Seminarium wydziałowe – dr Monika Paszkiewicz | Wydział Chemii

Seminarium wydziałowe – dr Monika Paszkiewicz

Serdecznie zapraszamy na wykład dr Moniki Paszkiewicz pt. „Zastosowanie wielościennych nanorurek węglowych i innych alternatywnych materiałów sorpcyjnych w oczyszczaniu wody oraz ekstrakcji i zatężaniu analitów o zróżnicowanej polarności”, który odbędzie się 20 czerwca 2018 roku o godzinie 12:30 w sali D102 Wydziału Chemii.

 

Seminarium organizowane jest zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału Chemii nr 6/12 z dnia 12 września 2012 r., w sprawie wykładów związanych z zakresem dorobku habilitacyjnego osób ubiegających się o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego na Wydziale Chemii UG.

 

Wykład organizowany przez: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Wydział III Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (Komisja Chemii).

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 12 czerwca 2018 roku, 11:40