Seminarium wydziałowe - dr Iwona Kurzyca | Wydział Chemii

Seminarium wydziałowe - dr Iwona Kurzyca

Serdecznie zapraszamy na wykład dr Iwony Kurzycy z Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału Chemii nr 6/12 z dnia 12 września 2012 r., w sprawie wykładów związanych z zakresem dorobku habilitacyjnego osób ubiegających się o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego na Wydziale Chemii UG.

Wykład odbędzie się 22 marca (środa) 2017 roku o godzinie 12:30 w sali D102 (Wydział Chemii, Gdańsk-Oliwa, ul. Wita Stwosza 63).

Temat wystąpienia:

Zastosowanie metod chromatograficznego rozdzielenia do analizy specjacyjnej azotu nieorganicznego w analityce chemicznej środowiskowej.

Wykład organizowany przez: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Wydział III Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (Komisja Chemii).

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 14 marca 2017 roku, 21:33