Temat wystąpienia:

"What molecular masses of peptides tell us about the origin of life on Earth"

Mapping molecular masses of peptides on a two-dimensional plot is a convenient way of visualising mass spectrometric analyses on hundreds of molecules belonging to different families. Unexpectedly, such mapping of thousands of peptides revealed a puzzling feature with a low (<1%) probability of occurring by chance. Investigation of the origin of this feature led to formulation of the "isotopic resonance" hypothesis". The hypothesis postulates that, at certain ratios of the isotopic compositions of the elements C, H, N and O, the kinetics of chemical and biochemical reactions should increase. This hypothesis is now finding experimental verification. The application of it to the Origin of Life problem leads to the conclusion that life as we know it has likely emerged in our Solar system.
Organizowane przez: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Wydział III Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (Komisja Chemii).

 

 

Prelegent: Dr Andreja Zgajnar Gotvajn z Wydziału Chemii i Technologii Chemicznej Uniwersytetu w Lublanie, Słoweni a.

Wykład odbędzie się w dniu: 14 maja 2013 roku (wtorek) o godz. 12:15sali 231, Budynek Wydziału Chemii , Gdańsk-Wrzeszcz, ul. J. Sobieskiego 18

Temat wystąpienia:

"Landfill Leachate: Environmental Impact and Treatment Options"

Organizowane przez: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Wydział III Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (Komisja Chemii).

 

 

Prelegent: Profesor Ulrich H.E. Hansmann z Wydziału Chemiii i Biochemii Uniwersytetu Oklahomy, U.S.A.

Wykład odbędzie się w dniu: 13 maja 2013 roku (poniedziałek) o godz. 12:15sali 231, Budynek Wydziału Chemii, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. J. Sobieskiego 18

Temat wystąpienia:

"Sampling the Energy Landscape of Proteins and Protein Aggregates"

Organizowane przez: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz W ydział III Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (Komisja Chemii).

 

 

Prelegent: dr Grzegorz Dubin

Wykład odbędzie się w dniu: 12 marca 2013 roku (wtorek) o godz. 12:15sali 231, Budynek Wydziału Chemii, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. J. Sobieskiego 18

Temat wystąpienia:

"Krystalografia Rentgenowska Makromolekuł Biologicznych"

Organizowane przez: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz W ydział III Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (Komisja Chemii).

 

 

Prelegent:Prof. Otto Holst z Division of Structural Biochemistry, Research Center Borstel, Leibniz-Center for Medicine and Biosciences, Borstel, Germany

Wykład odbędzie się w dniu: 14 marca 2013 roku (czwartek) o godz. 12:15sali 231 (sala posiedzeń Rady Wydziału), Budynek Wydziału Chemii, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. J. Sobieskiego 18

Temat wystąpienia:

"Bacterial lipopolysaccharides: heterogenous in structure and Janus-faced in function"

Organizowane przez: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz W ydział III Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (Komisja Chemii).

 

 

Prelegent: prof. Harold Scheraga z Department of Chemistry and Chemical Biology, Cornell University, USA

Wykład odbędzie się w dniu: 6 marca 2013 roku (środa) o godz. 12:15sali 112, Budynek Wydziału Chemii, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. J. Sobieskiego 18

Temat wystąpienia:

"A Historical Perspective and Future Prospects for Computational Approaches to Biomolecular Structure and Function"

Organizowane przez: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Wydział III Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (Komisja Chemii).

 

 

Prelegent: dr Elżbieta Jankowska z Katedry Chemii Medycznej Wydziału Chemii

Wykład odbędzie się w dniu: 30 stycznia 2013 roku (środa) o godz. 12:35sali 112, Budynek Wydziału Chemii, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. J. Sobieskiego 18

Temat wystąpienia:

"Badanie peptydów i białek związanych z występowaniem chorób neurodegeneracyjnych oraz poszukiwanie możliwości zapobiegania rozwojowi tych chorób"

Organizowane przez: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Wydział III Gdańskiego Towarzystwa N aukowego (Komisja Chemii).

