Seminarium wydziałowe - dr Magda Caban | Wydział Chemii

Seminarium wydziałowe - dr Magda Caban

Serdecznie zapraszamy na wykład dr Magdy Caban pt.

Zastosowanie cieczy jonowych oraz nowych metod derywatyzacyjnych i ekstrakcyjnych w analityce wybranych farmaceutyków,

który odbędzie się 23 maja 2018 roku o godzinie 12:30 w sali D102  Wydziału Chemii.

 

Seminarium organizowane jest zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału Chemii nr 6/12 z dnia 12 września 2012 r., w sprawie wykładów związanych z zakresem dorobku habilitacyjnego osób ubiegających się o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego na Wydziale Chemii UG.

Wykład organizowany przez: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Wydział III Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (Komisja Chemii).

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
sobota, 12 maja 2018 roku, 13:18