Spotkanie z pracodawcą | Wydział Chemii

Spotkanie z pracodawcą

Od marca 2017 roku na Wydziale Chemii UG organizowane są cyklicznie (raz w miesiącu) spotkania studentów z potencjalnymi pracodawcami, przedstawicielami firm z branży chemicznej i nie tylko. W roku akademickim 2017/2018 odbyły się już trzy takie spotkania.

Najbliższe spotkanie odbędzie się w środę, 14 marca 2018 roku o godzinie 15.00 w sali D3 Wydziału Chemii UG. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego - Pani Agnieszka Hinz oraz Pan Marcin Kraska.

Wszelkich informacji na temat „Spotkań z pracodawcami” udziela dr inż. Krzysztof Żamojć (pokój A224, e-mail: krzysztof.zamojc@ug.edu.pl).

Na ten adres e-mail proszę również kierować ewentualne pytania, jakie chcielibyście Państwo zadać na spotkaniu prelegentom.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 9 marca 2018 roku, 10:45