fbpx Kawiarnia Naukowa w Uniwersytecie Gdańskim | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Kawiarnia Naukowa w Uniwersytecie Gdańskim

Kawiarnia Naukowa w Uniwersytecie Gdańskim

science clubs

Dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki

 

 

KAWIARNIE NAUKOWE W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

Zapraszamy na spotkanie otwarte w formie kawiarni naukowej przybliżające działalność naukową pracowników Uczelni.

Wtorek   11 maja 2021 roku, godzina 18.00

Wykład zatytułowany „Minima Iuridica - refleksje o pewnych (nie)oczywistościach prawniczych” przedstawi prof. dr hab. Jerzy Zajadło z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, członek - korespondent PAN i PAU, profesor nauk prawnych i filozof, specjalista w zakresie teorii i filozofii prawa, laureat prestiżowej Nagrody im. Profesora Tadeusza Kotarbińskiego za „Minima Iuridica - refleksje o pewnych (nie)oczywistościach prawniczych” dla najlepszej książki humanistycznej 2020 roku.

Abstrakt: W świadomości współczesnych prawników język łaciński przetrwał głównie za sprawą krótkich sentencji, fraz, zwrotów, terminów czy pojęć.  Dzięki pewnej specyficznej rytmiczności języka łacińskiego łatwo wpadają nam w ucho i urzekają nas swoją lapidarnością i syntetycznością, a jednocześnie niejednokrotnie przemawia przez nie zakumulowana przez wieki w prawie i w nauce prawa niezwykła mądrość filozoficzno-prawna. Możemy nie znać szczegółowo treści dzieł, listów, mów politycznych i procesowych Cycerona czy fragmentów Digestów z opiniami Gaiusa, Paulusa czy Ulpiana, ale mimo to we współczesnym języku prawniczym często je cytujemy – ich przesłanie zdaje się być bowiem w niektórych przypadkach ponadczasowe i uniwersalne. 

Warto przyjrzeć się niektórym z nich chociażby po to, by zrozumieć ich sens, zarówno ten, w którym były pierwotnie użyte, jak i ten, w którym my je dzisiaj stosujemy.

Nie zawsze będą tożsame, ponieważ każda z tych sentencji czy fraz była sformułowana w określonym kontekście historycznym, politycznym, prawnym i społecznym, ale jednocześnie już dawno oderwały się od tych kontekstów i zaczęły żyć swoim własnym życiem.
W niektórych przypadkach współczesne znaczenie różni się wręcz znacznie od pierwowzoru. O tym, że są jednak obecne we współczesnym obrocie prawnym, najlepiej świadczy częstotliwość z jaką pojawiają się np. w działalności Rzecznika Generalnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 

Ale jest jeszcze lepszy i bliższy nam przykład.

Na kolumnach otaczających budynek Sądu Najwyższego w Warszawie umieszczono osiemdziesiąt sześć łacińskich inskrypcji – zdecydowana większość z nich pochodzi z Digestów Justyniana, a więc ich autorami byli rzymscy prawnicy, głównie z okresu klasycznego; niektóre z tych sentencji zaczerpnięto też z innych źródeł. Nie znalazły się tam jednak na darmo i przez przypadek, ponieważ wszystkie one (i jeszcze wiele innych) ucieleśniają pewną zakumulowaną  przez wieki mądrość prawniczą, a więc są pewnymi minima iuridica w przyjętym przez mnie znaczeniu.

Kiedy jako prawnicy przekraczamy próg polskiego sądu, nie tylko Sądu Najwyższego, powinny tam wkraczać razem z nami. I o tym w gruncie rzeczy jest ten wykład.

 

Link do wykładu w MS Teams: 

Wykład "Minima Iuridica - refleksje o pewnych (nie)oczywistościach prawniczych"

 

Moderatorem spotkania będzie dr Magdalena Markiewicz, prodziekan Wydziału Ekonomicznego UG ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym

 

Osoby, które mają ochotę zadać pytanie, mogą to zrobić podczas wykładu lub przed nim, do poniedziałku 10 maja 2021 r. na adres: oblicza.nauki@ug.edu.pl

 

Projekt „Science Clubs – znane i nieznane oblicza nauki” prowadzony jest przez Wydział Chemii UG i Wydział Ekonomiczny UG.

Więcej informacji o wydarzeniach w ramach projektu:

https://chemia.ug.edu.pl/wspolpraca/popularyzacja_nauki/science_clubs_w_ug

 

https://ekonom.ug.edu.pl/web/biznes/index.html?lang=pl&ao=science_clubs_-_znane_i_nieznane_oblicza_nauki

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 4 maja 2021 roku, 17:41