 

 

Prelegent: dr Elzbieta Kamysz z Pracowni Chemii Polipeptydów Wydziału Chemii

Wykład odbędzie się w dniu: 19 grudnia 2012 roku (środa) o godz. 12:30sali 231 (sala posiedzeń Rady Wydziału Chemii UG), Budynek Wydziału Chemii, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. J. Sobieskiego 18

Temat wystąpienia:

"Synteza i badania peptydów występujących w jamie ustnej oraz peptydów przeciwdrobnoustrojowych, których jednym z potencjalnych miejsc podania i/lub działania może być jama ustna""

Organizowane przez: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Wydział III Gdańskiego Towarzystwa N aukowego (Komisja Chemii).

 

 

Prelegent: Prof. Jooyoung Lee z Korea Institute for Advanced Studies, Seoul, Republic of Korea

Wykład odbędzie się w dniu: 5 grudnia 2012 roku (środa) o godz. 12:15sali 231 (sala posiedzeń Rady Wydziału Chemii UG), Budynek Wydziału Chemii, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. J. Sobieskiego 18

Temat wystąpienia:

"Extracting hidden information from large-scale biological networks by optimal community detection"

Organizowane przez: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Wydział III Gdańskiego Towarzystwa N aukowego (Komisja Chemii).

 

 

Prelegent: dr Barbara Dmochowska z Zakładu Chemii Cukrów Wydziału Chemii UG

Wykład odbędzie się w dniu: 31 października 2012 roku (środa) o godz. 12:15sali 231 (sala posiedzeń Rady Wydziału Chemii UG), Budynek Wydziału Chemii, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. J. Sobieskiego 18

Temat wystąpienia:

"Tworzenie czwartorzędowych soli N-D-glikoamoniowych i alditoliloamoniowych o potencjalnych właściwościach biologicznych"

Organizowane przez: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Wydział III Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (Komisja Chemii).

 

 

Prelegent: Prof. Winfried Plass z Instytutu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Uniwersytetu Friedricha Schillera w Jenie, Niemcy

Wykład odbędzie się w dniu: 25 października 2012 roku (czwartek) o godz. 12:15sali 231 (sala posiedzeń Rady Wydziału Chemii UG), Budynek Wydziału Chemii, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. J. Sobieskiego 18

Temat wystąpienia:

"Quo Vadis, Vanadis? A Bioinorganic and Magnetic Journey"

Organizowane przez: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Wydział III Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (Komisja Chemii).

 

 

Prelegent: dr Piotr Storoniak z Zakładu Teoretycznej Chemii Fizycznej Wydziału Chemii UG

Wykład odbędzie się w dniu: 24 października 2012 roku (środa) o godz. 12:15sali 231 (sala posiedzeń Rady Wydziału Chemii UG), Budynek Wydziału Chemii, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. J. Sobieskiego 18

Temat wystąpienia:

"Znaczenie reaktywnych form zasad nukleinowych w procesach uszkodzeń DNA pod wpływem promieniowania UV oraz jonizującego"

Organizowane przez: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Wydział III Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (Komisja Chemii).

 

 

Prelegent: dr Zbigniew Kaczyński z Zakładu Analizy Środowiska IOŚiZCz

Wykład odbędzie się w dniu: 17 października 2012 roku (środa) o godz. 12:15sali 231 (sala posiedzeń Rady Wydziału Chemii UG), Budynek Wydziału Chemii, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. J. Sobieskiego 18

Temat wystąpienia:

"Glikany i glikokoniugaty ściany komórkowej wybranych gatunków bakterii"

Organizowane przez: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Wydział III Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (Komisja Chemii).

 

 

Prelegent: Alexander Boldyrev , z Utah State University (USA)

Wykład odbędzie się w dniu: 8 października 2012 roku (poniedziałek) o godz. 12:15sali 231 (sala posiedzeń Rady Wydziału Chemii UG), Budynek Wydziału Chemii, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. J. Sobieskiego 18

Temat wystąpienia:

"Delocalized Bonding and Its Peculiar Consequences in Chemistry"

Organizowane przez: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Wydział III Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (Komisja Chemii).

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Lach
Treść wprowadzona przez: Sławomir Lach
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 3 marca 2014 roku, 9:38