fbpx Seminarium wydziałowe - dr Joanna Drzeżdżon | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Seminarium wydziałowe - dr Joanna Drzeżdżon

Seminarium wydziałowe - dr Joanna Drzeżdżon

Serdecznie zapraszamy na wykład dr Joanny Drzeżdżon, który odbędzie się 2 grudnia 2020 r. o godz. 14.00 w formie zdalnej na platformie MS TEAMS. Link do spotkania zostanie do Państwa przesłany mailowo.

Temat wystąpienia:

„Synteza, właściwości fizykochemiczne i katalityczne związków kompleksowych Cr(III), Co(II) i V(IV) jako nowych potencjalnych katalizatorów polimeryzacji olefin”

 

Seminarium zorganizowane jest zgodnie z Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne nr 2/RD/20 z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie wykładów związanych z dorobkiem naukowym osób ubiegających się o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego przez Radę Dyscypliny Nauki Chemiczne UG.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 24 listopada 2020 roku, 16:57